Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Leon Staniewicz (1871–1951)
100%
EN
The articles presents a profi le of Professor Leon Staniewicz. He was born in 1871 in St. Petersburg, graduated from St. Petersburg University (1894) and the University of Electrotechnology in St. Petersburg (1903). There he lectured in secondary schools, as well as in the Institute of Civilian Engineers, the Technical Institute, and in the Electrotechnology Institute (1915 – doctorate, Associate Professor and Deputy Vice-Chancellor). From 1920, he was full Professor of the Electrotechnology Department at the Warsaw Technical University, Dean of the Machinery Construction and Electrotechnology Faculty and then of the Electrotechnology Faculty (1920–1921). As Vice-Chancellor of the Warsaw Technical University (1921–1923), Leon Staniewicz contributed to the development of the University, where he was also Deputy Vice-Chancellor, delegate to the Senate, and, again, Dean of the Electrotechnology Faculty. In 1933, as a result of J. Jędrzejewicz’s reform, he became inactive and then retired. Later he lectured at the Architecture Department of the Warsaw Technical University (1934–1939). He was also active in the State Electric Council, Academy of Technical Sciences, Warsaw Scientifi c Society, Warsaw Polytechnic Society. He was also the President of the Polish Electrotechnical Committee (1924–1932), member of the Board of the Polish Electricians Association (1929–1933) and its honorary member since 1932. During Nazi occupation in Warsaw, in 1944 he was displaced to the internment camp at Pruszków. From September 1, 1945, he lectured at the Mechanical-Electrical Faculty of the Gdańsk Technical University, was full Professor at the Department of Theoretical Electrotechnology, author and co-author of course books and textbooks (the most important was Teoria prądów zmiennych) and numerous articles in magazines. He died on January 11, 1951 in Gdańsk.
PL
Artykuł ma na celu przybliżyć sylwetkę Samuela Dunikowskiego, naukowca, wychowanka i doktoranta prof. Kazimierza Drewnowskiego. Po studiach pracował naukowo w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć Politechniki Warszawskiej. Przez dwa lata był we Francji na wyjeździe naukowym. Wystąpił z odczytami na międzynarodowych zjazdach elektrotechnicznych. Był członkiem czynnym komisji i organów SEP. W roku akademickim 1938/1939 uzyskał habilitację i zaczął wykładać na Politechnice Warszawskiej. Wraz z karierą naukową rozwijał działalność przemysłową w Rudzkim Gwarectwie Węglowym. Rozwój jego bujnej kariery zatrzymała śmierć w czasie kampanii wrześniowej.
EN
The article aims to present the profile of Samuel Dunikowski, scientist, pupil and doctoral student of prof. Kazimierz Drewnowski. After graduation, he worked as a researcher at the Department of Electrical Measurement and High Voltage at the Warsaw University of Technology. He was on a research trip in France for two years. He gave lectures at international electrotechnical conferences. He was an active member of SEP committees and bodies. In the academic year 1938/1939 he obtained his habilitation and began to lecture at the Warsaw University of Technology. Along with his scientific career, he developed industrial activities in Rudzki Coal Grooming. The development of his lush career was stopped by death during the September campaign.
3
Content available remote 100-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
63%
PL
W artykule przedstawiono historię powstałego w1921 r. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia wydziału. Do końca roku akademickiego 1924/25 w pustych, opuszczonych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy wydział.
EN
The article presents the history of the Faculty of Electrical Engineering, Warsaw University of Technology, established in 1921, until the outbreak of World War II. The role of its first professors was discussed: Kazimierz Drewnowski, Mieczysław Pożaryski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Konstanty Żórawski, Leon Staniewicz and Roman Trechciński. Attention was paid to the phenomenon of the quick establishment of the department. By the end of the 1924/25 academic year, in the abandoned buildings of the Russian university, a full-fledged faculty was established
PL
Artykuł ma na celu przybliżyć sylwetkę Samuela Dunikowskiego, naukowca, wychowanka i doktoranta prof. Kazimierza Drewnowskiego. Po studiach pracował naukowo w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć PW. Przez dwa lata przebywał na wyjeździe naukowym we Francji. Wystąpił z odczytami na międzynarodowych zjazdach elektrotechnicznych. Był członkiem czynnym komisji i organów SEP. W roku akademickim 1938/39 uzyskał habilitację i zaczął wykładać na PW. Wraz z karierą naukową rozwijał działalność przemysłową w Rudzkim Gwarectwie Węglowym. Rozwój jego bujnej kariery zatrzymała śmierć w czasie kampanii wrześniowej. Słowa kluczowe: historia elektrotechniki, biogramy, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny.
EN
The article aims to present the profile of Samuel Dunikowski, scientist, pupil and doctoral student of prof. Kazimierz Drewnowski. After graduation, he worked as a researcher at the Department of Electrical Measurement and High Voltage at the Warsaw University of Technology. He was on a research trip in France for two years. He gave lectures at international electrotechnical conferences. He was an active member of SEP committees and bodies. In the academic year 1938/39 he obtained his habilitation and began to lecture at the Warsaw University of Technology. Along with his scientific career, he developed industrial activities in Rudzki Coal Grooming. The development of his lush career was stopped by death during the September campaign.
PL
W 2021 roku przypada stulecie powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono jego historię – od powstania w 1921 r., aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia Wydziału Elektrycznego. Do końca roku akademickiego 1924/25, w pustych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy Wydział.
EN
The year 2021 marks the 100th founding anniversary of the Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology. Presented is here the history of the Faculty from the moment of its founding in 1921 until the outbreak of the WWII. Discussed is the role of its first professors which were Kazimierz Drewnowski, Mieczysław Pożaryski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Konstanty Żórawski, Leon Staniewicz and Roman Trechciński. Attention is turned to the phenomenon of so rapid founding of the Electrical Engineering Faculty – before the end of the 1924/25 academic year, in empty buildings of former Russian university, arose a new and fully-valued Faculty.
6
Content available remote 100-lecie Politechniki Warszawskiej. Początki Wydziału Elektrycznego
63%
EN
The article describes beginnings of the Polish higher electrotechnical education. in the first stage of its development during the period of the partitions of Poland, the pioneer role was performed by the only Polish university in Lvov. the second stage was the interwar period, when the second Polish University with electrotechnical department was created in Warsaw. The Warsaw Technical University was set up in 1915 and it could properly function only after Polish-Bolshevik War od 1920. that stage was marked by exceptionally rapid increase in its research personnel. during just several years, a European major University came into being. University teachers and alumni of the Lvov and Warsaw universities joined the ranks of electrotechnical fields of study of the School of Mining engineering in Kraków (set up in 1919) and universities created in the years 1945-1946 in: Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Wrocław and Szczecin. they were opened after the 2nd World War, which marked the third stage in the development of Polish higher electrotechnical education.
7
63%
Spektrum
|
2021
|
tom nr 7-8
1--8 [w oryg. I--VIII]
PL
W 2021 r. przypada stulecie powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono jego historię od chwili powstania w 1921 r. aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia Wydziału Elektrycznego. Do końca roku akademickiego 1924/25, w pustych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy Wydział.
EN
The year 2021 marks the 100th founding anniversary of the Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology. Presented is here the history of the Faculty from the moment of its founding in 1921 until the outbreak of the WWII. Discussed is the role of its first professors which were Kazimierz Drewnowski, Mieczysław Pożaryski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Konstanty Żórawski, Leon Staniewicz and Roman Trechciński. Attention is turned to the phenomenon of so rapid founding of the Electrical Engineering Faculty – before the end of the 1924/25 academic year, in empty buildings of former Russian university, arose a new and fully-valued Faculty.
8
Content available Gabriel Narutowicz jako hydroenergetyk
63%
PL
W 2022 r. przypada setna rocznica śmierci Gabriela Narutowicza. Jego działalność kojarzy się głównie z aktywnością polityczną w Polsce. Warto jednak przypomnieć jego dużą rolę w dziedzinie hydroenergetyki, szczególnie w Szwajcarii. Miał on wielkie osiągnięcia w tej dziedzinie, które przybliżono w artykule.
EN
Year 2022 marks 100th anniversary of Gabriel Narutowicz's death. His activity in Poland is usually seen in political realm. However, it’s worth recalling his large role in the hydroelectric power sector, especially in Switzerland. He had great achievements in this area, which is presented in the article.
PL
W 2021 r. przypada stulecie powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono jego historię od powstania w 1921 r. aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia wydziału. Do końca roku akademickiego 1924/1925 w pustych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy wydział.
PL
W 2021 r. przypada stulecie powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono jego historię od chwili powstania w 1921 r. aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia Wydziału Elektrycznego. Do końca roku akademickiego 1924/25, w pustych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy Wydział.
EN
The year 2021 marks the 100th founding anniversary of the Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology. Presented is here the history of the Faculty from the moment of its founding in 1921 until the outbreak of the WWII. Discussed is the role of its first professors which were Kazimierz Drewnowski, Mieczysław Pożaryski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Konstanty Żórawski, Leon Staniewicz and Roman Trechciński. Attention is turned to the phenomenon of so rapid founding of the Electrical Engineering Faculty – before the end of the 1924/25 academic year, in empty buildings of former Russian university, arose a new and fully-valued Faculty.
11
Content available remote II Zjazd Elektrotechników Polskich w Toruniu w 1921 roku
51%
PL
Artykuł przedstawia II Zjazd Elektrotechników Polskich w Toruniu, zorganizowany przez SEP w dniach pomiędzy 30 października – 1 listopada 1921 roku. Przedstawiono okoliczności zwołania zjazdu, jego przebieg, wnioski opracowane na zjeździe oraz wydarzenia towarzyszące – Wystawę Przemysłu Elektrotechnicznego i Nadzwyczajne Zebranie Delegatów SEP.
EN
The article presents the 2nd Congress of Polish Electrical Engineers in Toruń, organized by SEP on 30 October - 1 November 1921. The circumstances of the convention, its course, conclusions drawn up at the congress and accompanying events - the Electrotechnical Industry Exhibition and the Extraordinary Meeting of SEP Delegates were presented.
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego, fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce, wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. Podczas wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radiotelegraficznymi.
EN
The article presents the profile of Prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
13
Content available remote Zanim powstało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich
51%
Spektrum
|
2019
|
tom nr 1-2
1--12 [oryg. I--XII]
PL
Stowarzyszenie Elektryków Polskich można nazwać dzieckiem polskiej niepodległości odzyskanej w 1918 roku. W okresie zaborów działało wiele zrzeszeń polskich elektrotechników. Ich zespolenie w organizację ogólnonarodową uniemożliwiała jednak sytuacja polityczna, tj. rozbicie ziem zamieszkiwanych przez Polaków między trzy zaborcze cesarstwa. Dopiero kiedy ta przeszkoda znikła, można było pomyśleć o utworzeniu organizacji grupującej wszystkich polskich elektryków. Ziściło się to w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. Powstało wtedy Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich.
PL
Artykuł prezentuje działania podjęte przez Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich (od 1928 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich) wobec wojny z bolszewikami, zwłaszcza w trakcie letniej ofensywy Michaiła Tuchaczewskiego na Warszawę w 1920 r. Omówiono treść rezolucji wydanej przez Zarząd SEP w lipcu 1920 r. i utworzenie Komisji Zaciągowej, która oceniała kwalifikacje elektryków zgłaszających się do Sekcji Wojsk Łączności i Sekcji Maszynowo-Elektrotechnicznej Wojska Polskiego. Przedstawiono też wkład pojedynczych członków SEP w polskie zwycięstwo.
EN
The article presents the actions taken by the Association of Polish Electrotechnical Engineers (since 1928 the Association of Polish Electrical Engineers) against the war with the Bolsheviks, especially during the summer offensive of Mikhail Tuchaczewski to Warsaw in 1920. The content of the resolution issued by the Board of the SEP in July 1920 was discussed, as well as the creation of the Draft Committee, which assessed the qualifications of the electricians applying to the Communication Section and Machine-Electrotechnical Section of the Polish Army. The contribution of individual SEP members to the Polish victory was also presented.
PL
W 2021 r. przypadał jubileusz 100-lecia utworzenia Oddziału Radomskiego SEP, który należy do najstarszych oddziałów Stowarzyszenia. W 1919 r. powstało 6 oddziałów założycielskich, tworząc Stowarzyszenie Elektryków Polskich (w ówczesnej nomenklaturze 6 kół Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich), a w 1921 r. powstały Oddziały (Koła) Radomski i Toruński.
PL
Artykuł prezentuje historię a także okoliczności zwołania, przebieg i sformułowane wnioski na I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie. Przedstawiono próby utworzenia organizacji łączącej wszystkich polskich elektrotechników i proces powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich na tym zjeździe.
EN
The article presents the history as well as the circumstances of the convening, the course and conclusions drawn at the 1st Congress of Polish Electrical Engineers, held on 7-9 June 1919 in Warsaw. Attempts to create an organization uniting all Polish electrical engineers and the process of establishing the Association of Polish Electrical Engineers at this congress were presented.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia ze stuletniej działalności Oddziału (Koła) Toruńskiego SEP, które choć początkowo nieliczne odegrało dużą rolę w historii Stowarzyszenia. Koło powstało w 1921 r. Inicjatorem i głównym motorem jego działalności był pierwszy prezes A. Hoffmann, działacz niepodległościowy, wybitny inżynier elektroenergetyk, później profesor. Druga wojna światowa wstrzymała działalność Oddziału. Po jej zakończeniu nie powstał samodzielny Oddział, lecz koła z Torunia i okolic zostały włączone w skład Oddziału Bydgoskiego SEP. W 1975 r., udało się reaktywować Oddział Toruński z prezesem K. Strześniewskim. Doszło wtedy do bujnego rozkwitu Oddziału, zahamowanego transformacją ustrojową na przełomie lat 80. i 90. Oddział przetrwał te trudności. W artykule opisano krótko dalsze losu Oddziału, aż do czasów współczesnych.
EN
The article presents the most important events from the hundred-year activity of the Toruń Branch of SEP which, although initially few, played a significant role in the history of the Association. The circle was founded in 1921. Its initiator and main driving force was the first president A. Hoffmann, an independence activist, outstanding electrical power engineer and later a professor. The Second World War suspended the activities of the branch. After its completion, an independent branch was not established, but the circles from Toruń and the surrounding area were included in the Bydgoszcz branch of SEP. In 1975 the Toruń Branch was reactivated with its president K. Strześniewski. It was then that the Branch flourished, which was stopped later by the systemic political transformation at the turn of the 1980s and 1990s. The Branch endured these difficulties. The article briefly describes the further fate of the Branch, up to the present day.
19
Content available remote Elektrotechnika na zjazdach techników polskich w 1917 roku
51%
PL
Artykuł prezentuje tematykę elektrotechniczną obecną na trzech zjazdach techników polskich, odbytych w 1917 roku w Warszawie, Krakowie i Moskwie. Omówiono przedstawione tam referaty, postulaty i koncepcje dotyczące elektrotechniki w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Przedstawiono wpływ tych koncepcji i postulatów na kształt elektrotechniki w Polsce w następnych latach.
EN
The article presents the presence of electrotechnics at three conventions of Polish technicians, in 1917 in Warsaw, Cracow and Moscow. The references, postulates and concepts concerning electrotechnics presented after regaining independence of Poland were presented there. The influence of these concepts and postulates on the shape of electrotechnics in Poland in the following years is presented.
PL
W artykule przedstawiono postać Jerzego Szmita - wybitnego inżyniera, specjalisty z dziedziny maszyn elektrycznych i transformatorów. Omówiono jego działalność zawodową - najpierw w największej polskiej przedwojennej fabryce maszyn i transformatorów w Żychlinie, a następnie w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Maszyn Elektrycznych w Katowicach. Jerzy Szmit prowadził też działalność dydaktyczną. Był współautorem kilku książek i wielu artykułów. Był współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika „Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe”.
EN
The article presents a figure of Jerzy Szmit - an outstanding engineer, specialist in the field of electrical machines and transformers. His professional activity was discussed - first in the largest Polish pre-war factory of machines and transformers in Żychlin, and later in the Central Engineering Office of Electrical Machines in Katowice. Jerzy Szmit also held didactic activities. He was a co-author of several books and many articles and a a co-founder and first editor-in-chief of the quarterly “Maszyny Elektryczne - Problem Notebooks”.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.