Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 828

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura organizacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
PL
W artykule zdefiniowane zostało pojęcie struktury organizacyjnej instytucji oraz zaproponowane koncepcja struktury organizacyjnej procesu.
EN
The paper provides a definition of organizational structure of institution and a concept of organizational structure of process is submitted.
PL
Struktura organizacyjna jest konstrukcją, na której opiera się proces zarządzania. Tworzy ona sieć wzajemnych powiązań i zależności łączących elementy składowe. Właściwie zbudowana struktura organizacyjna stanowi podstawowy warunek sukcesu organizacji. Jej podstawowa rola polega na wyzwalaniu istniejących możliwości organizacji i ułatwianiu jej elastycznego i sprawnego działania oraz wprowadzania różnych przedsięwzięć wynikających z interakcji z otoczeniem [2]. Powyższą definicję przytoczono nieprzypadkowo, ponieważ w niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań struktur organizacyjnych w urzędach gmin. Postawiono tezę: Struktury są funkcjonalne, wykazują tendencję do biurokratyzowania poprzez: zwiększanie zatrudnienia, liczby stanowisk pracy i komórek organizacyjnych, nierzadko zwiększanie liczby szczebli kierowania. Funkcjonowanie urzędu oparte jest na nadmiarze przepisów, centralizacji decyzji i alienacji komórek organizacyjnych. Badania przeprowadzono celem udowodnienia powyższej tezy. Przesłanki do diagnozowania struktury organizacyjnej pojawiają się wraz z utrzymującym się stanem dysfunkcji organizacji. Przystąpienie do analizy struktury organizacyjnej wiąże się z wyróżnieniem oraz znalezieniem sposobu pomiaru cech strukturalnych [3]. Kryteriami oceny struktury organizacyjnej są: centralizacja, konfiguracja, specjalizacja i formalizacja. Ponieważ istnieje powszechna opinia o złym funkcjonowaniu urzędów administracji samorządowej, podmiotem badań były struktury organizacyjne urzędów gmin w Polsce oraz ich rozwój w latach 1990-2002. Tak określony okres badawczy podzielono na 7 punktów czasowych: 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 i 2002. Uwzględniając cel i zakres badania, diagnozowanie struktur organizacyjnych urzędów gmin przeprowadzono metodą ankietową.
EN
The article presents the results of questionnaries of development of the organization structure in self-government. Based on empirical research, the autor attempts to prove the theory that traditionally local administrations of commune council are bureaucratic organizations and have organized work into an assembly line of specjalized tasks. The author tries to diagnose specific features of the organizaction such as: centralization, formalisation, hierarchy and specialization. The research brings evidence that the local government organistions are directed to enlarge number of departments, levels of management and employment, in which there is still traditional (autocratic) style of control. The author indicate the need to make organisational structure more flexible, more flat with processes instead of departaments. As a solution of this problem new organisational structure based on rules of reengineering is proposed.
6
51%
PL
W artykule została ujęta i przedstawiona problematyka miejsca i roli jednostek logistycznych w strukturze organizacji. Wskazano zasady kształtowania służby logistycznej, determinanty wpływające na jej formę i organizację oraz typowe rozwiązania funkcjonalnie zbudowanej służby logistyki stosowane w przedsiębiorstwach przemysłowych.
EN
This paper presents the problems of place and tasks of logistics units of enterprise structure. There are indicated the rules of setting up logistics division, the determinants effected on its form and organization, and typical solutions at business-to-business companies.
EN
Implementation of the principles of quality management often requires the changes or reorganization of the existing organizational structure of the company. One method for this purpose is Reengineering, which is in line with quality management in terms of orientation processes. Process design cycle organization requires the use of diagnostic and prognostic procedures for the design, including rules for determining the roles and responsibilities for the job. Process organizational structure the company is not free from limitations. Therefore suggests that the competence of the employees, the use of information technology and information technology can contribute to the growth process maturity organizations.
PL
Struktura organizacyjna wpływa na zachowania pracownicze i postawy wobec pracy i konieczne jest ustalenie wzorców relacji, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami organizacji bowiem struktura i kompetencje pracowników to jedne z najważniejszych czynników wpływających na proces wdrażania TQM."Struktura jakości" może stanowić jeszcze jedną dodatkową strukturę nieformalną.
EN
The author presents the opinion that organisation structure significantly affects staff behaviour and work attitudes. It is also a major determiner of TQM implementation process. An unsuitable organisation structure might (and frequently does) prevent successful implementation of TQM concept within an organisation.
PL
Europejskie Stowarzyszenie Młynarzy jest branżową organizacją unijną grupującą jako członków zwyczajnych narodowe organizacje młynarskie z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli w danym kraju istnieje kilka organizacji młynarskich to do EFMA przyjmowana jest tylko jedna z nich jako reprezentacja danego kraju. Siedzibą Sekretariatu EFMA jest Bruksela.
18
Content available remote Możliwości bojowe pododdziałów ogólnowojskowych
51%
PL
Możliwości manewrowe pododdziałów ogólnowojskowych przedstawiają się znacznie lepiej niż możliwości ogniowe. Pod pojęciem możliwości manewrowych rozumiemy: zdolność batalionu do wykonania sprawnego manewru, zarówno ogniem, jak i elementami ugrupowania bojowego.
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.