Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2654

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 133 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grzyby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 133 next fast forward last
PL
Grzyby powodujące butwienie drewna kojarzą się głównie z chorobami roślin oraz niszczeniem drewnianych płotów i budynków. Jednak ich zdolność rozkładu toksycznych związków można wykorzystać m.in. do likwidacji odpadów oraz oczyszczania środowiska z niebezpiecznych substancji.
PL
Obok ochrony gatunkowej roślin i zwierząt trzecim kierunkiem ochrony gatunkowej jest ochrona gatunkowa grzybów, usamodzielniona dopiero w obowiązującej Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
PL
Grzyby, od dawna obecne w diecie Polaków, wykazują wielorakie właściwości odżywcze, prozdrowotne i lecznicze. Właściwości tych nie są pozbawione także gatunki najczęściej zbierane w lasach (pieprznik jadalny, borowik szlachetny i podgrzybek brunatny) oraz gatunki uprawne (pieczarki i boczniaki). Surowcem spożywczym są przede wszystkim grzyby wielkoowocnikowe, ale od niedawna opracowano technologię produkcji mykoprotein Quorn™ z strzępek Fusarium graminearum. Niektóre produkty z dodatkiem cennych gatunków można traktować jako żywność funkcjonalną, której spożywanie podwyższa jakość zdrowia człowieka. Lecznicze zastosowanie znane jest medycynie ludowej, a cztery polisacharydy grzybowe - grifolan, krestin, lentinan i schizofylan są obecnie zarejestrowanymi w niektórych krajach lekami w terapii antynowotworowej. Najwięcej obaw podczas konsumpcji grzybów wzbudza akumulacja metali ciężkich w ich strzępkach oraz ciężkostrawność, ze względu na obecność chityny w ścianach komórkowych. Obróbka kulinarna - smażenie, suszenie, mrożenie, blanszowanie i konserwowanie zmienia wartość odżywczą grzybów.
EN
Mushrooms, included by Poles in their diet since a long time, show multiple nutritional, health-promoting and medical properties. These properties are found in the most popular wild (chanterelle, cep, bay bolete) and cultivated (button mushroom, oyster mushroom) mushroom species. However the most common in food industry are macrofungi, scientists have recently developed a technology of obtaining Quorn mycoproteins from Fusarium graminearum. Some products with the addition of mushrooms may be considered as functional food, the consumption of which increases human health quality. The medical use is known in folk medicine and four fungal polysaccharides - grifolan, crestin, lentinan and schizophyllan are in several countries registered as medicines exhibiting anticancer activities. The main concerns related to mushrooms consumption are heavy metals accumulations in their hyphae and their heaviness due to chitin content in cell walls. The culinary treatment, like cooking, drying, freezing, blanching and preservation, changes mushroom nutritional value.
6
80%
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia osadem ściekowym na aktywność respiracyjną oraz na liczebność bakterii i grzybów w glebie brunatnej, wytworzonej z utworu pyłowego ilastego.
11
Content available Grzyby alergenne w bioaerozolu
80%
PL
Zanieczyszczenia mykologiczne nadal pozostają najmniej poznanym komponentem bioaerozolu. Scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń mykologicznych w bioaerozolu obszarów otwartych i pomieszczeń wewnątrzdomowych, specyfikę ich składu gatunkowego i czynniki warunkujące występowanie. Opisano także rodzaje najczęściej występujących w bioaerozolu grzybów alergennych: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium oraz grzyby drożdżoidalne: Saccharomyces i Candida. Przedstawiono lokalizację i biochemiczną aktywność alergenów grzybowych, z uwzględnieniem alergicznego odziaływania mykotoksyn i lotnych związków organicznych. Scharakteryzowano źródła i symptomy mykoalergii wziewnej i pokarmowej.
EN
Mycological pollution is presently the least known component of bioaerosol. Sources, species composition and factors determining occurrence of the mycological pollution of outdoor and indoor environments are described, as well as genera of the most common allergenic fungi of the bioaerosol: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium and yeast genera: Saccharomyces and Candida. Location and a biochemical activity of fungal allergens are presented, including the allergenic activity of mycotoxins and of volatile organic compounds. Sources and symptoms of inhaled and ingested mycoallergies are also characterized.
first rewind previous Strona / 133 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.