Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Elektrownia Jaworzno III
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podstawowe bloki pracujące w PKESA są wyposażone w kotły OP 650 i OP 380. Po wejściu w życie nowych, ostrzejszych norm emisji tlenków azotu, poszczególne elektrownie wprowadzały różne systemy niskoemisyjnego spalania. Podano je w odniesieniu do elektrowni: Jaworzno III, Łagisza, Łaziska i Siersza. Ochronę antykorozyjną opartą na doprowadzeniu powietrza w pobliże ekranów zastosowano w elektrowniach: Jaworzno III, Siersza i Łagisza. Podano różnice między zastosowanymi systemami. Przykładem zastosowania zmiany rozkładu strumieni pyłu węglowego wyprowadzanego z młynów jest modernizacja instalacji młynowo-paleniskowej kotłów OP 650 El. Jaworzno III.
EN
In PKE SA the power units are equipped with OP 650 and OP 380 boilers. Since new and stronger standards of NOx emission were in force, particular power stations introduced various systems of low emission combustion. They are given with regard to following power stations: Jaworzno III, Lagisza, Laziska and Siersza. An anti-corrosion protection based on introducing the air near the waterwall is used in Jaworzno III, Siersza and Lagisza power stations. Given are differences between used systems. As an example of the distribution change of the stream of the coal dust going out from coal mills is presented the modernisation of the milling and combustion system of the OP 650 boilers in the Jaworzno III power station.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań geotechnicznych podłoża budynku głównego bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II. Wyniki badań były podstawą do projektowania fundamentów budynku głównego.
EN
The paper presents the results of the geotechnical tests of the subsoil of the main building 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III - Power plant II. The test results were the basic for design foundation of the main building.
PL
Przedstawiono wyniki analiz osiadań podłoża obiektów instalacji odsiarczania spalin bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II. Obliczenia przeprowadzono stosując analizę statyczną i numeryczną.
EN
The paper presents the results of analyses of subsoil settlements objects of the flue gas desulphurization installation 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III - Power plant II. The analyses based on results of CPTU and DMT tests. The calculation of the settlements were performed using static and numerical methods.
PL
Przedstawiono wyniki analiz osiadań podłoża nastawni blokowej i oczyszczalni ścieków instalacji odsiarczania spalin bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu analizy statycznej i numerycznej.
EN
The paper presents the results of analyses of subsoil settlements of block control building and sewage treatment plant of the flue gas desulphurization installation 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III - Power plant II. The analyses based on results of CPTU and DMT tests. The calculation of the settlements were performed using static and numerical methods.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych osiadań hiperboloidalnej chłodni kominowej bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Obliczenia osiadań bazowały na wynikach sondowań statycznych CPTU i testów DMT. Grunty w symulacjach numerycznych opisano modelem Coulomba-Mohra.
EN
The paper presents the results of numerical analysis settlements of hyperbolic cooling tower of the 910 MW power unit in the Power plant Jaworzno III – Power plant II. The calculation of the settlements based on results of CPTU and DMT tests. The grounds in the numerical simulations were described using the Coulomb-Mohr model.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy osiadań podłoża budynku głównego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Analiza bazowała na wynikach wierceń, sondowań dynamicznych, sondowań statycznych CPTU i testach DMT. Obliczenia osiadań przeprowadzono metodą analizy statycznej.
EN
The paper presents the results of static analysis of subsoil settlements the main building of 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III – Power plant II. The analysis based on results of drilling, dynamic penetration tests, static penetration CPTU and DMT tests. The calculation of settlements were performed using static method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.