Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Market information system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Simple Adaptive Filter as a Part of Information System for Market Data Analysis
100%
EN
Application of the simple least mean squares (LMS) adaptive filter of to the Warsaw Exchange Market (GPW) has been analyzed using stocks belonging to WIG20 group as examples. LMS filter has been used as a binary classifier, that is, to forecast the sign of changes in the (normalized) stock values. Two kinds of data has been used, namely, the differenced and double-differenced normalized close values of stocks. It has been shown that while the predictive power of LMS filter is virtually zero for the differenced series, it rises significantly in the case of double-differenced series for all analyzed stocks. We attribute this to the better stationarity properties of the double-differenced time series. (original abstract)
XX
Obecne metody badań rynku pracy, głównie sondażowe nie dają pełnego obrazu stanu rynku pracy w Polsce i w szczególnych regionach. Obszar analiz rynku pracy wymaga nowych, dokładniejszych metod badawczych, kompletujących ilościowe dane w sposób szczegółowy, tzn. uwzględniając nie tylko obszar/miasto i stanowisko, ale konkretne wymagania sformułowane dla danej pozycji (wykształcenie, lata doświadczenia, znajomość języków obcych, techniki/technologie, posiadane certyfikaty itp.), informacje, czy jest to praca na cały etat lub część etatu, jakie jest proponowane wynagrodzenie/przedział wynagrodzeni o wy itd. Tylko kompleksowe, ilościowe i szczegółowe dane na temat rynku pracy są w stanie wpłynąć na zmianę oferty wspierającej ludzi bezrobotnych ze strony urzędów pracy, wpłynąć na obiektywną analizę stanu kształcenia wyższego w Polsce, ponadto skompletowane informacje w systemie analitycznym po uprzedniej eksploracji danych pozwalają na profilowanie pracodawców pod kątem oferowanych stanowisk, wymagań i wynagrodzenia w kontekście konkretnej firmy. Obecnie każda nowa oferta pracy jest publikowana w sposób elektroniczny np. na stronach portali pracy, stronach internetowych urzędów pracy i gazet, agencji rekrutacyjnych itp. System analityczny bazujący na e-informacji jest w stanie kompletować oferty pracy z portali pracy, uaktualniać, eksplorować zgromadzone dane i kategoryzować je do formatu, który może zostać poddany bezpośrednim analizom statystycznym i raportowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
This article introduces a new method of labour market analysis based on e-infonnation. Current labour market analytical methods are not sufficient for detailed job market characterisation, therefore this gap can be filled by quantitive method collecting all job advertisements from internet websites. Nowadays each job offer is anounced also electronically. This paper highlights adventages of this method, internet websites grabbing aspects and presents model components crucial for job market analytical system implementation based on e-information. (original abstract)
XX
Internet jest najprężniej rozwijającym się medium informacyjnym, oferującym możliwość szybkiego i taniego zaprezentowania i transferu danych. Ogólnoświatowa sieć komputerowa jest zatem znakomitym rozwiązaniem dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i potrzebują dostępu do informacji gospodarczo-ekonomicznych. Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości zastosowania Internetu w działalności biznesowej oraz tradycyjne i elektroniczne metody dostępu do informacji na rynkach kapitałowych w kontekście rozwoju sieci globalnej.
EN
International net is the fastests displaing medium of informations, it gives an opportunity of fast and expensive present and data transfer. The stock-exchange players in whole world appereciate value of fast and current information. Thanks to this information they can faster than their copetitors make a decision which gives them high profits. The purpose of this article is analize the opportunities of using the resources of Internet for partners in capital market. (original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano badania marketingowe w odniesieniu do roli jaką pełnią w procesie gromadzenia informacji potrzebnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zwrócono uwagę na miejsce badań marketingowych w przedsiębiorstwie oraz na ich znaczenie w procesie podejmowania ważnych decyzji.
EN
The article concerns the role of marketing surveys in the process of acquiring information essential for enterprises management. Attention is focused on the place of marketing surveys in the structure of a broadly understood information system in an enterprise and their significance in the process of making decisions of key importance for an enterprise. Three basic decision-taking levels are distinguished and the information needs for them are characterized. Next, the scope of problems dealt with in marketing surveys is identified, adequately to the decisions made by top managers. Attention is drawn to the differences between marketing and market surveys. In the article the author discusses the problem of the effectiveness of marketing surveys in the context of the effectiveness of enterprises' entire information system. While pointing out the benefits resulting from conducting surveys attempt is made at an identification of the main reasons why managers in most Polish enterprises do not take advantage of information supplied by marketing surveys. (original abstract)
XX
Celem artykułu było przedstawienie roli informacji rynkowej w funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych. Autorka przedstawiła wyniki badań, przeprowadzone wśród 30 gospodarstw województwa dolnośląskiego, na temat roli informacji w podejmowaniu decyzji produkcyjnych. Celem tych badań było także poznanie opinii rolników o dostępności tego typu informacji, jej wykorzystaniu, znaczeniu i aktualności oraz określenie potrzeb samych rolników w zakresie informacji dotyczącej rynków zbytu i cen produktów rolniczych. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the study is to present the role of market information for functioning of family farms. It is shown that the main factors inhabiting proper functioning of family farms are: lack of markets for agricultural products, high costs of means of production and low prices of agricultural products. Farmers' decisions concerning production are mainly affected by selling possibilities and prices of agricultural products. The basic sources of market information are TV programs and publications of the Agricultural Advisory Centre in Wroclaw as well as agricultural magazines. The greatest demand for agricultural information is voiced in respect of selling markets and ready prices of agricultural products. (original abstract)
6
Content available remote Different Sources of Market Information and Product Innovativeness
80%
EN
The purpose of this study is to identify whether the gathering of market information from different sources - i.e. from customers, competitors and other entities - is related to product innovativeness. The relationships proposed so far have not been empirically investigated but they can have important theoretical and practical implications for product innovation. To achieve the purpose of the paper data concerning 287 new products were used by applying confirmatory factor analysis and structural equation modelling. The findings indicate that the obtaining of market information from customers and market entities, other than customers and competitors, has a positive impact on product innovativeness, but there was no such relationship in the case of gathering information from competitors. (original abstract)
XX
Książka, do lektury której autor chciałby zachęcić Czytelników, dotyczy rynków informacji, a więc mieści się w zakresie ekonomiki informacji jako jednej z dyscyplin nauk ekonomicznych. Powstała jako efekt dociekań i badań naukowych dotyczących współczesnych rynków informacji, a zwłaszcza dokonujących się na nich przemian. Powinna ona zainteresować wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się wymianą informacji za pośrednictwem rynków, uwarunkowaniami i funkcjonowaniem tego rodzaju rynków, a szczególnie zachodzącymi tam zmianami i ich skutkami. (...) W zaprezentowanej pracy podjęto próbę ukazania z ekonomicznego punktu widzenia zmian, które dokonują się na rynkach informacji. Tam, gdzie występuje silny wpływ rozwiązań prawnych na rozwój i funkcjonowanie tego rodzaju rynków (tzn. elektronicznych rynków informacji), przedstawiono także zaobserwowane zmiany w tym aspekcie. (fragment tekstu)
EN
The author of this work attempts at presenting the economical point of view of changes that effectuated the information markets. Moreover, in his work the author shows the changes in the growth and functioning of information markets caused by strong influence of legal solutions on above. The starting point for author's dissertation was presentation of the nature of information i.e. its specific properties and attributes and description of various information's concepts meaningful from the economical point of view. Definition of the information markets and their classification according to chosen criteria was essential for presented work. The author of this work proposed his own method of information products selection that led to their new classification. What is more, the author presents the relation of information markets with knowledge economy. All of above allowed the author to show the specification and operation mechanisms of information markets and their basic problems such as: consequences of occurrence of information goods as credence qualities goods, occurrence of supply economies of scale and external network effects and positive feedback, information piracy, possibility of product differentiation, cost of vendor and client change as well as increasing importance of information products standardization. (short original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.