Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbior kombajnowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W pracy określono wielkość łącznych nakładów energetycznych, liczonych rachunkiem ciągnionym, na zbiór zbóż przy zastosowaniu kombajnu zbożowego jako maszyny wiodącej. W dalszej kolejności ustalono, które czynniki i w jaki sposób wpływają na te nakłady.
EN
Total cumulated energy inputs on harvesting grain with combine harvester as a main machine in technology, were investigated in some family farms. Effect of particular factors (field acreage, yields of grain and straw, transport efficiency, inputs of labour, direct energy inputs) on total energy inputs were also analysed. The results showed that substantial reduction of total energy inputs at harvesting cereal grain with combine harvester may be obtained by enlarging the acreage of fields and proper organization and mechanization of grain transport and collecting of the straw.
4
88%
PL
W kombajnie zbożowym ZO56 Bizon-Super, wytypowano pięć miejsc, i których pobierano próbki w celu określenia źródeł powstawania uszkodzeń nasion w taki sposób, aby uzyskane rezultaty jednoznacznie określały wpływ poszczególnych podzespołów i ich parametrów pracy na stopień uszkadzenia nasion rzepaku. Ocenie uszkodzeń poddawano nasiona stanowiące reprezentatywną próbkę całej partii nasion pobranych w poszczególnych punktach pomiarowych, w sposób losowy. Określano makro i mikrouszkodzenia oraz połówki. W pracy przedstawiono rozkład uszkodzeń występujących na wybranych zespołach kombajnu.
EN
In Bizon-Super ZO56 combine harvester 5 nodal points were selected in which seed samples were taken to determine the damages of seeds. Thus, obtained results unequivocally determined the effect of particular combine assemblies and their operation parameters on the rate of damaging harvested rape seeds. The damages were evaluated in seed samples representative for the whole batch of seeds taken randomly from particular nodal points. Macro-, micro-damaged and splitted in two seeds were taken into account. The distribution of seed damages arising in selected combine assemblies was presented.
PL
Analiza wykazała znaczny rozrzut metod oceny przekroju poprzecznego podkopywanej redliny, podawanych przez różnych autorów. Badania własne wykazały, że przekrój poprzeczny warstwy redliny podkopywanej lemieszem płytkowym nie może być utożsamiany z pełnym profilem redliny, a do obliczenia rzeczywistego przekroju może być stosowany wzór uwzględniający jednocześnie wysokość redliny oraz głębokość i szerokość pracy lemiesza. Przekrój podkopywanej redliny zwiększa się wraz ze wzrostem głębokości i szerokości pracy lemiesza, natomiast maleje przy wzroście wysokości redliny.
EN
On the basis of carried out analysis a considerable results dispersion was stated at estimating digged ridge cross-section of harvested potatoes, as depended on the methods applied by various authors. The authors' own studies showed that the cross-section of potato ridge digged by a plate share should not be identified with the whole ridge profile, whereas the most precise formula to calculate the actual cross-section to be used is that one considering simultaneously the ridge height as well as the depth and width of share operation. The cross-section of digged ridge increases along with the depth and width of share operation, while it decreases with the ridge height increase.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia wpływu niektórych cech charakteryzujących łany różnych odmian fasoli szparagowej oraz prędkości obrotowej bębnów zrywających strąki na jakość pracy kombajnu jednorzędowego Magda.
EN
Experiments were carried out to determine the functional quality of "Magda" single-row harvester as affected by following factors: - selected morphological traits characteristic to haricot bean plants of 4 various cultivars, - spacing of plants in a row, - rotational speed of pods stripping drums. Analysed statistically results showed that the losses of pods left by harvester on the ground significantly depended on the height of first pods location on the plants only. Losses of pods left on the plants (unstripped) were significantly affected either, by plant height, height of first pods location and plant spacing in a row. Rotational speed of harvesting drums affected significantly the contents of broken and untorn pods in harvested material.
EN
Micro- and macro-damages of seeds appear during the harvest of pulse crops with a combine harvester. An examining stand was built in which spinning, at the velocity of a threshing drum, of the percussion element struck individually fed horse-bean and lupin seeds. Four velocities of the percussive elements (18,8 - 28,2 m/s) and 4 levels of seed humidity (15 - 24%) were used. Size and type of damages which occured during the investigations were examined and then energy and germination capacity of damaged seeds were determined. It was found out that humidity of seeds has the great influence on the capacity and energy of germination of horse-bean and lupine seeds and next it is the value of loading, expressed by the velocity of the percussive element. Multiple regression equations describe the found out dependence.
EN
The influence of the working speed of the one-row combine harvester for harvesting haricot bean pods on the qualitative and quantitative losses of pods of the „Presenta” variety was determined. The tests were carried out at three different speeds of the harvester, namely 0,44, 0,72 and 0,89 m/s. The rotational speed of the pod combing drums was 70 rpm for the first drum and 160 rpm for the second one. The total losses of pods were the lowest and the quality of the gathered yield the highest at the working speed of the harvester equal to 0,44 m/s.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia wpływu prędkości roboczej kombajnu jednorzędowego do zbioru strąków fasoli szparagowej na straty strąków i jakość zebranego plonu.
PL
Badano wpływ parametrów roboczych na jakość pracy kombajnu Z802 Magda podczas zbioru strąków fasoli szparagowej Presenta. Wzrost prędkości roboczej kombajnu w badanym przedziale (0,44-0,89 m/s) wpływał na zwiększenie strat ilościowych strąków i jakość zebranego materiału. Straty powodowane przez kombajn zależały również od wartości ilorazu prędkości kątowych bębnów zrywających strąki. Najlepszą jakość pracy kombajnu uzyskano przy prędkości roboczej 0,44 m/s oraz przy prędkości kątowej pierwszego bębna zrywającego strąki 8,4 rad/s i drugiego 15,7 rad/s, tj. przy wartości ilorazu tych prędkości 0,53.
EN
Authors investigated the effects of working parameters of Z802 Magda haricot pod harvester on its operation quality. Increasing working speed of the harvester within considered range (0.44-0.89 m/s) extended the quantitative losses of pods and lowered the quality of harvested bean. Harvesting losses depended also on the quotient of angular velocities of pod stripping drums. The best operation quality indices of the harvester were obtained at working speed 0.44 m/s and angular velocities of pod stripping drums 8.4 rad/s for the first one and 15,7 rad/s for the second, i.e. at the quotient of these velocities equal 0.53.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.