Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pyrolysis process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Spalanie odpadów jest jedną z metod, umożliwiającą szybką i całkowitą konwersję substancji organicznej z postaci stałej w gaz. Dzięki spalaniu następuje redukcja objętości (do 80-90 % objętości początkowej) i masy (do 35-60 % masy początkowej) odpadów. Jednak niewłaściwie prowadzony proces daje pozostałości zawierające substancje organiczne oraz emisję niebezpiecznych związków do atmosfery. Stąd istnieje potrzeba rozwoju nowych technologii i nowych rozwiązań w dziedzinie termicznego unieszkodliwiania odpadów. W artykule omówiono, opracowywaną w PIE, konstrukcję modułowego systemu do destrukcji odpadów niebezpiecznych oraz technologię opartą na procesie pirolizy lub zgazowania oraz dopalania gazów pirolitycznych w reaktorze plazmowym i/lub katalitycznym.
EN
The combustion of wastes is one of the conversion methods of solid organic substances into gaseous state. Due to the process of combustion the decrease in volume (up to 80-90%) and in mass (up to 35-60%) of wastes is accomplished. However this process can lead to hazardous compounds emission to atmosphere. Also dangerous organic substances can remain in the solid decomposition product. The new technologies solving these problems are now developed. In this paper, we describe the construction of modular system for hazardous waste degradation and the technology based on pyrolysis or gasification and re-combustion of pyrolysis gas in plasma and /or catalytic reactor.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań z procesów niszczenia odpadów elektronicznych przy wykorzystaniu techniki pirolizy i plazmowego dopalania par i gazów powstałych podczas pirolizy odpadów. Badano procesy degradacji dwóch różnych tworzyw sztucznych zawartych w odpadach elektronicznych, tzn. z klawiatury komputerowej (próbka 1 i 2) i z mieszaniny płytek obwodów drukowanych po mechanicznych i chemicznych procesach usunięcia podzespołów elektronicznych i metali (próbka 3). Próbka 3, oprócz polimerów organicznych, zawierała substancje nieorganiczne, które w warunkach procesu nie zostały rozłożone. Badane tworzywa charakteryzują się innymi właściwościami termicznymi i nie powinny być niszczone w tych samych warunkach eksperymentalnych. Tworzywa należy segregować przed procesem ich degradacji. Badania pokazują, że zastosowana pirolityczno-plazmowa metoda jest skutecznym sposobem niszczenia tworzyw sztucznych zawierających antypireny halogenowe. Stosując tę metodę uzyskano 98% redukcję chloru w odpadzie.
EN
In the study we have investigated the pyrolysis method integrated with plasma oxidation for degradation of two kinds of plastics form electronic wastes. Computer keyboards (sample land 2) and heterogeneous mixture of printed circuit boards (sample 3) were used as wastes. Sample 3 included organic polymers and no organic substances which did not decompose under condition used in our experiments. The different plastics had various thermal properties thus they could not be degradated simultaneously. Therefore they should be separated before the process of decomposition. The 98% of reduction of chlorine content in the sample was obtained during experiments. The carbon content in the sample, the time of the sample decomposition and the content of oxygen in the inlet mixture of gases were the most important parameters characterized the process of the decomposition.
3
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
84%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
4
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
84%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
5
84%
PL
Przeanalizowano wpływ temperatury i czasu przebywania na mechanizm chemiczny powstawania związków chloru w procesie pirolizy takich odpadów, jak ślazowiec pensylwański, słoma kukurydziana, pelet z łuski słonecznika oraz RDF. Szczegółowej analizie poddano HCl, którego udział wyznaczono za pomocą oprogramowania ANSYS Chemkin-Pro. Obliczenia przeprowadzono dla szczegółowego mechanizmu chemicznego, obejmującego 169 związków i 4656 reakcji chemicznych. Wykazano, że prognozowanie związków odpowiedzialnych za korozję jest podstawą do odpowiedniej kontroli i ograniczania tego procesu.
EN
Mechanism of HCl formation during pyrolysis of 4 waste fuels (Virginia mallow, corn straw, sunflower husk and refuse derived fuel (RDF) pellets) was studied. Elemental anal. of the fuels showed the highest amt. of chlorine in RDF and corn straw. A detailed anal. of HCl formation was simulated by using a com. software. The Cl content in the fuel had the higher impact on the HCl formation. No significant influence of temp. (850-1000°C) and pyrolysis time (2-10 s) on the HCl content in the pyrolysis gas was found.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.