Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych wprowadziła szereg bardzo istotnych modyfikacji do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska. Do najistotniejszych zmian zaliczyć można znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania. Uwarunkowania prawne oraz przesłanki korzystania z PPK (przejściowe plany krajowe) wywołują szereg wątpliwości interpretacyjnych. Wskazane byłoby więc jak najszybsze opublikowanie treści odpowiednich przepisów wykonawczych oraz przyjęcie regulacji implementujących i wyjaśniających przepisy Dyrektywy 2010/75/UE.
EN
The Industrial Emissions Directive (Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions) introduced a number of very substantial modifications of the hitherto existing regulation concerning the integrated environment protection. The most important changes concern considerable sharpening of emission standards of sulphur dioxide, nitric oxides and dusts from energy generation objects. Legal conditionings and premises to make use of the PPK (Transistional National Plan) evoke many doubts about their interpretation. It would be advisable to publish as quick as possible the executive regulations and pass the rules implementing and interpreting the regulations of the Directive 2010/75/EU.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (ang. public-private partnerships; dalej: PPP) stanowi formę długoterminowej współpracy podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego przy realizacji zadań publicznych. Poniżej przedstawiona została ogólna koncepcja PPP oraz wstępnie określono interesujące z biznesowego punktu widzenia formy współpracy PSE Operator z partnerami prywatnymi przy budowie i eksploatacji elementów sieci przesyłowej, sprawdzając, czy takie formuły współpracy spełniają kryteria PPP w rozumieniu nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wskazano również na najważniejsze konsekwencje prawne realizacji przedsięwzięcia w tym trybie.
EN
Experts of a top international law firm in Poland describe potential that the Public-Private Partnership gives to Polish Power System Operator during its projects of infrastructure expansion. Legal, organizational, business, and financial aspects of the process are thoroughly discussed, and framework for potential PPP arrangement is given by authors.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.