Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extraction process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the basie concepts connected with data extraction process. The experience gained during the realization of many data warehouse projects allowed to present problems (and example solutions) one couJd encounter ; performing real extraction tasks.
PL
Teoretycznie ekstrakcja danych jest zadaniem prostym, jednak w praktyce może okazać się, że proces ten zajmie nawet do 70% czasu przeznaczonego na stworzenie hurtowni danych. W celu zoptymalizowania tego procesu często projektuje się specjalizowaną, dostosowaną do wymagań konkretnego systemu hurtowni danych, własną aplikację ekstrakcji. W opracowaniu przedstawiono projekt i realizację środowiska rozwojowego do tworzenia aplikacji procesu ekstrakcji, które zminimalizuje nakłady czasowe związane z realizacją hurtowni danych.
EN
Theoretically data extraction process is a simple task, but practice shows that this process may take even up to 70% of the overall time destined for data warehouse (DW) realisation. Designers engaged in extraction process often use specialised software dedicated to specific warehouses. In this paper we present project and realisation of developmental environment that minimises time and efforts related with DW.
EN
In this paper we investigate the effectiveness of the Design-Resume recovery algorithm [4] implemented in JavaBeans technology. During our research a number of tests were carried out to measure the performance of DR recovery technique used in failed extraction processes. In this paper we broadly analyze obtained results and propose further ways of modifying DR algorithm. An evaluation of the need of using a staging area [1] both in extraction and resumption process, an increase of the efficiency of a loading process by implementing dedicated bulk loading algorithms, or an implementation of mechanism for a probability assessment of DR recovery technique prior to the start of resumption process, are among those solutions we discus here. These ways of developing Design-Resume algorithm can moderate or even remove the drawbacks of DR algorithm demonstrated during our research.
PL
W niniejszym artykule dokonano oceny algorytmu Design-Resume zaimplementowanego w technologii JavaBeans. Analiza przeprowadzonych wyników badań wydajnościowych umożliwiła określenie sposobów rozwoju algorytmu DR w kierunku szacowania opłacalności użycia odtwarzania DR, efektywnego ładowania danych przez węzeł ładujący, oraz opłacalności składowania danych przejściowych procesów ekstrakcji. Taki rozwój algorytmu DR jest sposobem na usunięcie wad algorytmu DR, które się objawiły podczas przeprowadzonych testów.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę projektowania hurtowni danych i systemów wspomagania podejmowania decyzji. Metodę tę nazwano metodą rekurencyjnego projektowania hurtowni danych z elementami prototypowania i zarządzania (metoda rekDW). Opisano poszczególne zadania tej metody, organizację pracy zespołów projektantów i wykonawców oraz zarządzanie projektem. Przedstawiono stosowanie metody rekDW w projektach pilotażowych oraz w przykładowym wdrożeniu systemu decyzyjnego w jednej z polskich elektrowni
EN
The research presents a new design method for data warehouses and decision support systems. The method was named "the recursive design method for data warehouses with elements of prototyping and management" (the rekDW method). Individual tasks of the method, the organization of teamwork of designers and developers as well as the project management arę described. Applications of the rekDW method in proof of concept projects and an example implementation of decision support systems in a Polish power plant arę presented.
PL
W celu zoptymalizowania procesu ekstrakcji danych często projektuje się specjalizowaną, dostosowaną do wymagań konkretnego systemu hurtowni danych, własną aplikację ETL [10,15]. W pracy przedstawiono projekt i realizację graficznego środowiska rozwojowego ETL/JB do tworzenia aplikacji ETL. Prezentowane środowisko minimalizuje nakłady czasowe realizacji aplikacji ETL w stopniu wyższym niż w środowisku rozwojowym C++ [11, 13] lub ETL/JB [14].
EN
When optimizing data extraction it is common to create ETL [10, 15] application specialized and adjusted to a particular data warehouse system. In the following paper we present a project and realization of the ETL/JB S graphic development environment for creating ETL applications. Presented environment minimizes amount of time needed to create ETL application, in a higher degree then C++ [11, 13] or ETL/JB [14] development enyironment.
EN
Tannic acid or tannin, type of phenolic compound contains in kenaf bast fibre. Conventional extraction has certain limitations in terms of time, energy, and solvent consumption. Ultrasound assisted extraction (UAE) can extract bioactive components in shorter time, low temperature, with lesser energy and solvent requirement. UAE as alternative extraction technique is better equipped to retain the functionality of the bioactive compounds. In this study, the conditions for ultrasound assisted extraction (UAE) of tannic acid from kenaf bast fibre by assessing the effect of sonication time and different duty cycles were optimized. The use of ultrasound to extract tannic acid from kenaf bast fiber was evaluated. Ultrasound-assisted extraction (UAE) was carried out using ethanol as solvent to intensify the extraction efficacy. Phytochemical screening was conducted to identify the presence of tannic acid in extracts. The extracts then were analyzed using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) and Scanning Electron Microscopy (SEM). It was found that 0.2429 mg/mL of tannic acid was obtained under the extraction conditions of extraction temperature of 40℃, sonication time of 20 minutes and duty cycle of 50%. From SEM analysis, it was found that the raw sample demonstrated rough surface and no porous but kenaf bast fibre display smoother surface with less impurities and few pores appeared after the extraction process using UAE. These results indicate that ultrasound-assisted extraction is an efficient method for extracting tannic acid from kenaf bast fibre with the advantages of lower extraction time and higher extraction yield.
7
Content available remote Metody wstępnego przygotowania surowców roślinnych do ekstrakcji nadkrytycznej
75%
PL
Przedstawiono metody przygotowania surowców roślinnych do procesu ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych. Koncentrują się one na umożliwieniu szybkiego i bezpiecznego procesu ekstrakcji oraz możliwego do zastosowania przy szerokim spektrum produkcyjności. Podziału metod przygotowania surowców dokonano ze względu na sposób destrukcji ścian komórkowych. Wprowadzony podział określa metody fizyczne i chemiczne. W ramach grupy metod fizycznych omówiono mielenie, homogenizację w warunkach wysokich ciśnień, homogenizację w warunkach dużych prędkości, a także z wykorzystaniem ultradźwięków i mikrofal oraz pulsującego pola elektrycznego.
EN
A review, with 15 refs., of phys. and chem. methods including milling, high pressure or high speed homogenization, treatment with microwave and ultrasonic waves, and pulsating electric field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.