Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 647

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
4
Content available Ortokrzemian tetraetylu – metoda oznaczania
100%
PL
Metoda polega na adsorpcji par ortokrzemianu tetraetylu na żywicy XAD-2, desorpcji acetonitrylem i analizie techniką chromatografii gazowej (GC-FID) otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 7,82 mg/m3.
EN
This determination method is based on the adsorption of tetraethyl silicate vapours on XAD-2 resin (100/50 mg sections), desorption with acetonitryle and gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID) analysis of the resulting solution. The determination limit of this method is 7.82 mg/m3.
EN
In the paper are presented entomopathogenic nematodes (EPN) as a vector of bacteria killing insects. Many abiotic and biotic factors influence the survival and the virulence of mentioned organisms. These biological agents of control are used in practice over twenty years. Knowledge about the relationships between EPN-insect-bacteria allow to increase efficacy of treatment used in order to limiting populations of pests. The paper presents a short review of literature data of titled subjects.
PL
W artykule przedstawiono zwalidowaną metodę oznaczania triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu (triazotanu(V) glicerolu, TNG, nitrogliceryny) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC/ECD). Najmniejsze stężenie triazotanu(V)-propano-1,2,3- u, jakie można oznaczyć przy stosowaniu tej metody, wynosi 0,007 mg/m Zastosowanie w tej metodzie kolumny kapilarnej RTX-5MS pozwala oznaczyć triazotan(V)-propario-1,2,3-triylu w obecności diazotanu(V) glikolu etylenowego (nitro glikolu). Metoda polega na pobraniu triazotanu(V)-pro pano-1,2,3-triylu na rurki pochłaniające zawierające żel krzemionkowy.Opracowaną metodę oznaczania triazotanu(V) -propano-1,2,3-triylu zapisaną w postaci proce dury analitycznej zamieszczono w Załączniku.
EN
This paper describes a fully validated method for analyzing glyceryl trinitrate (nitroglycerin) with gas chromatography with electron capture detection (GC/ECD). The lowest concentration of glyceryl trinitrate, which can be determined with this method is 0.007 mg/m The use of RTX-5M capillary column makes it possible to determine glyceryl trinitrate in the presence of ethylene glycol dinitrate. This method is based on collecting glyceryl trinitrate on a sorbent tube filled with silica gel. The method of determining glyceryl trinitrate has been recorded as an analytical procedure, which is available in the Appendix.
PL
Na podstawie wyników badań opracowano metodę oznaczania heksachlorocyklopentadienu w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC/ECD). Metoda umożliwia oznaczanie heksachlorocyklopentadienu w zakresie stężeń 0,008 ÷ 0,23 mg/m-3. Zastosowanie kolumny kapilarnej RTX-5MS (30 m _ 0,25 mm ID _ grubość warstwy 0,25 μm) pozwala zidentyfikować heksachlorocyklopentadien w mieszaninie związków chlorowcoorganicznych. Rurki pochłaniające zawierające żywicę Porapak T zapewniają ilościowe wyodrębnienie par heksachlorocyklopentadienu z badanego powietrza na poziomie około 99% wydajności. Opracowana metoda oznaczania heksachlorocyklopentadienu została zapisana w postaci procedury analitycznej, którą zamieszczono w Załączniku.
EN
This article describes a fully validated methodology for analysing hexachlorocyclopentadiene with gas chromatography with electron capture detection (GC/ECD). Hexachlorocyclopentadiene can be determined in workplace air at the concentration range from 0.008 to 0.23 mg•m-3.The use of Rtx-5ms capillary column (30 m x 0.25 mm i.d. x 0.25 μm film thickness) makes it possible to determine HCCP. Samples of air for determining HCCP can be taken with a sorbent tube filled with Porapak T. Hexane was used for desorption of HCCP with an efficiency value of about 99%. The developed method of determining hexachlorocyclopentadiene has been recorded as an analytical procedure, which is available in the Appendix.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.