Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy była próba ustalenia czy magnez jest składnikiem wszystkich konkrementów moczowych i jaki wpływ na udział magnezu w formowaniu kamieni ma zwiększona zawartość fluorków w środowisku. Grupa badawcza obejmowała kamienie moczowe od 91 pacjentów, z których 40 pochodziło z Górnego Śląska a 51 z Pomorza Zachodniego. Magnez i wapń zawarte w konkrementach oznaczono metodą absorpcji atomowej, fluor natomiast przy zastosowaniu chromatografii gazowej. Stwierdzono znamiennie statystycznie większą zawartość magnezu oraz wapnia w kamieniach moczowych pochodzących od pacjentów z rejonu Górnego Śląska w porównaniu z rejonem Pomorza Zachodniego. Średnia zawartość fluorku w kamieniach moczowych w grupie pomorskiej była wyższa niż w grupie śląskiej, jednak różnica ta nie byla istotna statystycznie. Stwierdzono obecność magnezu we wszystkich badanych kamieniach moczowych co wskazuje na jego udział w powstawaniu kamicy.
EN
The aim of this paper was to establish whether magnesium is a component of all urinary concrements and what is the influence of increased content of fluoride in the environment on the contribution of magnesium to stones formation. A research group included urinary stones from 91 patients. 40 of them came from the area of Upper Silesia, and 51 from the area of Western Pomerania. Statistically, a significantly higher content of magnesium and calcium in urinary stones from patients coming from the area of Upper Silesia in comparison with the area of West Pomerania was found. The average content of fluoride in urinary stones of the Pomerania group was higher than of the Silesia group, however, the difference was not statistically significant. The presence of magnesium in all of examined urinary stones was found, what indicates its contribution to lithiasis generation.
PL
W przedstawionej pracy opisano bioprzyswajalność, rozkład tkankowy i działanie antyoksydacyjne selenu oraz przypuszczalny mechanizm toksycznego działania seleninu. Selen należy do pierwiastków śladowych, uważanych za niezbędne do prawidłowego rozwoju zwierząt i ludzi. Przedział pomiędzy toksycznymi i dobrze tolerowanymi dawkami selenu jest bardzo niewielki.
EN
The paper describes bioavailbility of selenium, its tissue deposition, antioxidative function and proposed mechanisms of selenite toxicity. Selenium is an essential trace element necessary for growth of animals and men. There is the pretty little difference between toxic and still well- tolerated dose of selenium.
EN
The embryo develops from germ cell line (fertilized oocyte) and precursors of primordial germ cells (PGC) are the first population of stem cells that are specified in mice at the beginning of gastrulation in proximal primitive ectoderm (epiblast) – region adjacent to the extraembryonic ectoderm. These founder cells subsequently move through the primitive streak and give rise to several extra-embryonic mesodermal lineages and to germ cells. By day 7.25 of embryonic development, a cluster of PGC is visible at the basis of allantois. Subsequently PGC migrate through the embryo proper and colonize genital ridges, where they finally differentiate into sperm and oocytes. We hypothesize that during early development epiblast/germ line-derived cells including PGC become a founder populations of pluripotent stem cells (PSC). These cells are deposited during embryogenesis in various organs and may persist in these locations into adulthood – for example in bone marrow (BM). To support this, we recently identified in BM a population of very small embryonic-like (VSEL) stem cells that express epiblast/germ line-derived cells transcription factor Oct-4 and several other PGC markers. Similarly, cells expressing Oct-4 were also identified in several adult tissues by other investigators. Thus, pluripotent epiblast/PGC may persist beyond embryogenesis in neonatal and adult tissues. Their fate is defined by several mechanisms which regulate cell proliferation and affect status of somatic imprint on selected genes responsible for pluripotency. We hypothesize that these cells play an important role in tissue/organ regeneration and their presence in adult tissues may explain phenomenon of stem cell plasticity. In pathological situations, however they may undergo malignant transformation and give rise to tumors.
EN
Bone marrow (BM) was for many years primarily regarded as the source of hematopoietic stem cells. In this review we discuss current views of the BM stem cell compartment and present data showing that BM contains not only hematopoietic but also heterogeneous non-hematopoietic stem cells. It is likely that similar or overlapping populations of primitive non-hematopoietic stem cells in BM were detected by different investigators using different experimental strategies and hence were assigned different names (e.g., mesenchymal stem cells, multipotent adult progenitor cells, or marrow-isolated adult multilineage inducible cells). However, the search still continues for true pluripotent stem cells in adult BM, which would fulfill the required criteria (e.g. complementation of blastocyst development). Recently our group has identified in BM a population of very small embryonic-like stem cells (VSELs), which express several markers characteristic for pluripotent stem cells and are found during early embryogenesis in the epiblast of the cylinder-stage embryo.
PL
Zaburzenia w składzie mineralnym mogą bezpośrednio decydować o zdrowotnym stanie zębów. Celem badań było zbadanie zależności ilościowych między zawartością magnezu i zawartością wapnia w zawiązkach zębowych i zębach. Materiał do badań stanowiły zawiązki zębów trzonowych płodów oraz zęby mleczne i stałe pochodzące od pacjentów leczonych w Przychodniach Rejonowych Szczecina. Zawartość magnezu i wapnia w przygotowanych próbkach oznaczano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Opracowanie statystyczne danych wykonano z użyciem programu statystycznego Statistica PL v 5.0. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zawartość magnezu i wapnia nie koreluje z wiekiem w zębach mlecznych i stałych, natomiast koreluje dodatnio w zawiązkach zębowych. Przeprowadzone badania wskazują na zmiany ilościowe zachodzące w części mineralnej twardych tkanek zęba, zarówno w pre-, jak i posterupcyjnej fazie mineralizacji. W zębach mlecznych wyraźnie uwidaczniają się różnice ilościowe między magnezem a wapniem. Ocena zawartości pierwiastków w zawiązkach zębowych, zębach mlecznych i stałych daje pełniejszy obraz przemian chemicznych w ciągu życia osobniczego.
EN
Mineral composition disorders can have direct influence on health of teeth. The objective of this research was therefore to investigate quantitative ratios between magnesium and calcium concentrations in tooth germs and teeth. The material for the study comprised molar tooth germs from foetuses and temporary and permanent teeth from patients treated in local dental clinics in Szczecin. Magnesium and calcium levels were determined by atomic absorption spectrometry. Statistical elaboration of the data was performed using Statistica PL v 5.0 software. It was found that the content of magnesium and calcium did not correlate with the age in temporary and permanent teeth, but it did correlate positively in tooth germs. The study shows some quantitative changes which occur in the mineral part of hard tissues of teeth, during the pre- and and posteruption phase of mineralisation. Determination of content of elements in germs, temporary teeth and permanent teeth gives a more complete reflection of chemical changes taking place during the lifetime of an individual.
PL
Oznaczano zawartość pierwiastków w kościach ogonowych owiec rasy laine-merynos pochodzących z czterech owczarni położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Materiałem do analizy były kręgi ogonowe owiec, które amputowano żywym owcom. Oznaczenia wykonano za pomocą metody potencjometrycznej dla oznaczenia fluorków, kolorymetrycznej dla oznaczania fosforanów oraz absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej dla pozostałych pierwiastków: Ca, Mg, Fe i Zn. Obliczenia statystyczne, a w szczególności analizę parametryczną, wykonano za pomocą programu komputerowego Statistica i Statistica Neural Network.
EN
Contents of selected elements in tail bones of laine-merino sheeps were examined. The animals were raised in four sheep-fold places in the Western Pomerania region of Poland. The material was the tail vertebrae removed from live sheeps. Fluoride content was determined with an ion-selective electrode, phosphate content was assessed by colorimetry, while AAS was used to assay Ca, Mg, Fe,and Zn content. Statistical analysis, especially parametrical analysis, were done by Statistica and Statistica Neural Network software package.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.