Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polish voivodships
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
Purpose: This study aims to assess the direction of changes in the extent of extreme, relative, and statutory poverty in 2008–2017 in Poland, along with the spatial differentiation of poverty in individual voivodships. Methodology: The study of poverty differentiation based on data from Household Budgets Survey. Obtained results were subjected to statistical analysis, using elements of multidimensional analysis. Results: The research revealed that there are significant differences in the level of poverty in individual voivodships, with lower values observed in Western Poland. A significant drop in the level of poverty, especially extreme poverty, was recorded in 2008–2017. Furthermore, fluctuations in the extent of poverty are strongly impacted by state policy. Implications: Research results may be useful to policy-makers at the local government level not only in Poland but also in other countries, mainly from the perspective of the European Union’s Europe 2020 strategy. Originality/Value: The article undertakes the topic of poverty, which constitutes an important and current socioeconomic concern. Despite progressive economic development, there still exist disadvantaged groups of entities and households.
EN
The aim of this article is to compare demographic processes in German federal states and Polish voivodships. The analysis covers the period between 2004–2015 and takes into account the data published by Eurostat, the Federal Statistical Office and Poland’s Central Statistical Office. The analysis shows that demographic processes in German Länder are more dependent on their level of development and geographic location than in Polish regions. In Germany, the major demographic problems are seen in the less developed eastern Länder, whereas in Poland, unfavorable demographic changes occur in several voivodships of varying levels of development, located in different parts of the country. According to the author, in the case of demographic processes, unlike economic processes, at present there is no justification for clear-cut division of Eastern Poland, akin to Eastern Germany.
PL
Celem artykułu jest porównanie procesów demograficznych w niemieckich landach i polskich województwach. Analizą objęto okres 2004–2015 i uwzględniono w niej dane publikowane przez Eurostat, Federalny Urząd Statystyczny i Główny Urząd Statystyczny. Analiza wykazała, że przebieg procesów demograficznych w niemieckich landach jest w większym stopniu zależny od ich poziomu rozwoju i usytuowania geograficznego niż w polskich regionach. W Niemczech z największymi problemami demograficznymi borykają słabiej rozwinięte wschodnie landy, natomiast w Polsce niekorzystne zmiany demograficzne zachodzą w kilku województwach o różnym poziomie rozwoju, usytuowanych w różnych częściach kraju.
PL
Regiony podejmują aktywność międzynarodową określaną jako paradyplomacja. Jest ona podobna do dyplomacji państwa, podlega jego prawu oraz polityce, korzysta z podobnych narzędzi, np. protokołu dyplomatycznego, choć nie jest realizowana przez profesjonalnych dyplomatów. Paradyplomację regionów należy analizować jako źródło nowych stosunków międzynarodowych, a regiony postrzegać jako nowych uczestników życia międzynarodowego. W artykule przedstawiono paradyplomację polskich samorządów szczebla wojewódzkiego i regionów (żupanii) Chorwacji, a w charakterze studium przypadku współpracę województwa warmińsko-mazurskiego z żupanią splicko-dalmatyńską.
EN
Regions can get involved in international-relations activity defined as paradiplomacy. It is similar to state diplomacy as it is subject to its law and policy and uses similar tools such as diplomatic protocol, but is not pursued by professional diplomats. Regional paradiplomacy needs to be analysed as a source of new international relationships. Consequently, regions should be perceived as new actors in international relations. The article focuses on the paradiplomacy of Polish regions (voivodships, or województwa) and Croatian counties (Hrvatske županije). The case study discusses the cooperation between the Warmińsko-Mazurskie Voivodship and the Split-Dalmatia County.
4
Content available remote Regional Differentiation of The Demographic Potential in Italy and Poland
51%
PL
Celem artykułu jest porównanie potencjału demograficznego włoskich i polskich regionów oraz wskazanie tendencji zmian jakim ten potencjał podlega. Analiza wykazała, że niskiemu poziomowi rozwoju gospodarczego częściej towarzyszą niekorzystne procesy demograficzne w regionach włoskich niż polskich. We Włoszech taka sytuacja jest charakterystyczna dla większości słabiej rozwiniętych regionów Mezzogiorno, w Polsce zaś nie ma bezpośredniego związku z poziomem rozwoju regionów i ich usytuowaniem geograficznym. Prawdopodobnie jest to rezultat policentrycznego, dotychczasowego rozwoju Polski i biegunowego rozwoju Włoch. Pewne podobieństwo, jednak o różnym poziomie zaawansowania, występuje w sytuacji gospodarczej i demograficznej ogółu regionów Mezzogiorno i województw wschodniej Polski. Być może regiony Mezzogiorno znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej województwa Polski Wschodniej mogą znaleźć się w przyszłości, jeżeli władze kreujące politykę uznają rozwój biegunowy za uzasadniony.
EN
The aim of this paper is to compare the demographic potential of given Italian and Polish regions. The analysis shows that the demographic situation in Poland, unlike in Italy, is not directly related to the level of development of some regions and their geographical location. In Italy, the unfavorable demographic situation is typical of most of the less-developed southern regions, whereas in Poland it oc­curs in voivodships with different economic potential, situated in different parts of the country. This is probably the result of the current polycentric development of Poland, characteristic of a centralized economy, and the polar development in Italy. Certain demographic similarities, but of different levels, related to the dynamics of the population, the level of fertility, and net migration are observable in the macro-regions of Mezzogiorno and Eastern Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.