Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 465

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sukcesy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
Turbulent and competitive surroundings are forcing enterprises of seeking solutions in the improvement in the effectiveness into acting. Taking decisions concerning allocating connected action outside is one of them with the logistics i.e. of the logistics outsourcing. In the article there presented of the concept the logistic outsourcing is a purpose (along with her potential benefits and restrictions) as forms of the cooperation between suppliers and recipients, which achieving the market success is possible thanks to.
PL
Turbulentne i konkurencyjne otoczenie wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwania rozwiązań z zakresu poprawy efektywności działania. Jednym z nich jest podjęcie decyzji dotyczących wydzielenia na zewnątrz działań związanych z logistyką, tzn. outsourcingu logistycznego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji outsourcingu logistycznego (wraz z jej potencjalnymi korzyściami i ograniczeniami) jako formy współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami, dzięki której możliwe jest osiągnięcie sukcesu rynkowego.
PL
Przemiany strukturalne wsi oraz procesy ekonomicznej restrukturyzacji rolnictwa prowadzą do wyłaniania się grupy silnych ekonomicznie, ekspansywnych gospodarstw, które posiadają znaczne możliwości rozwojowe. Ich właściciele i dzierżawcy, przez podejmowaną aktywność gospodarczą, próbują wykorzystywać szanse, jakie stwarza gospodarka rynkowa. Przykładem grupy takich gospodarstw jest Zamojskie Towarzystwo Rolnicze, zrzeszające jednostki duże obszarowo, towarowe, stosujące nowoczesne technologie i osiągające sukcesy gospodarcze. Na ich przykładzie podjęto próbę wskazania tendencji występujących w sektorze gospodarstw rozwojowych.
EN
Changes in rural structure and the economic restructuring of agriculture are resulting in economically powerful, expanding groups of farms which have significant development opportunities. Their owners ana leaseholders are using this to develop opportunities which are created by the market economy. One of the examples of such a farm is Zamosc Agricultural Association, which bring together large area and commodities units, creating units which use new technologies and deliver economic success. On their basis an attempt of showing of trends in the developmental farms has been taken.
PL
Sukces w życiu zależy od powodzenia w negocjacjach, umiejętności prowadzenia rozmów i przekonywania. Umiejętności te potrzebne są w wielu aspektach życia – zawodowym, osobistym czy społecznym.
EN
This article contains the considerations of polish biogas plants actual state and specific problems. Polish energy sector faces a difficult series of challenges implementation of the EU Guidlines and long time strategy targets, especially for the renewable energy sources. The long expectation for a law on renewable energy, which came into force in May 4, 2015 year, determined the slow development of the slow development of renewable energy sources in Poland. As a result, domestic biogas market is growing slowly, and decreases its attractiveness. Agricultural biogas plants in Poland have a chance to develop undisputed due to the available raw material base, unfortunately investors Still are delaying the start of already advanced installation. The important and noticeable impact on presented situation also has a low value of certificates of origin (green energy certificates).
PL
Artykuł przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące stanu krajowego sektora biogazowni rolniczych. Krajowa energetyka stoi przed trudnym wyzwaniem realizacji unijnych wytycznych dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Długie oczekiwanie na ustawę o OZE, która weszła w życie 4 maja 2015 г., zdeterminowało powolny rozwój odnawialnych źródeł energii. Na skutek tego krajowy rynek biogazu rozwija się powoli i spada jego atrakcyjność. Biogazownie rolnicze mają w Polsce bezsporną szansę na rozwój ze względu na szeroką dostępność zaplecza surowcowego, mimo to inwestorzy odraczają w czasie rozruch już zaawansowanych instalacji. Znaczenie ma również zmienna i niska cena świadectw pochodzenia.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.