Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2017

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pieczywo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
PL
Pieczywo, ziemniaki, kukurydza, ryż i inne. Są to niektóre z podstawowych produktów spożywczych, które karmią świat. Fakt iż jest to pożywienie podstawowe, nie oznacza jednak, że nie ulega ewolucji. Zmienia się sam produkt, metody wytwarzania, transportu. Niektóre jego odmiany nabierają cech bardziej luksusowych, inne pozostają tanie i dostępne. Poniższy artykuł dotyczy pieczywa, a dokładniej jego produkcji przemysłowej. Na wstępie należy więc podkreślić, iż produkcja tradycyjna - nie opisana w niniejszym artykule nieco wymyka się dalej opisywanym zmianom, jest oddzielnym i bardzo wartościowym rynkiem.
PL
Analizowano możliwość przedłużenia trwałości dwóch gatunków bułek przez pakowanie i przechowywanie w modyfikowanej atmosferze. Bułki zwykłe i luksusowe, wyprodukowane na naturalnym zakwasie, bez dodatku konserwantów chemicznych (w tym substancji antypleśniowych), przechowywano w modyfikowanej atmosferze o trzech składach (100% N2, 50% CO2 + 50% N2, 100% CO2) oraz dla porównania wyników w torebkach z folii HD-PE zamkniętych bez odpowietrzenia. Na podstawie wyników analiz wskaźników fizykochemicznych i sensorycznych wykazano, że atmosfera modyfikowana 100% CO2, umożliwia ponad 2-krotne przedłużenie okresu trwałości bułek, to jest do 9-11 dni w zależności od ich gatunku. Próby pakowane w pozostałych atmosferach zdyskwalifikowano już po 4 dniach, głównie ze względu na rozwój pleśni.
EN
A possibility of prolonged storage of two types of rolls by packing and storing in a modified atmosphere was analysed. Regular and extra rolls, baked using a natural leaven, with no preservatives and anti-mould agents added, were stored in the modified atmosphere with three compositions (100% N2, 50% CO2 + 50% N2, 100% CO2) and, for comparison, in HD-PE bags. On the basis of the analysis of physicochemical and sensorial results it was shown that only the modified atmosphere consisting of 100% CO2 enabled more than a double prolongation of rolls durability, i.e. up to 9-11 days. Other samples were disqualified after 4 days.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów cech geometrycznych i fizycznych pieczywa typu "kajzerka" i "minikajzerka". Pomiary geometryczne wykonano laserowym skanerem 3D. Uzyskane modele cyfrowe z dużą dokładnością odwzorowują kształt i powierzchnię bułek. Obliczone średnie pole powierzchni bułek na podstawie modelu oraz obliczone na podstawie wzorów zaproponowanych przez Grochowicza nie różniło się znacząco przy założonym poziomie istotności a = 0,05. Istotne różnice obliczonej średniej objętości bułek można zauważyć, gdy objętość bułek była obliczana na podstawie modelu oraz na podstawie wzoru zaproponowanego przez Niewczasa i współautorów. Różnica ta wynosiła około 5%. Obliczono również współczynniki kształtu zaproponowane przez Grochowicza Km i Kw, Mohseina Sn i Doneva .
EN
This paper presents measurements of geometric and physical characteristics of two bread types called "kajzerka" and "minikajzerka". Geometric measurements were made using a 3D laser scanner. The obtained digital models reproduce both the shape and surface of the studied bread rolls with a high level of accuracy. The calculated average surface area of the bread rolls based on their digital models, and calculated using the formula proposed by Grochowicz did not differ significantly at the level of significance a = 0.05. Statistically significant differences in the calculated average volume of bread rolls could be noticed when the volume was calculated on the basis of a digital model and the formula proposed by Niewczas et. al. This difference was approximately 5%. Aspect ratios proposed by Grochowicz's Km and Kw, Mohsein's Sn and Donev's a were calculated.
PL
Pomimo spadku wielkości spożycia pieczywo ciągle odgrywa znacząca rolę w diecie Polaków. Konsumenci cenią pieczywo o chrupiącej, rumianej, błyszczącej skórce, niekruszącym się elastycznym miękiszu o drobnej cienkościennej porowatości. Do czynników decydujących o wyborze chleba zaliczają: producenta, stosowane dodatki, cenę, przyzwyczajenie, kolorowanie skórki i długość zachowania świeżości.
EN
Despite a fall in consumption, bread still has significant role in the Polish people diet. Consumers appreciate bread with a well crunchy and brown shiny surface crust and non-crumbling, elastic and of thin-walled porosity crumb. To decisive factors in bread purchasing one can include: producer (bakery), additives used, price, habit, crust brownness and freshness time.
PL
Przedstawiono zmieniające się warunki działań w branży piekarskiej. Zwrócono również uwagę na zmiany w produkcji piekarskiej, dostosowywanie jej do zróżnicowanych wymagań konsumentów. Podano również zmiany w podejściu do jakości produktów.
EN
Changeable coditions in bakery trade are shown in the article. Changes in bakery production and its adjustment to consumer needs is also described. A new attitude towards product quality is mentioned.
16
88%
PL
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia pieczywa jako produktu regionalnego obecnego w polskiej tradycji kulinarnej. W obecnych czasach obserwujemy znaczny wzrost spożycia pieczywa o niskiej jakości z dodatkiem wielu polepszaczy, pieczywa wypiekanego tuż przed sprzedażą z uprzednio zamrożonych, wstępnie podpieczonych kęsów ciasta. Ze względu na wysoką konkurencję na rynku piekarniczym, piekarze rezygnują z wysokiej jakości produktów zastępując je o wiele tańszymi, i o gorszej jakości. W sytuacji takiej właściciel gospodarstw agroturystycznych, wypiekający sami pieczywo metodami tradycyjnymi mają szansę na podniesienie walorów swojego gospodarstwa oraz przyciągniecie wielu gości z dużych miast stęsknionych smaku prawdziwego, tradycyjnego, lokalnego pieczywa. Jak wynika z badania przeprowadzonego dla potrzeb opracowania, osoby które na co dzień kupują pieczywo w piekarniach, czy osiedlowych sklepikach podczas wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego zwracają uwagę na to jakiej jakości pieczywo jest podawane w gospodarstwie, a nawet czy gospodarze wypiekają własny regionalne pieczywo. W opracowaniu zamieszczono przykładowe opisy oferty agroturystycznej, która pochodzi ze stron internetowych gospodarstw, prowadzących wypiek tradycyjnego pieczywa, a tym samym uatrakcyjniając swoją ofertę.
PL
Wykorzystanie w produkcji pieczywa naturalnych dodatków nie budzi zastrzeżeń konsumentów, wzbogaca asortyment pieczywa, poprawia cechy jakościowe, podnosi wartość odżywczą. Istnieje wiele możliwości stosowania do pieczywa dodatków naturalnych, wśród których szczególne znaczenie mają: przetwory zbożowe, przetwory mleczarskie, warzywa, przetwory ziemniaczane, produkty sojowe, orzechy, bakalie, zioła. Odpowiednia kompozycja dodatków może uczynić pieczywo żywnością funkcjonalną, wpływającą korzystnie na zdrowie ludzi.
EN
The use of natural additives in bread industry does not evoke criticism among consumers. It enriches assortment, improves quality of bread and rises its nourishing value. There are many possibilities of using natural additives in bread making. Among the most significant are: processed cereal, dairy products, vegetables, processed potatoes, soya bean products, nuts, dates and herbs. The right proportion of additives may turn bread into functional food with beneficial effects on human health.
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.