Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiany florystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
4
Content available Ocena zmian florystycznych runi trawnikow miejskich.
88%
EN
The experiments on the street lawns were conducted in the years 1986 and 1996-1997. The aim of the experiments was to investigate the changes in the composition of the street lawns sward during the 10 years by estimating the floral composition and the share of living as well as synantrophic forms. The number of plant species in the sward increased from 77% in 1986 to 91% ten years later. Within the same period of time the grass share in the sward cover composition decreased from 59% to 24%. The group of dicotyledonous species was the dominating one. The share of taxons increased considerably within both the leguminous plants group (from 3 to 14 species) as well as the cover composition (from 3,5% to 17%). During the ten years in question the share of lawn plants (of Molinio-Arrhenatheretea) decreased, whilst that of synanthropic plants increased. Among the sward cover composing plants the native species, that is apophytes, dominated. However their share in the sward cover decreased from 96% to 82% during the period under investigation. Both the synantrophic plants as well as the living forms share in the lawn sward influenced the sustainability of lawns. The negative influence is that of the considerable share of the one-year species. During the ten years their share in the sward cover composition increased from 8% in 1986 to 33% in 1996-97. The changes in the lawns composition during the ten-year period influenced the sustainability of lawns. They were positive on one hand - the sward cover increased due to the increased number of taxons. On the other hand they were negative as the share of the ruderal species and that of intruder species increased.
PL
Badaniom poddano fragment torfowisk niskich koło Byczyny. Na omawianym terenie można wyróżnić trzy różne części: doły potorfowe, stara betonowa droga dojazdowa i otwarta część torfowiska. Ogółem rozpoznano 34 gatunki roślin należące do 7 klas fitosocjologicznych. Wydobywanie torfu w widoczny sposób wpłynęło na roślinność torfowiska. Na otwartej części rozwinął się głównie zespół Caricetum paniculatae charakterystyczny dla zmineralizowanego podłoża organicznego. O zachodzącym procesie mineralizacji świadczy także obecność gatunku Urtica dioica. Analiza stratygraficzna wykazała, że proces torfotwórczy rozpoczął się w bardzo płytkim zagłębieniu o zmiennym poziomie wody. W trakcie rozwoju torfowiska wielokrotnie miały miejsce pożary. W warstwie torfu do 50 cm występują wyraźne cechy procesu murszenia, a w wierzchniej 15 cm warstwie torfu zaznacza się obecność nasion, m.in. Urtica dioica, co potwierdza zmiany degeneracyjne zachodzące na powierzchni torfowiska.
EN
The subject of investigations was the fragment of fen peatland located near Byczyna. On this site there are three different parts: cut-over bogs, old-paved-driveway and opened part of the fen peatland. There were 34 species of plants recognized belonging to the 7 phytosociological classes. The Mine of peat visibly affected on the plant vegetation of peatland. The plant communities of species belonging to Caricetum paniculatae developed mainly in the open part of investigated area and is characteristic for mineralized organic substrate. The occurrence of the process of mineralization is also presence of the species Urtica dioica. The stratigraphy analysis showed that the peat forming process started in a very shallow depression characterized by variable water level. During peatland developing the fires occured in this area repeatedly. The clear features of moorshing process appear in a peat layer reaching to 50 cm of depth. The presence of seeds such as Urtica dioica, in the 15-cm-layer of peat, confirms the occurrence of degeneration on the surface of fen peatland.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.