Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solid waste utilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the studies on the recovery of vanadium from vanadium catalyst extracts, three types of polymer strongly acidic ion exchangers were used. The ion exchange resins differed in terms of granularity and their ion exchange capacity. As a result, breakthrough curves were made for three main components of the test extract, i.e.: ions of vanadium, iron and potassium. On this basis the optimum conditions for the removal of iron ions from the solution were defined and the technological concept of the process in the semi-technical scale was proposed.
EN
In the studies on the recovery of vanadium from vanadium catalyst extracts, three types of polymer strongly acidic ion exchangers were used. The ion exchange resins differed in terms of granularity and their ion exchange capacity. As a result, breakthrough curves were made for three main components of the test extract, i.e.: ions of vanadium, iron and potassium. On this basis the optimum conditions for the removal of iron ions from the solution were defined and the technological concept of the process in the semi-technical scale was proposed.
PL
Elektrownie Prunerov są największą elektrownią węglową w Republice Czeskiej z mocą zainstalowaną 1490 MW. Do 1995 r. elektrownie te były największym źródłem emisji S02 w państwie. Od 1996 r. wszystkie bloki elektrowni są wyposażone w urządzenia do odsiarczania spalin za pomocą mokrej metody wapiennej ze sprawnością odsiarczania przeszło 96%. Część bloków (Elektrownia Prunerov I) korzysta z niemieckiej technologii Gottfried Bischoff, natomiast część bloków (Elektrownia Prunerov II) wykorzystuje japońską technologię Mitsubishi. Większość produkcji energogipsu miesza się z popiołem i żużlem i układa się na składowisku. Pozostałą część sprzedaje się jako surowiec do produkcji gipsu sztukatorskiego oraz do przerobu na płyty gipsokartonowe, ewentualnie jako domieszkę do cementu.
EN
Prunerov Power Plants (PPP) is the largest thermal power station in the Czech Republic (total installed capacity is 1490 MW) and until 1995 they represented also the biggest source of sulphur dioxide emission in the country. Since 1996 this plant has been furnished with equipment for FGD by the wet limestone method, operated with efficiency min. 96%. In one part of PPP (PPP I) is used the German technology Gottfried Bischoff, in the other part (PPP II) is used the Japanese technology Mitsubishi. The greater part of the produced FGD gypsum is mixed with the fly-ash and deposited on the dumping site. The smaller part of the FGD gypsum is sold as a raw material either for the production of plaster of Paris for the gypsum wallboards manufacturing or as a gypsum for use in cement industry as a cement setting stabilizator.
PL
Omówiono odsiarczanie spalin półsuchą metodą wapniową w Republice Czeskiej (RCz). Szczegółowo opisano technologię odsiarczania spalin z dwóch bloków o mocy zainstalowanej 110 MW el każdy w Elektrowni Ledvice, które są największymi źródłami ditlenku siarki w RCz odsiarczanymi półsuchą metodą wapniową. Limity emisji dla SO2 obowiązujące od 1999 r. zostają spełnione ze znaczną rezerwą. Produkt odsiarczania zawiera nieprzereagowane wapno i ma właściwości spoiw. Po zmieszaniu z popiołem lotnym i z wodą zyskuje się stabilizat odpowiedni do użycia w budownictwie.
EN
Employment of FGD by the semi-dry lime method (SLM) in the Czech Republic is discussed. A detailed characterization of FGD technology used at the Ledvice Power Plant joint-stock company CEZ) is given. In this plant two 110 MW el. blocks are operated, which are in the Czech Republic the biggest sources of sulphur dioxide emission, desulfurized by the SLM. Legal emission limits for SO2 are fulfiled with reserve. The FGD product contents unreacted lime and shows a character of the mortar materials. By the mixing of it with fly-ash and water the stabilized product is obtained, appropriate for use in the building industry.
PL
Przedstawiono charakterystykę technologii odsiarczania spalin z Elektrowni Pocerady, która od r. 1996 jako pierwsza w pełni odsiarcza gazy kominowe w Republice Czeskiej. Uzyskiwany energogips jest sprzedawany albo jako gips sztukatorski, albo do produkcji cementu portlandzkiego. Gips sztukatorski jest przerabiany na płyty gipsokartonowe dla budownictwa w zakładzie KNAUF Pocerady obok elektrowi. Elektrownia Pocerady likwiduje lub wykorzytuje również inne stałe odpady (popiół i żużel) i saje się zakładem bezodpadowym.
EN
A characterization of FGD technology at the Pocerady Power Plant (joint-stock compny CEZ) is presented. The flue gases of this power plant have been the first in the Czech Republic to be desulpherized as a whole. All FGD gypsum produced by the wet limestone scrubbing at the Pocerady Power Plant is used either as a plaster of Paris or as a gypsum for processing in cement industry.The plaster of Paris is used in the plant for the production of gypsum wallboards KNAUF Pocerady, located next to the power plant. Pocerady the Power Plant ecologically liquidates or uses also the other solid waste (ash matter). It makes possible for this power plant to be run on almost waste-free technology.
EN
One of the main toxic components of post quenching salts formed in large quantities during steel hardening processes is BaCl2. This dangerous ingredient can be chemically neutralized after dissolution in water by means of reaction crystallization with solid ammonium sulphate (NH4)2 SO4. The resulting size distribution of the ecologically harmless crystalline product - BaSO4 - is an important criteria deciding about its further applicability. Presence of a second component of binary quenching salt mixture (BaCl2-NaCl) in water solution, NaCl, influences the reaction-crystallization process kinetics affecting the resulting product properties. The experimental 39 input-output data vectors containing the information about the continuous reaction crystallization in BaCl2 - (NH4)2 SO4 - NaCl - H2 O system ([BaCl2]RM = 10-24 mass %, [NaCl]RM = 0-12 mass %, T = 305-348 K and τ = 900-9000 s) created the database for the neural network training and validation. The applicability of diversified network configurations, neuron types and training strategies were verified. An optimal network structure was used for the process modeling.
EN
One of the main toxic components of post quenching salts formed in large quantities during steel hardening processes is BaCl2. This dangerous ingredient can be chemically neutralized after dissolution in water by means of reaction crystallization with solid ammonium sulphate (NH4)2SO4. The resulting size distribution of the ecologically harmless crystalline product - BaSO4 - is an important criteria deciding about its further applicability. Presence of a second component of binary quenching salt mixture (BaCl2-NaCl) in water solution, NaCl, influences the reaction-crystallization process kinetics affecting the resulting product properties. The experimental 39 input-output data vectors containing the information about the continuous reaction crystallization in BaCl2 - (NH4)2SO4 - NaCl - H2O system ([BaCl2]RM = 10-24 mass %, [NaCl]RM = 0-12 mass %, T = 305-348 K and τ = 900-9000 s) created the database for the neural network training and validation. The applicability of diversified network configurations, neuron types and training strategies were verified. An optimal network structure was used for the process modeling.
8
Content available remote Sustainable solid waste utilisation options for the historical city of Istanbul
51%
EN
Sustainable disposal and utilization of solid waste is of utmost importance for Istanbul, the historically and geographically magnificent city of Turkey with its over 10 million inhabitants. The article shortly introduces the reader to the history and geography of Istanbul and underlines some important figures. The current efforts and projects undertaken by both the municipalities and private companies in order to utilize solid waste in a sustained way are described.
PL
Zrównoważona gospodarka odpadami stałymi jest sprawą najwyższej wagi dla wspaniałego, pod względem historycznym i geograficznym, tureckiego miasta - Stambułu. W artykule przedstawiono krótko historię i geografię Stambułu. Opisano starania zarówno władz miasta, jak i prywatnych firm podejmowane w celu unieszkodliwiania odpadów stałych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.