Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czapla siwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Dotychczas w cyklu artykułów pt. „Prawna ochrona gatunków” przedstawiono założenia ochrony gatunkowej zwierząt, koncentrując się na zakazach i wyjątkach od nich. Istnieje jednak potrzeba rozszerzenia rozważań o regulacje prawne dotyczące określonych gatunków ptaków, m.in. czapli siwych i kormoranów czarnych.
PL
Kolonie lęgowe czapli siwej Ardea cinerea znane są z obszaru całego kraju, jednak ich rozmieszczenie w południowej Polsce jest silnie rozproszone. W dniu 17 marca 2014 roku w drzewostanie sosnowym położonym w pobliżu kompleksu stawów rybnych w miejscowości Zborowskie w gminie Ciasna (powiat lubliniecki) odkryto niewielką kolonię lęgową czapli siwych. Policzono 25 zajętych gniazd zlokalizowanych na wysokich sosnach. Ponowna kontrola czaplińca po dwóch miesiącach (19 maja) wykazała obecność 36 par zajmujących gniazda. Wywiady przeprowadzone z pracownikami gospodarstwa rybackiego pozwoliły ustalić, że czapliniec ten istniał już w roku 2013. Nowo odkryta kolonia lęgowa jest drugą tego gatunku w województwie śląskim i pierwszą złożoną wyłącznie z gniazd czapli siwych. Najbliższe czynne dwa czaplińce od omówionej tu koloni zlokalizowane są nad Kanałem Gliwickim koło Pyskowic (43 km w linii prostej) oraz koło miejscowości Stobrawa (72 km w linii prostej) w województwie opolskim
EN
Breeding colonies of the gray heron Ardea cinerea are known from the whole country but their distribution in southern Poland is scattered. On the 17th March 2014, a small breeding colony of the gray heron was discovered in the pine forest situated near the complex of fi sh ponds in the village of Zborowskie, the commune of Ciasna (the district of Lubliniec). A total of 25 occupied nests, located on high pine trees, were counted. During the next inspection of the heronry, conducted aft er two months (19 May), 36 heron pairs were found (Figs 1 and 2). Based on the interviews performed with employees of the fi shing farm, it has been established that the heronry existed already in 2013. Th e newly discovered breeding colony is the second colony of this species in Upper Silesia and the fi rst consisting exclusively of grey heron’ nests. Th e nearest two active heronries are located on the Gliwice Canal near the village of Pyskowice (43 km in a straight line) and near the village of Stobrawa (72 km in a straight line) in the Opole province
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.