Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The grain size distribution and quartz grain (1.0-0.8 mm) abrasion degree for the contemporary aeolian sands occurring in a zone of taiga and steppe in the neighbourhood of Lake Baikal, in Eastern Siberia, is compared with similar features in other aeolian sediments. Five sites in a taiga zone, one in a forest-steppe zone and one in a steppe zone have been investigated. Whereas the moipho-forming influence of the wind is obvious in the area investigated, the role of the wind is important only in respect of grain size distribution and is not an important factor in detemiining in quartz grain abrasion size.
9
51%
EN
Aeolian landscapes are typical of the area of Prebaikalye and Transbaikalye. They occur both on the shore of Baikal and at various distances from the lake and they are related to areas of boreal forest and steppe. They are characterized by both natural and anthropogenic origin. The former are more typical of Transbaikalye, where they represent old dune forms at different stages of formation, stabilized by pine forest vegetation. These landscapes probably originated at the end of the Pleistocene and the beginning of the Holocene. Anthropogenic aeolian landscapes are more clearly visible and noticeable because of the geomorphologic processes occurring there at present. They occur in both of the regions and they are related to diverse economic activities of man in the past hundred, up to two hundred, years. The dominating type of surface features is that of wind erosion, which is related to old forms being blown away. The accumulative effect of wind is definitely of minor significance there; this can be seen in minor size and diversity of forms. Vegetation, which is clearly psammophylous, adapts itself to these contemporary aeolian processes. This is mostly herbaceous vegetation, or less often shrubs or undershrub. It creates a range of plant communities and associations, frequently of unique nature and with peculiar features of adaptation of plants to life in heavy habitat conditions.
PL
Na przykładzie doliny Potoku Błędowskiego, położonego we wschodniej części Wyżyny Śląskiej (w sąsiedztwie Huty Katowice i wielkiego węzła kolejowego w Łazach, scharakteryzowano naturalną rzeźbę erozyjno-denudacyjną tego obszaru na tle jego budowy geologicznej, a także szatę roślinną i świat zwierząt. Uwypuklono walory z zakresu przyrody nieożywionej i ożywionej, podkreślając obecność rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zaproponowano objęcie tego obszaru ochroną w postaci rezerwatu częściowego "Zródliska Potoku Błędowskiego" oraz w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Narożniki".
EN
An erosive-denudative natural sculpture of the area against the background of its geological structure. Plant cover and animal world, was characterized on the example of the Błędów Potok valley. The stream flows through eastern part of the Silesian Upland (in the vicinity of the Katowice Steelworks and a large railway junction in Łazy. Values of inanimate and animated nature were emphasised. Also the presence of rare and protccted species of plants and animals was evidenced. Therefore a proposal has been given, in order to protect the area as a partial reserve named "The Springs of the Błędów Potok" and as a landscapenatural complex called "Narożniki".
PL
W latach 1988 oraz 1988-1999 przeprowadzono badania botaniczne na terenie projektowanego rezerwatu przyrody "Diabla Góra", położonego na terenie Bukowna we wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Stwierdzono występowanie 57 gatunków mszaków (5 wątrobowców i 52 mchów), 248 taksonów roślin naczyniowych oraz 8 zbiorowisk roślinnych, w tym 5 w randze zespołu. Na szczególna uwagę zasługuje 20 gatunków podlegających ochronie (12 całkowicie i 8 częściowo) oraz 22 gatunki roślin naczyniowych i 11 gatunków mszaków regionalnie rzadkich i zagrożonych. Do najcenniejszych zbiorowisk roślinnych należą płaty ciepłolubnej buczyny stroczykowej Carici-Fagetum oraz fragmenty muraw kserotermicznych.
EN
In the years 1988 and 1998 -1999 botanical investigations were carried out within the projected "Diabla Góra" nature reserve, located near Bukowno town in the north-eastern part of the Silesian Upland. The occurrence of 57 taxa of bryophytes (5 liverworts and 52 mosses) as well as 248 taxa of vascular plants were reported. Among bryophytes there are 11 taxa regionally rare and endan-gered, for example Barbilophozia barbata and Pterigynandrum filifore. Ten species (17,5%of brioflora) represent mountain element. Among vascular plants there are 20 protected species (8,1% of vascular flora) and 22 regionally rare and endangered taxa, for example Allium montanum, Bot-rychium lunaria, Orobanche caryophyllacea, Scorzonera humilis and Thalictrum minus. Six taxa (2,4% of vascular flora) are mountain species. Eight associations (4 forest and 4 non-forest) were distinguished. The most interesting are thermophilous beech forest Carici-Fagetum and xerothermic grasslands from class Festuco-Brometea.
PL
Przedstawiono podstawowe parametry zbiorników zaporowych na rzece Angarze. Omówiono warunki zasilania Angary z jeziora Bajkał. Wymieniono podstawowe funkcje zbiorników kaskady. Zasygnalizowano problemy konsekwencji środowiskowych i społeczno-gospodarczych związanych z utworzeniem zbiorników.
EN
The article is an attempt to assess the influence of one, existing polder on raised water stage reduction. It does not analyse the economic, construction and ecological issues, which are equally important while assessing the possibilities to use polders as dry retention reservoirs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.