Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rokpol cheese
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Lipolytic activity of seven yeast strains: Candida famata MI1a, C. intermedia BI2a, C. kefyr PII1b, C. sphaerica FII7a, Geotrichum penicillatum EII6a, Saccharomy- ces kluyveri BII3a and Yarrowia lipolytica PII6a was investigated. These strains represen­ting yeast species occurring in mould cheese Rokpol are potential cheese co-starters. The extra and intracellular lipolytic activity of the yeast was analyzed against tributyrine and p-nitrophenyl derivatives of fatty acids. Also their ability to hydrolyze bovine milk fat was assayed. It was shown that generally activity of extracellular yeast lipases were higher than of intracellular enzymes. The most lipolytic were strains Y. lipolytica PII6a and C. sphaeri- ca FII7a, which preferentially hydrolyzed butyrate p-nitrophenyl derivative and release the highest amounts of oleic acid from milk fat.
PL
W pracy analizowano aktywność lipolityczną siedmiu szczepów drożdży Candida famata MI1a, C. intermedia BI2a, C. kefyr Plllb, C. sphaerica FII7a, Geotrichum penicillatum EII6a, Saccharomyces kluyveri BII3a i Yarrowia lipolytica PII6a wyizolow­anych z serów pleśniowych. Szczepy te mogą zostać wykorzystane jako potencjalne kultury starterowe wspomagające produkcję serów. Aktywność zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych lipaz pochodzących od tych drobnoustrojów oznaczana była wobec tributyryny i p-nitro- fenylowych pochodnych kwasów tłuszczowych. Oznaczano także zdolność tych enzymów do hydrolizy tłuszczu mlecznego. Wykazano, że aktywność lipaz zewnątrzkomórkowych jest wyższa w porównaniu z lipazami wewnątrzkomórkowymi. Najwyższe aktywności li- polityczne oznaczono dla szczepów Y. lipolytica PII6a i C. sphaerica FII7a, które prefer­encyjnie hydrolizowały maślan p-nitrofenylu i uwalniały z tłuszczu mlecznego najwyższą ilość kwasu oleinowego.
PL
Przedmiotem badań była ocena zdolności 113 szczepów drożdży wyizolowanych z polskich serów z przerostem pleśni do produkcji zewnątrzi wewnątrzkomórkowych enzymów proteolitycznych i lipolitycznych. Hodowle drożdży należących do 7 gatunków: Candida famata, C. sphaerica, C. intermedia, C. kefyr, Geotrichum penicillatum, Yarrowia lipolytica i Saccharomyces kluyveri prowadzono metodą wstrząsaną w podłożu zawierającym ekstrakt drożdżowy-kazeinę-glukozę (YCG). Oznaczano zewnątrzkomórkową aktywność endopeptydazową w pH 3,0 i 7,5, odpowiednio wobec kwasowo zdenaturowanej hemoglobiny i kazeiny jako substratów. Obok zewnątrzkomórkowej aktywności proteolitycznej badano także aktywność wewnątrzkomórkową. Ocenie poddano również aktywność karboksypeptydazową, di-, tripeptydazową oraz aminopeptydazową drożdży. Aktywność zewnątrzi wewnątrzkomórkowych lipaz oznaczano metodą studzienkową.
EN
The object of this study was to evaluate the ability of 113 yeast strains isolated from Polish blue-veined cheese for the production of extracellular and intracellular proteolytic and lipolytic enzymes. Examined yeast strains belonged to 7 species: Candida famata, C. sphaerica, C. intermedia, C. kefyr, Geotrichum penicillatum, Yarrowia lipolytica and Saccharomyces kluyveri. The cultivation was performed in the shake-flasks experiment in medium YCG containing yeast extract – glucose – casein. Extracellular proteolytic activity was determined at pH 3.0 and pH 7.5 towards hemoglobin and casein, respectively. The activities of carboxypeptidase, diand tripeptidase and aminopeptidase were tested as well. In addition, extracellular lipolytic activity was investigated by well-diffusion test. It was demonstrated that differences in the extracellular and intracellular activity of lipolytic and proteolytic enzymes depended not only on the species, but also on yeast strain within a species. All the yeast species under evaluation produced extracellular lipases and their activity ranged from 7 U·mg-1 (for C. famata) to 90 U·mg-1 (for Y. lipolytica). Intracellular lipolytic activity was observed for all yeast strains (with the exception of two belonging to C. intermedia and C. famata species) however, the maximum level of 78 U·mg-1 was obtained for Y. lipolytica and C. sphaerica strains. Y. lipolytica strains showed comparatively high activities of extraand intracellular proteases active towards casein (47 and 93 U·mg-1, respectively) and the highest activities of extracellular proteases hydrolyzing hemoglobin (417–457 U·mg-1). Moreover, Y. lipolytica yeast strains had a high carboxy-, di and tripeptidase activities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.