Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody ochrony roslin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Aura
|
2006
|
nr 07
25-26
EN
Data from the UN Food and Agriculture Organisation indicate that one-fifth of worldwide agricultural produce is destroyed by pests. Man has battled with them, with or without success, since the dawn of time. Today is a time of pesticides, which have not necessarily been an appropriate control method. Biological methods are an efficient measure, e. g. using bacteria to curb mosquitoes, horseflies or silkworms parasites.
PL
Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia piątą część zbiorów rolnych na świecie niszczą szkodniki. Walkę z nimi człowiek prowadził, z różnym szczęściem, od zarania dziejów. Nasze czasy to epoka pestycydów, które nie zawsze były właściwą metodą obrony. Skuteczne okazują się metody biologiczne, przykładem - stosowanie bakterii w zwalczaniu komarów, gzów czy szkodników bawełny.
17
Content available System ochrony buraków cukrowych w Polsce
86%
RU
В системе защиты сахарной свеклы участвует ряд разных учреждений и организаций, из которых наиболее компетентными в области защиты растений являются Станции карантина и защиты растений. Совокупность внедрительных и пропагирующих работ по проблемам сахарной свеклы координируется Воеводским центром прогресса в сельском хозяйстве. Такие центры имеющиеся в каждом воеводстве координируют работы сырьево-агротехнических служб сахарных заводов и Воеводского общества плантаторов корневых культур. Рассределением средств защиты растений занимаются Воеводские объединения гминных кооперативов „Самопомоц хлопска” (Крестьянская взаимопомощь) в соответствии с планами Воеводских объединений кооперативов крестьянских кружков. Кооперативы крестьянских кружков занимаются услугами м. пр. в области защиты растений. В защите сахарной свеклы проводятся мероприятия по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Защищаемая и рабочая площадь борьбы с сорняками сахарно свеклы расширяется. Повсеместно уничтожаемым агрофагом сахерной свеклы является бересклетово-свекольная тля и свекольная муха. Согласно данным Воеводского объединения кооперативов крестьянских кружков указанные агрофаги охвачены в 90% сигнализацией. В защите сахарной свеклы против указанных вредителей используется инсектицид Bi 58 ЕС. Этот инсектицид является наиболее распространенным среди плантаторов сахарной свеклы.
EN
Several institutions and organizations are involved in the sugar beet protection, the most competent of which in the plant protection problems being the Stations of Quarantine and Protection of Plants. The wholeness of extension and propagation works concerning sugar beets is coordinated by the Districtal Agricultural Progress Centre. Such Centres are in each district and coordinate the works on raw material and agrotechnics carried out by sugar factories and by the Districtal Union of Root Crop Planters. Plant protection measures are distributed by Districtal Unions of Communal Cooperatives „Samopomoc Chłopska” (Peasants Self-Aid) in accordance with plans of the Districtal Cooperatives of Union of Peasants’ Circle. These cooperatives are rendering services, among other things, in the scope of plant protection. The week control measures on the control of pests and diseases are carried out. The protected and working area of the weed control in sugar beets is increasing. Agrophages of sugar beets comprised everywhere with the control are beet aphid and spinach leaf miner. According to the opinion of the Districtal Cooperative of Peasants’ Circles, these agrophages are liable in 90% to signalization. For sugar beet protection against these pests, the Bi 58 EC insecticide is used. This insecticide is most widely utilized by sugar beet planters.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.