Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
PL
Celem artykułu jest prezentacja wybranych elementów, które w procesie selekcji pracowni‑ ków mają określony wpływ na kształtowanie wizerunku firmy, jako pracodawcy. W pierw‑ szej kolejności zdefiniowano pojęcie selekcji oraz jej kluczowych metod. Szczególną uwagę skupiono na wywiadzie oraz Assessment Center. Następnie scharakteryzowano pojęcie wizerunku oraz wizerunku pracodawcy. Najistotniejszą częścią artykułu są wyniki badań empirycznych. Badania prowadzone były wśród pracowników dużych przedsiębiorstw na terenie miasta Krakowa i dotyczyły wybranych elementów procesu selekcji i ich wpływu na kształtowanie wizerunku firmy, jako pracodawcy.
PL
Celem artykułu jest określenie czynników, które skłaniają pracowników do odejścia z organizacji. W części teoretycznej określono ogólne koszty, jakie ponosi organizacja w związku z rezygnacją pracownika z pracy. Na podstawie analizy literatury przedmiotu określono cztery główne przyczyny odchodzenia z pracy. Wyróżniono przyczyny wewnątrzorganizacyjne i dokonano przeglądu badań wtórnych dotyczących tych zagadnień. W dalszej części przedstawiono wyniki badań własnych z tego zakresu, prowadzonych we współpracy z Grupą ATERIMA. Zaproponowano działania praktyczne, których celem jest zmniejszenie liczby pracowników chcących odejść z pracy w organizacji.
EN
The article examines the issue of why employees leave their companies, focusing on four main reasons. The last of the four reasons is rooted in the organisation itself. Secondary research concernig the reasons for which employees leave their organisation was reviewed. It covers the costs organisations bear when employees leave and surveys the subject literature and also presents the results of research the author conducted in cooperation with ATERIMA. The article concludes with suggestions for practical actions intended to decrease employee turnover.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych w obszarze źródeł demotywacji pracownika. W pierwszej kolejności wyjaśniono pojęcie motywacji. Następnie zdefiniowano termin demotywacji, który, choć powszechnie funkcjonuje w praktyce biznesowej, rzadko pojawia się w literaturze przedmiotu. W dalszej kolejności przedstawiono metodykę prowadzonych badań. Kluczową częścią artykułu jest prezentacja wyników badań. Z zaproponowanych czynników demotywacji wyodrębniono te, które funkcjonują w badanych podmiotach. Dokonano także analizy czynników, które stanowią źródło demotywujące dla pracowników.
EN
The aim of the paper is empirical research presentation in the area of employee’s demotivation sources. In the first place definition of motivation is explained. Next, term of demotivation is defined. Although this term is commonly used in the business practice, it occurs rarely in the literature. Then the research methodology is presented. The crucial part of the article is presentation of the empirical research. Among selected demotivation factors’ those that exist in the researched companies’ were ranged. The most common demotivation factors were also pointed.
4
Content available remote Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw
100%
PL
Artykuł jest wynikiem własnych badań empirycznych autorki, prowadzonych w dużych przedsiębiorstwach na terenie miasta Krakowa. W pierwszej kolejności autorka opisała krótko, czym jest wizerunek przedsiębiorstwa, oraz wskazywała czynniki, które mogą mieć wpływ na jego kształtowanie. Następnie scharakteryzowała proces rekrutacji pracowników, oddzielając go od procesu selekcji i opisując jego funkcje oraz formy jako sposoby dotarcia do kandydatów. Znacząca część artykułu poświęcona jest prezentacji możliwych form rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kolejną częścią artykułu są wnioski z badań empirycznych. W pierwszej kolejności autorka przedstawiła wyniki dotyczące najczęściej stosowanych form rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej w badanych przedsiębiorstwach. Następnie przeanalizowała wybrane elementy procesu rekrutacji oraz ich wpływ na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w oczach zatrudnionych w nim pracowników. Artykuł opiera się również na wynikach badań wtórnych dotyczących zagadnienia dyskryminacji w ogłoszeniach o pracę.
EN
The article describes a competency-based interview model. The author defines competencies and provides examples. She also describes the nature of the job interview in the selection process and explains its structure (the particular stages) with a view to optimising the assessment of competencies. A model for asking questions (as well as different types of questions that can be asked) that enables competencies to be assessed is presented. Examples of ineffective questions are also highlighted.
EN
The article presents definitions chosen from the literature on diagnosing training needs and its significance for further processes aimed at employee development. This is followed by an attempt to create a definition by the author based on her experience while emphasising detailed aims of the process. The next part of the article describes those involved in the process of diagnosing training needs, especially their role and importance. This is followed by an analysis of chosen methods of diagnosing training needs, with the method of the interview given special attention. The final part of the article presents difficult situations which may occur while diagnosing training needs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.