Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 196

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The level of security in public space depends on the functioning of administration on a government and local self-government level, as well as on the activity of the local community. The provisions of the legal acts is where the state sets out the organisations/authorities responsible for shaping its security. The law specified the discretions of the individual organisations/authorities, their rules of operation, and rights and obligations in this respect. The legal state is a formal guarantee for maintaining a relevant level of security in the public space. Polish legislation has many acts that directly address security. Apart from legal regulations, it is evident no standards are developed that would clearly specify the basic requirements for ensuring security on the local level. This applies both to the lack of standards specifying human and infrastructure resources for the individual bodies responsible for local public security. The level of availability of security is established by means of indicators, security parameters, and perceived security estimates that are based on them.
PL
Franciszkanin o. Czesław Andrzej Klimuszko (1905–1980) wyróżnia się wśród innych polskich autorytetów w dziedzinie ziołolecznictwa. Był fenomenem, jakiego nie da się porównać z żadnym lekarzem naturalistą. Nie ucząc się medycyny, botaniki ani farmakognozji, od dzieciństwa posiadał znajomość leczniczego działania roślin. Ta nadzwyczajna umiejętność posłużyła mu w następnych latach w niesieniu pomocy chorym, najczęściej w przypadkach z jakimi nie radzili sobie lekarze. Jego wielką zasługą jest także zwrócenie uwagi na synergiczne działanie ziół, jakie wykorzystywał w wieloskładnikowych mieszankach. Rozumiejąc intuicyjnie przyrodę, był także prekursorem w propagowaniu ekologii, chociaż było to niezgodne z obowiązującymi oficjalnie poglądami. Ojciec Klimuszko alarmował, że niszczenie środowiska przyrodniczego przez przemysł będzie miało zgubne konsekwencje dla ludzkości. W książce Wróćmy do ziół opisał 151 własnych recept ziołowych na 127 jednostek chorobowych. Inne środki lecznicze jakie zalecał w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu, to m.in.: odpowiednio zaprojektowane mieszkanie, ubiór zapewniający warunki zdrowotne, pokarm dający energię życia, muzyka, wodolecznictwo. Był wielkim zwolennikiem apiterapii, preparatów leczniczych z aloesu i z bursztynu. Jego zdaniem duże znaczenie dla zdrowia mają „bioprądy przyrody”. Za naturalną lecznicę uważał las, gdzie wszystkie rośliny pozostają w harmonii. Nie wszystkie jednak gatunki drzew jednakowo oddziałują na ludzi. Podobnie są rejony Polski lepsze dla ludzkiego zdrowia i gorsze. Człowiek jest częścią przyrody, dlatego według Klimuszki, także energie występujące w ludzkim organizmie działają na innych pozytywnie lub negatywnie. Z tego powodu namawiał do przebywania w towarzystwie osób wywołujących u innych dobry nastrój i radość życia.
EN
Franciscan Father Czesław Andrzej Klimuszko (1905–1980) stands out among other Polish experts on herbal therapy. He was a phenomenon difficult to compare with any other naturalistic physician. Without any formal education in medicine, botany or pharmacognosy, from his very childhood he possessed knowledge on therapeutic effects of plants. He used this extraordinary ability in the following years to help the ill, very often in cases in which doctors were not able to aid. Among his great merits there was also the fact that he had drawn the attention to the synergic effects of herbs which he used in his multi- ingredient mixtures. Having an intuitive understanding of the nature, he was a pioneer in popularizing ecology, although this was not consentient with the official standpoint of this period. Father Klimuszko alerted that the destruction of natural environment through industry would bring calamitous consequences to humanity. In his book Wróćmy do ziół („Let’s get back to herbs”) he described his own 151 herbal recipes treating 127 diseases. Other curative means that he recommended in prophylaxis and treatment were a.o.: adequately designed homes, healthy clothing, food that brings vital energy, music and water therapy. He was a great adherer of apitherapy as well as medicinal products of aloe vera and amber. In his opinion also natural energies possess an immense meaning for human health. He considered a forest, where all plants coexist in harmony, a natural clinic. Not all types of trees, however, have the same influence on people. Similar to the regions of Poland - there are better and worse ones for human health. A human being is a part of the nature, this is why – according to Klimuszko – also human energies can have a positive as well as a negative impact on others. For this reason he insisted on companion of persons who cause good mood and joy of living in other people.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.