Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Działanie biotechnicznej zabudowy potoku Porębianka
100%
PL
Opisano właściwie wykonaną i dobrze funkcjonującą biotechniczną zabudowę górnej części potoku Porębianka oraz zbadano jego materiał denny. Skład granulometryczny rumowiska określono na podstawie badań składu mechanicznego rozkładu prób według wielkości ziarn. Stwierdzono, że zabudowę techniczną należy uzupełnić zabudową biologiczną, która wymaga jednak bieżącej konserwacji, zarówno w części technicznej, jak i biologicznej. Główny cel regulacji, którym jest ochrona terenów przyległych, a w szczególności biegnącej wzdłuż potoku drogi został osiągnięty. Prawidłowe funkcjonowanie zabudowanego konta potoku zależy od umiejętnego i właściwego połączenia zabudowy technicznej z biologiczną. Biotechniczna zabudowa skutecznie zatrzymuje procesy erozyjne.
EN
The work describes a correct and well functioning biotechnical consolidation of the Porębianka stream. The current state of biotechnical stream consolidation was described and bottom material was examined. Granulometric composition of the debris was determined on the basic of examination of mechanical sample distribution according to the grain size. It was found that the technical consolidation should be supplemented by the biological consolidation, which however requires permanent conservation of both the technical and biological part. The main aim of regulation, i.e. protection of the adjoining areas, especially the road along the stream, was achieved. Correct functioning of the consolidated streambed depends on skilful and proper linking of technical consolidation with the biological. Bio-technical consolidation efficiently inhibits processes of erosion.
5
Content available remote Biotechniczna zabudowa potoku Dobka jako element infrastruktury wsi
100%
PL
W pracy opisano właściwie wykonaną i dobrze funkcjonującą biotechniczną zabudowę potoku Dobka, leżącego w południowo-zachodniej części woj. śląskiego, w gminie Ustroń. Przestawiono stan istniejący zabudowy biotechnicznej potoku oraz zbadano materiał denny. Skład granulometryczny rumowiska określano na podstawie badania składu mechanicznego rozkładu prób, według wielkości ziaren. Stwierdzono, że zabudowę techniczną należy uzupełniać zabudową biologiczną, która wymaga jednak bieżącej konserwacji, zarówno w części technicznej, jak i biologicznej. Główny cel regulacji, którym jest ochrona terenów przyległych, a w szczególności biegnącej wzdłuż potoku drogi, został osiągnięty. Prawidłowe funkcjonowanie zabudowanego koryta potoku zależy od umiejętnego i właściwego połączenia zabudowy technicznej z biologiczną. Biotechniczną zabudowa skutecznie zatrzymuje procesy erozyjne.
EN
The work describes a correct and well functioning biotechnical consolidation of the Dobka stream situated in the south-western part of the Silesia province in the Ustroń gmina. The current state of biotechnical stream consolidation was described and bottom materiał was examined. Granulometric composition of the debris was determined on the basis of examination of mechanical sample distribution according to the grain size. It was found that the technical consolidation should be supplemented by the biological consolidation, which however reąuires permanent conservation of both the technical and biological part. The main aim of regulation, i.e. protection of the adjoining areas, especially the road along the stream, was achieved. Correct functioning of the consolidated streambed depends on skilful and proper linking of technical consolidation with the biological. Biotechnical consolidation efficiently inhibits processes of erosion.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe cechy charakteryzujące instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda, na przykładzie instalacji do gazu ciekłego propan-butan. Celem sprawdzenia instalacji pomiarowej jest wyznaczenie jej błędu względnego w oparciu o porównanie ilości cieczy, która przepłynęła przez licznik instalacji do ilości cieczy określonej za pomocą wzorca, jakim jest kolba metalowa II rzędu. Wskazano również na istotny wpływ warunków środowiskowych podczas wykonywania pomiarów oraz omówiono wpływ składowych niepewności na niepewność rozszerzoną.
PL
W pracy porównano właściwości przeciwutleniające handlowych ekstraktów z rozmarynu. Oceniono ich właściwości przeciwrodnikowe (test z rodnikiem DPPH') i redukujące (test FRAP). Oznaczono także zawartość związków fenolowych ogółem oraz o-difenoli. Wykazano zróżnicowanie właściwości przeciwutleniających badanych ekstraktów. Właściwości przeciwutleniające preparatów z rozmarynu stanowią wypadkową wielokierunkowego charakteru działania związków aktywnych. Ekstrakt Stabiloton OS (Oil-Soluble), wyprodukowany przez firmę Raps, był najbardziej aktywnym preparatem, zarówno pod względem właściwości przeciwrodnikowych, jak i redukujących, zawierał także najwięcej związków fenolowych spośród badanych ekstraktów. Ogólna zawartość związków fenolowych wynosiła od 3,5 do 14 g/100 g handlowego ekstraktu, z czego od 14 do 27% stanowiły związki o strukturze o-difenoli. Na właściwości przeciwutleniające ekstraktów z rozmarynu mogła wpływać zarówno ilość, jak i skład jakościowy związków fenolowych w preparacie.
EN
In the paper, the antioxidant activity of commercial extracts of rosemary was assessed, as were their antiradical (test with DPPH' radical) and reducing properties (test FRAP). Contents of total phenolic compounds and of o-diphenols were determined. It was proved that the antioxidant activity of rosemary extracts under analysis varied. Antioxidant properties of the rosemary preparations were the resultant of multidirectional activity of their compounds. The Stabiloton OS extract (oil-soluble), a product of a 'Raps' company, was the most active preparation from the point of view of both the antiradical and the reducing properties; it also contained the highest amount of phenolic compounds compared to all the preparations analyzed. The total content of phenols ranged from 3,5 to 14g per 100g of commercial extract; and the compounds showing an o-Diphenol structure covered from 14% to 27% of the total content of phenolics. The antioxidant properties of rosemary extracts could be affected by both the quantity and the qualitative profile of phenolic compounds contained in a preparation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.