Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cykl produkcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Treścią niniejszej pracy są struktury algorytmów zastosowane w numerycznym modelu, umożliwiającym identyfikację funkcji gęstości prawdopodobieństwa czasu trwania cyklu produkcyjnego. Praca stanowi kontynuację publikacji [5], w której zamieszczono założenia do przedmiotowego modelu.
EN
In the present paper structures of algorithms applied in the numerical model, enabling identification of the probability density function of the duration of production cycle, are described. This paper is a continuation of an article [5] containing assumptions for the discussed model.
PL
Wczęści wstępnej pracy wyjaśniono pojęcie cyklu produkcyjnego, które funkcjonuje w wielu branżach przemysłu. W dalszej części zawężono pojęcie cyklu produkcyjnego, rozpatrując go w kontekście procesu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego. W części zasadniczej niniejszej publikacji, omówiono czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego, koncentrując się nie tylko na uwarunkowaniach geologiczno-górniczych, ale także na innych czynnikach, np. spoza przodka ścianowego. Przyjęte w pracy znaczenie pojęcia niestabilności ma charakter ogólny. Dlatego też, w części końcowej publikacji, sformułowano problemy badawcze, których rozwiązanie może pomóc ściślej zdefiniować to pojęcie.
EN
In the introductory part of the article the concept of the production cycle was explained, which operates in many industries. In the next part, the production cycle concept was narrowed, considering it in the context of the production process carried out in a longwall working in hard coal mines. In the principal part of the publication, factors affecting the instability of the production cycle duration were discussed, focusing not only on geological and mining conditions, but also on other factors, e.g. those apart from outside the longwall. The notion of instability used in the presented paper has a general meaning. Therefore, in the final part of this publication, research problems were formulated, the solution of which can help to define the concept more precisely.
PL
Na wstępie pracy zamieszczono wyprowadzenie wzoru na funkcję gęstości prawdopodobieństwa zmiennej Q2 - wydobycie zmianowe. W związku z tym, że na jej przebieg ma wpływ funkcja gęstości prawdopodobieństwa f/tc, zmiennej Tc - czas trwania cyklu produkcyjnego, autor opracował model, umożliwiający otrzymanie charakterystyki funkcji f/tc. W niniejszej publikacji omówiono założenia, które w przedmiotowym modelu zostały uwzględnione.
EN
Derivation of a formula for the density function of probability of Q2 variable - shift output, was presented in the introduction to this paper. As its course is affected by the density function of probability f/tc of variable Tc - duration of production cycle, author elaborated a model which enables to characterize function t/tc. In the present paper, assumptions which were taken into account in said model, were discussed.
5
Content available remote Nowy system sterowania w sprężarkach firmy CompRot
88%
PL
Nie ma obecnie zakładu produkcyjnego, w którym nie istniałoby zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Ciągłość procesów produkcyjnych wymaga zapewnienia określonej ilości i jakości sprężonego powietrza. Dobowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze w różnych porach dnia i nocy jest inne, a jego ilość zależy [przede wszystkim od cyklu produkcyjnego i stopnia wykorzystania maszyn. Aby zużycie energii elektrycznej było jak najmniejsze, dla zapewnienia wymaganej ilości sprężonego powietrza w danej chwili stosuje się odpowiednie systemy sterowania sprężarkami.
PL
W artykule przedstawiono opis i zasadę postępowania w dwuetapowej metodzie balansowania linii montażowej. We wstępnej części pracy omówiono system produkcyjny przypływowy oraz linię montażową. Następnie został zaprezentowany algorytm balansu linii dla problemu typu 2 (modyfikacja metody IUFF-WET) oraz algorytm balansu linii w wersji z buforami. Dla zobrazowania działania opisanych algorytmów zamieszczono przykłady numeryczne. W części końcowej pracy przedyskutowano uzyskane wyniki.
EN
In the paper the proposal of 2-stage design method of assembly line was described. First part of the article presents the flow shop systems and assembly line structure. The modified algorithm IUFFWET for assembly line balancing problem type 2 and algorithm for assembly line balancing problem with stoppers are shown. Numerical examples are calculated. The last section presents conclusions.
16
Content available remote Production Management Model for Short Life-Cycle Goods
75%
EN
One distinctive feature of a production cycle model for short life-cycle goods is its determined time for starting the sale of products. As shown by the author’s investigation, there is also a possibility of creating a production management model for this group of products. The process applied to that end was based on the inverted tree approach (graph theory). The model thus created model indicates the times when particular actions should start, their expected duration times, as well as causal relationships. The model is a dynamic structure responding to changes in the factors determining the functioning of an enterprise.
PL
Model cyklu produkcji dla wyrobów o krótkim cyklu życia charakteryzuje m.in. zdeterminowany czas rozpoczęcia procesu sprzedaży. Badania ukazały możliwość wykreowanie dla tej grupy wyrobów modelu zarządzania produkcją. Wykorzystano w tym celu drzewo o orientacji w kierunku korzenia (teoria grafów). Utworzony model zawiera informacje na temat czasu rozpoczynania poszczególnych czynności, oczekiwanych czasów ich trwania oraz następstw przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi. Jest to model dynamiczny, reagujący na zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.