Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obiektem badań były gleby tworzące się z gruntów pogórniczych w ciągu 26 lat rolniczej rekultywacji zwałowiska wewnętrznego kopalni węgla brunatnego. W pracy przedstawiono charakterystykę żyzności tych gleb opartą na Enzymatycznym Wskaźniku Żyzności. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano aktywność dehydrogenazy, katalazy, fosfatazy alkalicznej, proteazy i amylazy. System użytkowania gleb i poziom nawożenia mineralnego wywarły wpływ na wartości EAN. Najwyższa wartość tego wskaźnika została stwierdzona w glebach reprezentujących system paszowo-zbożowy, którego podstawą jest lucerna. Średnia wartość EAN dla tego systemu wynosiła 6,7, dla systemu rzepakowo-zbożowego 3,6. Wartości EAN istotnie były skorelowane z zawartością węgla i azotu.
EN
The object of study were soils after a 26 years of agricultural recultivation of the inner dumping grounds of brown coal mine. The paper presents the results of studies of the characteristic fertility on the basis the Enzymatic Activity Number (EAN). Activities of dehydrogenate, catalyse, alkaline phosphate, protease and amylase were used for the calculations. The used system and fertilization treatment affected the index value. The highest value of the index was found in the soil represented the fodder-cereal system on the basis of lucerne. The mean EAN value for fodder-cereal system was - 6.7, and for rape-cereal system 3.6. EAN in the studed soils was significantly positively correlated with the organic C and total N.
PL
Rozpoznano aktywność enzymatyczną gruntów składowiska mokrego odpopielania Elektrowni „Adamów” na podstawie aktywności wybranych enzymów glebowych. Otrzymane wyniki badań wykazały, iż grunty tego składowiska charakteryzują się wysoką aktywnością proteazy i niską aktywnością fosfatazy. Wysoka aktywność katalazy stabilnej świadczy o zachodzących procesach wietrzeniowych. Nie stwierdzono aktywności katalazy labilnej.
EN
Enzymatic activity of the grounds under wet ash dump sites belonging to „Adamów” Power Plant was studied on the basis of selected soil enzyme Obtained results showed that grounds of wet ash dump sites were characterized by high activity of protease and low activity of phosphatase. High activity of stable catalase testified about weathering processes. No activity of labile catalase was observed.
PL
Celem badań było określenie właściwości biologicznych gruntów składowiska popiołów poprzez pomiar aktywności enzymów glebowych: inwertazy, ureazy, fosfatazy, dehydrogenazy i katalazy. Aktywność enzymatyczna składowiska popiołowego zależna była od szaty roślinnej pokrywającej grunt i od głębokości pobrania próbek glebowych.
EN
The aim of study was to determine biological properties of ash dump sites by measuring the activity of soil enzymes: invertase, urease, phosphatase, dehydrogenase and catalase. The enzymatic activity of ash dump sites was dependent on the kind of plants covering the ground as well as on the depth of sampling.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.