Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walka sieciocentryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Istota wojny (walki) sieciocentrycznej
100%
EN
NetWork Centric Warfare (NCW) is a notion that frequently appears recently in various publications and considerations relating to development trends and evolution of conducting operations. Today together with technological progress, there emerge more and more sophisticated ways of conducting warfare based most of all on knowledge and appropriate understanding of phenomena taking place in the operations’ environment. Information - its acquisition, analysis and transmission - becomes the key to success. All this linked by technology gives the picture of the range and net-centric capabilities. The introduction of the article features the idea of Network Centric Warfare. There the author explains the importance of key net-centric notions such as Network Centric Warfare, operations or the net-centric idea. In the further part of the article the author presents goals that net-centric operations lead to, for instance deep cooperation, independence in operation or understanding the guiding principle. Then the determinants of conducting net-centric operations in J. Kręcikij's approach were defined. Here several terms were explained such as tendency to gain Information Superiority, acquire access to information, due to the needs of command level, a fast cycle of command, self-synchronisation and many others. The final part of the article shows features that differentiate net-centric operations and Polish Armed Forces ’ capabilities to implement NCW principles and includes a short characteristics of the current state and measures that must be taken in order to achieve full net-centric capabilities. The need to implement NCW solutions is stressed in the conclusions.
2
Content available remote Walka sieciocentryczna wyzwaniem XXI wieku
100%
EN
The development of teleinformatic technologies, the Internet and global computer network initiated information revolution involving free access to information gathered in the net and fa st information exchange via the Internet. Commercial sector experiences became the basis to adopt the Information Superiority notion for the military domain needs. Treating armed forces as a net-centric company, military specialists saw the possibility to increase the armed forces effectiveness in a similar way through radical relations’ improvement of engaged forces versus achieved tactical (operational, strategic) effect. The article authors present the network centric origins and idea in a crosssectional and graphic way (numerous pictures) treating Network Centric Warfare as the 21st century challenge. Apart from notions’ explanations, the authors feature the division of Network Centric Warfare space into physical, informational or cognitive domains or in another approach into layers, e.g. command, information layers etc. In the conclusion the capabilities to reach standards required by this concept were stressed and the USA military leading role in this area was shown. It is also worth paying attention to the proposal of measures that the Polish Armed Forces have to undertake in order to implement solutions identified with net-centric operations.
EN
The article presents a concept of Adaptive Decision Support System (ADSS) which makes it possible to realize a network centric warfare strategy. The introduction of this article presents the significance of data processing by information and communication systems on the computerized battlefield. Also, it consists of a description of the process which aims at gaining knowledge from relational databases in terms of building situational awareness and organizing informational advantage. The strategic thought cycle in terms of building an adaptive information and communication system is presented in this work as well. A further part of the article describes the general architecture of decision support system applications, points out and defines their key elements. Finally, an original concept of decision-making model in adaptive DSS is suggested as an idea in which k-Nearest Neighbours classificator and the method of machine learning are used to realize the assumption concerning the adaptation of the system to dynamic conditions on the battlefield. The direction of research as well as possibilities of potential solution optimization are also indicated in this article.
PL
W artykule zaproponowano koncepcję adaptacyjnego systemu wspomagania decyzji ADSS (ang. Adaptive Decision Support System) pozwalającego na realizację strategii walki sieciocentrycznej. Na wstępie przedstawiono istotę przetwarzania danych przez systemy teleinformatyczne na zinformatyzowanym polu walki. Scharakteryzowano proces wydobywania wiedzy z relacyjnych baz danych w kontekście budowania świadomości sytuacyjnej oraz organizowania przewagi informacyjnej. Przedstawiono cykl myślenia strategicznego w kontekście budowania adaptacyjnego systemu teleinformatycznego. Następnie opisano ogólną architekturę aplikacji wspomagających decyzję, wskazano oraz scharakteryzowano kluczowe ich elementy. Ostatecznie zaproponowano autorską koncepcję modelu decyzyjnego w adaptacyjnym DSS wykorzystującą klasyfikator k-najbliższych sąsiadów oraz metodę uczenia maszynowego, co pozwoliło na realizację założenia dotyczącego przystosowywania się systemu do dynamicznych warunków pola walki. Ponadto wskazano kierunek badań oraz możliwości ewentualnej optymalizacji rozwiązania.
PL
Omówiono źródta i uwarunkowania rozwoju nowej koncepcji prowadzenia operacji militarnych zwanej walką sieciocentryczna. Przedstawiono jej reguty oraz sformułowano podstawowe wymagania systemowe i techniczne na infrastrukturę informacyjną systemu wspomagania dowodzenia. Podkreślono rolę technik informacyjnych w osiąganiu dominującej pozycji w walce. Szczególną uwagę zwrócono na te techniki informacyjne, które wyznaczać będą tempo oraz zakres osiągania przez sity zbrojne zdolności do prowadzenia operacji sieciocentrycznych.
EN
The origins and conditions of development of an emerging theory of war in the information age, called Network Centric Warfare, is presented in the paper. It describes the rules of conducting an advanced military operation in networked environment and specifiesthe basie requirements for command and control networking and information infrastructure development. The paper emphasizes a fundamental role of information technologies in achieving decision superiority. In particular, it describes selected technologies that significantly stimulate the scalę and progress in obtaining networked enabled capability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.