Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roztwarzanie drewna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono światowe tendencje rozwoju techniki i technologii w procesach wyrobu papierniczych mas włóknistych. Prognozą objęto: zagadnienia surowcowe, strukturę produkcji mas, wielkość jednostek produkcyjnych, postęp w roztwarzaniu i w bieleniu mas celulozowych oraz postęp w produkcji mas mechanicznych.
EN
The world's trends in a development of techniques and technology in the processes of paper pulps production are discussed. The prognosis includes: raw material problems, structure of the pulps production, size of the manufacturing units, progress in pulping and in bleaching the chemical pulps as well as the development in production of the mechanical pulps.
PL
W doświadczeniach laboratoryjnych ustalono, że efektywność niewielkiego udziału antrachinonu w chemikaliach stosowanych w siarczanowej metodzie roztwarzania drewna na przeznaczone do bielenia masy celulozowe o pogłębionej delignifikacji, w warunkach podwyższonej ilości alkaliów czynnych i siarczkowości ługu oraz obniżonego modułu cieczy i temperatury maksymalnej zależy od technologicznych rozwiązań oraz podstawowych parametrów procesu. Korzystny wpływ na wskaźniki procesu niewielkiego dodatku (0,2%) antrachinonu bezpośrednio do cieczy warzelnej zanika przy obniżeniu temperatury maksymalnej warzenia mas celulozowych sosnowych ze 165°C do 160-155°C, a mas brzozowych ze 155°C do 150°C, zarówno w warunkach ilości dozowanych alkaliów czynnych 22%, jak i 23%. Natomiast dodatek 0,1% antrachinonu do rozcieńczonego ługu zielonego z małym udziałem wodorotlenku sodowego, użytego we wstępnej impregnacji drewna z recyrkulacją cieczy impregnacyjnej, poprzedzającej roztwarzanie z ilością 23-24% alkaliów czynnych, przy siarczkowości 35%, module cieczy 3,2 w temperaturze maksymalnej w przypadku mas sosnowych 155°C, a mas brzozowych 140°C, zapewnia obniżenie liczby kappa o 12-16%, z przyrostem wydajności z drewna o 1,1-2,2%. Otrzymane masy celulozowe charakteryzują się wysokimi wskaźnikami wytrzymałościowymi.
EN
It was found in the laboratory experiments that the effectiveness of a small addition of anthraquinone to the other chemicals used in kraft pulping of wood for the bleachable chemical pulps with an extended delignification depends on the technological solutions and on the basic process parameters. An advantageous effect on the process indices of a small addition of 0,2 % anthraquinone directly to the cooking liquor disappeares at the decreased maximum cooking temperature of the pine chemical pulps from 165°C to160-155°C and of the birch pulps from 155°C to 150°C under conditions of added amounts of active alkali both of 22% and 23%. On the other band an addition of 0,1% anthraquinone to the diluted green liquor with the small content of sodium hydroxide used for the preimpregnation of wood with a recirculation of the impregnation liquor preceding the pulping with an amount of 23 -24% of active alkali, at sulfidity of 35% and liquor-tO-wood ratio of 3.2 in maximum temperature of 155°C for the pine pulps and 140°C for the birch pulp ensures a decrease in Kappa number from 12 -16% at an increase in yield on wood by 1,1 – 2,2%. The obtained chemical pulps show high strength properties.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.