Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Privatization by leasing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Prywatyzacja w drodze pracowniczego leasingu jest powszechną formą przekształceń własnościowych. Dotychczasowe obserwacje wskazują jednak zarówno na zalety, jak i wady pracowniczego leasingu, określanego potocznie mianem spółek pracowniczych.
XX
Tematem artykułu jest leasing pracowniczy jako sposób prywatyzacji bezpośredniej w Polsce w latach 1990-2000. Zwrócono również uwagę na wybrane aspekty procesów przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki pracownicze.
EN
Property transformations that have taken place in our country aim at raising the effectiveness of functioning of economic entitles (and in consequence that whole economy). For 10 years of company's privatization in Poland one of the most often applied method is employee leasing. The paper presents staff companies and effects of privatization this form of companies. (original abstract)
XX
Omówono jedną z form prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych jaką jest tworzenie spółek pracowniczych.
XX
Celem opracowania jest wykazanie, że sprywatyzowane przedsiębiorstwo państwowe wykazuje wyższe obciążenia obligatoryjne wyniku finansowego niż miałoby to miejsce, gdyby prywatyzacja nie została zrealizowana. Autorka posłużyła się przykładem budowlano-montażowej spółki z o.o., składającej się z 6 jednostek organizacyjnych, których działalność charakteryzuje się długimi cyklami produkcyjnymi. Przedstawione dane porównawcze obciążeń obligatoryjnych firmy przed i po prywatyzacji wykazują ich znaczny wzrost, który może zagrażać firmie utratą płynności finansowej.
XX
Leasing jako forma obrotu i finansowania oraz jako metoda prywatyzacji, restrukturyzacji gospodarki ma duże możliwości rozwoju w Polsce przy wsparciu kapitału zagranicznego i rodzimego systemu finansowego. Autor omówił krótko wszystkie formy leasingu: pośredni, bezpośredni, krótko- i długoterminowy, przedmiotowy, netto, brutto, operacyjny i finansowy.
XX
Omówiono krótko formy leasingu występujące obecnie w gospodarce i zastosowanie go w prywatyzacji.
XX
Przedmiotem artykułu jest omówienie niektórych, wybranych badań przedstawiających motywacje poszczególnych grup społecznych (dyrektorzy i pozostali pracownicy) w procesie prywatyzacji. Poddano analizie pracowników jednostek oddanych do odpłatnego korzystania (leasing i spółki pracownicze).
EN
The aim of the article is to present the factors which motivate the top managers and the employees of state enterprises to implement employee ownership. The paper shows some results of research on these problems. In the author's opinion special attention should be paid to factors connected with employee participation. (original abstract)
XX
Na podstawie wyników badań empirycznych konkretnych firm sprywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego autorka wskazuje na pozytywne efekty tego rodzaju prywatyzacji, a także zagrożenia wynikające z rozproszenia kapitału, niskiej skłonności do inwestowania i braku jasnych planów rozwojowych tych firm.
XX
Przedstawiono prawne uwarunkowania zmiany umów o oddanie mienia w odpłatne użytkowanie (leasing pracowniczy) i ekonomiczno-gospodarcze przesłanki zmiany umów o oddanie mienia w odpłatne użytkowanie.
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru umów o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, stosowanych w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Autor wysuwa wniosek, że tego typu umowy wykazują cechy umów leasingu w sensie "largo" (są zbliżone do umów leasingu finansowego), co wynika z oceny charakteru rat kapitałowych, opłat dodatkowych i opłat czynszowych. Określenie charakteru umów o oddanie przedsiębiorstwa do odplatnego korzystania ma znaczenie dla właściwego odwzorowania w ewidencji księgowej transakcji związanymi z takimi umowami.
EN
One of the most common methods of privatization in case of small and medium state enterprises is disposal of assets to a company in which shareholders are employees of a privatized state enterprise. The Law on Privatization of State Enterprises of the 13th of July 1990 envisaged lease of assets of state enterprise as an instrument of privatization. The legal regulations concerning privatization of state enterprises beeing in force today that is Statute of the 30th of August 1996 include provisions on the use of lease of assets of a state enterprise. The legal character of a concept of lease of assets to a company in which shareholders are employees of a privatized enterprise is not defined in the Statute. In Polish legal and economic literature a considerable controversy appeared on the legal character of a disposal of assets owned by a state enterprise. Some authors represent view that such a disposal does not meet criteria of a leasing transaction. They argue that instrument envisaged in the Statute may only be described as rent or lease contract. Other authors view this instrument as financial leasing. The article aimed at presenting the analysis of different views on the subject. A conclusion derived from the study is that a disposal of assets of a privatized state enterprise meets the criteria of a leasing contract "sensu largo". The structure of such contract is close to financial leasing contract. The most important argument for such a treatment gives examination of a structure of capital instalments due. They reflect real value of an asset and include rent payment and andditional payments. In case of lease contract rent payment is not in any way connected with value of a leased asset. A leasing contract concerning assets of a privatized state enterprise may be shaped by parties in such a way that the purpose of the Statute is achieved. (original abstract)
XX
Przebadano 44 przedsiębiorstwa spywatyzowane drogą leasingu. Skoncentrowano się na analizie efektów prywatyzacji w sferze dostosowań produktowo-rynkowych, działalności inwestycyjnej, organizacji wewnętrznej, zatrudnienia i systemu motywacyjnego. Przebadano taże zmiany struktury własnościowej oraz ich wpływ na sposób i skuteczność zarządzania.
XX
Zaprezentowano podstawy prawne funkcjonowania spółek pracowniczych (czysta umowa leasingowa, umowa najmu lub dzierżawy bez opcji sprzedaży, umowa najmu lub dzierżawy z opcją spzedaży), znaczenie tych spółek oraz kierunki zmian władzy w spółkach pracowniczych.
XX
Spośród różnorodnych metod prywatyzacji - najbardziej popularna jest prywatyzacja przez leasing. Autor przeanalizował dodatnie i ujemne strony tej metody prywatyzacyjnej.
XX
Omówiono formalno-prawne podstawy i drogi prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce, istotę leasingu i możliwości wykorzystania go w procesie prywatyzacji, a także przedstawiono rachunek symulacyjny wykupienia przedsiębiorstwa w drodze leasingu.
EN
The paper deals with the problem of financing property transformations in the Polish economy. Special attention is given to the new capital supply method - the leasing. The Polish economy still lacks big native capital and foreign sources of finance make investments in Poland with great care. That is why, in order to accelerate the Polish industry transformation processes, a new form of financial supply - the leasing contract - has been introduced. As intended, the leasing contracts have influenced a significant acceleration of these processes. For better understanding of the problems connected with the leasing, a simulative calculation example is given. The analysis of the results makes it possible to evaluate the possibilities of paying the leasing debts by a new employess' company founded after the transformation of a state-owned enterprise by way of liquidation.(original abstract)
XX
Wobec braku w kraju wolnego kapitału i inwestorów strategicznych spółki pracownicze pozostają na razie praktycznym sposobem na przyspieszenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Wyniki tych spółek są lepsze niż firm prywatnych ale gorsze niż "czysto prywatnych". Artykuł analizuje niektóre przepisy dotyczące leasingu pracowniczego.
XX
Omówiono zasady ustalania należności za korzystanie z mienia skarbu państwa oraz przepisy dotyczące traktowania tego rodzaju wydatków dla celów podatkowych.
XX
W artykule omówiono problemy związane z przejmowaniem majątku prywatyzowanych przedsiębiorstw drogą leasingu oraz przedstawiono zagadnienie możliwej zamiany umowy leasingu na umowę kupna na raty.
EN
The article contains: the conditions of lease of the Property of the State by the workers company, assumption of the solution while establishing the interest rate of unrepaid value of a company (with contrast of sell). In the article there are compared: inflation rate and interest rate to estimate additional payment in the contract of lease of the Property of The State (in period of 1990-2002), what enabled to show the diminishing profitability of lease, lombard credit rate and the index of rising of the prices of investment goods (in the period of 1997-2002) as the tools that crate the level of price of lease contract and contract of sell. (short original abstract)
XX
Autorka przeanalizowała prawne aspekty ekonomicznych warunków funkcjonowania spółek pracowniczych (leasingowych), a w szczególności preferencje związane z realizacją umowy leasingowej, ulgi inwestycyjne (istotę zakres, kwotę), tryb realizacji prawa do tej ulgi i zasady amortyzacji majątku nabytego w ramach ulg inwestycyjnych.
XX
Opracowanie prezentuje wyniki badań efektów prywatyzacji 95 przedsiębiorstw państwowych: 23 sprywatyzowanych kapitałowo, 44 w trybie leasingu, 14 w trybie szybkiej sprzedaży i 14 zlikwidowanych z powodu złego stanu finansowego. Metodą wywiadu otwartego, a także analizy formularzy statystycznych F-01 i F-02 oceniano dostosowania produktowo-rynkowe, inwestycje, organizację wewnętrzną, zatrudnienie i system motywacyjny, zmiany struktury własności i ich wpływ na skuteczność zarządzania.
XX
Autor przedstawił dwa modele prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych: pierwszy wynikający z ustawy z 1990 roku i drugi czysto komercyjny. W swoim opracowaniu wykazał także, że najwygodniejszą formą prywatyzacji w przypadku braku kapitału jest prywatyzacja przez leasing operacyjny.
EN
This paper presents the basic causes of lack of success in realization of the enterprises privatization projects as a lack of capital as well as a knowledge of performers. The first cause can be eliminated by leasing. Two kinds of the leasing models have been inquired. They are: 1) leasing in a state privatization model and 2) leasing in a competitive privatization model. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.