Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy zweryfikowano wcześniej opublikowaną (1) koncepcję takiego sterowania procesem drukowania, żeby zachować płaskie leżenie papieru po zadrukowaniu na drukarkach biurowych. Wyniki eksperymentalne wykonane na trzech drukarkach biurowych (arkuszowych) dla trzech rodzajów papierów wykazały, że drukowanie z zastosowaniem papierów arkuszowych wymaga innego podejścia niż w przypadku drukowania na drukarkach zwojowych z suszarką. W związku z tym, przedstawiono dwie wersje optymalizacji płaskiego leżenia, stosowne do drukowania na drukarkach biurowych. W pierwszej wersji (uproszczonej) właściwości papieru, takie jak sztywność i głębokość wnikania atramentu, są ważniejsze niż parametry procesu drukowania, jak prędkość drukowania oraz temperatura otoczenia. Druga wersja (zaawansowana), jest rozwinięciem pierwszej wersji poprzez włączenie pomiarów określających charakterystykę wnikania atramentu w papier: opóźnienie czasowe zwilżania powierzchni papieru (tB), równomierność wnikania (pS), objętość wnikania (A) oraz wydłużenie po kontakcie z wodą (WSD), porowatość i grubość papieru.
EN
Part 2 deals with the suitability of earlier published flatness concept (Part 1) (1) for the office inkjet printers. Experimental work performed for three papers on three office inkjet printers has found that the flatness concept for office printers needs to be different than the concept for web printer with dryer. This is because printing process of office printer is significantly different. Therefore, two versions of flatness concept for paper printed on office printer are presented. In the first version (the simplified concept), paper property like stiffness and depth of ink penetration are more important that printing process variables like printing speed and temperature. Second version (the advanced flatness concept) is the extension of first version through the inclusion of detailed description of ink penetration into paper: wetting delay (tB), penetration uniformity (pS), absorbed ink (A), wet expansion (WSD) paper porosity and caliper.
PL
Rozważany problem zachowania się papieru w drukarkach atramentowych jest złożony i nie do końca poznany. Część pierwsza serii artykułów przedstawia aktualny stan wiedzy o zachowania się papieru w kontakcie z wodą. Zdefiniowano podstawowe terminy, jak: płaskie leżenie papieru, wrażliwość papieru na wilgoć, wpływ zmian wilgotności względnej na płaskie leżenie papieru przed i po drukowaniu oraz destrukcyjne działanie wody na strukturę papieru. Zaproponowano uproszczony, teoretyczny sposób optymalizacji procesu drukowania atramentowego w celu utrzymania papieru w stanie płaskim po drukowaniu. Zasady te poddane zostaną weryfikacji w drugiej części artykułu.
EN
This is part 1 of a series on paper behavior in the printing process. The subject at hand is very complex and is not completely understood. Part 1 outlines the current knowledge on this issue and defines the basic terms in this field, including: paper flatness, paper sensitivity to moisture, consequences of changing relative humidity for paper flatness of unprinted and printed paper, and the destructive effect of liquid water. Based on the present knowledge, the simplified theoretical concept for optimization of paper flatness is proposed in Part 1 and verified in Part 2.
PL
Zbadano podatność trzech różnych papierów ręcznie czerpanych na drukowanie natryskowe drukarką atramentową i porównano je pod tym względem z markowym papierem biurowym przeznaczonym do drukarek atramentowych. Uzyskano dobrą jakość tego bezstykowego druku natryskowego na wszystkich badanych podłożach, włącznie z niazaklejanym, zaklejonym w masie i zaklejonym zarówno w masie , jak i powierzchniowo papierem czerpanym, potwierdzając przydatność drukarek atramentowych do druku na strukturalnych, trójwymiarowych powierzchniach ręcznie czerpanych papierów dekoracyjnych.
EN
Ink-jet printability of three various handmade papers were tested and compared with a brand office inkjet paper. The quality of non-contact inkjet print was good for all substrates tested, including unsized, internal sized and surface and internal sized handmade papers, proofing suitability of the inkjet printers for printing of textured, 3-D surfaces of decorative papers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.