Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowania termoformowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Thermoforming makes the process, in which a three-dimensional product is formed from a flat intermediate product. The volume of the material remains constant what signifies that the enlargement of the formed product surface follows at the expense of the wall thickness reduction. In order to determine the stretching degree of the output material in the given product the coefficients of the forming depths for it have to be defined. The applied forming depth coefficients and the way of their determination were discussed. Later on the diameter thicknesses for formed packages with different depths have been measured and compared with the values calculated on the basis of the outlined coefficient. Some examples of application are presented.
PL
Termoformowanie jest procesem, w którym z płaskiego półwyrobu kształtowany jest wyrób przestrzenny. Przy tym objętość materiału jest stała, co oznacza, że zwiększanie powierzchni kształtowanego wyrobu następuje kosztem zmniejszenia grubości ścianek. W celu określenia stopnia rozciągnięcia materiału wyjściowego w danym wyrobie określa się dla niego współczynniki głębokości formowania. W artykule przedstawiono stosowane współczynniki głębokości formowania i sposób ich wyznaczania. Następnie dla wyformowanych opakowań o różnych głębokościach zmierzono grubości średnie i porównano z wartościami wyliczonymi na podstawie wyznaczonego współczynnika. Przedstawiono kilka przykładów ich zastosowań.
EN
The percentage of thermoformed packaging in whole consumption of plastic packaging is around 9%, which means significantly lower comparing to the other segments of this industry. However, this kind of films is definitely important for the art of packaging, especially food packaging. This article in historical perspective describes films used in thermoformed packaging segment, firstly PVC film, secondly PS, OPS, PP, APET films and finally co-extruded films, including those with improved barrier properties. When determining the quantity of packaging consumption, there were identified following types: cups and boxes of PS, OPS, PP, APET film, f. f. s. packaging system (form fill seal, system of forming with simultaneous containers filling and closing by welding), thermoformed inserts for other types of packaging - mainly cardboards as a protection against individual products damage, PP boxes for solid fats, blister packs for pharmaceutical products, blister packs for technical products, PS foam trays (EPS). There were also conditions of PLA film and made from it thermoformed packaging production considered. The article indicates expected directions of further development of the analyzed segment of thermoformed packaging.
PL
Udział opakowań termoformowanych w ogólnym zużyciu opakowań z tworzyw sztucznych określony ilościowo wynosi ok. 9% i jest zdecydowanie mniejszy w porównaniu z pozostałymi segmentami branży. Folie te mają jednak istotne znaczenie w technice opakowaniowej, zwłaszcza w dziedzinie pakowania produktów spożywczych. W ujęciu historycznym omówiono rodzaje folii wykorzystywanych w segmencie opakowań termoformowanych, zaczynając od folii z PVC, następnie folii z PS, OPS, z PP, APET, a także folii współwytłaczanych, w tym o zwiększonej barierowości. Określając ilościowe zużycie opakowań, wyodrębniono: kubki i pudełka z folii z PS, OPS, z PP, APET, opakowania w systemie f. f. s. (system formowania z jednoczesnym napełnianiem i zamykaniem opakowań przez zgrzewanie), termoformowane wkładki do innych rodzajów opakowań, głównie tekturowych, zabezpieczających pojedyncze wyroby przed uszkodzeniem, pudełka z folii PP do tłuszczów stałych, opakowania blister pack do produktów farmaceutycznych, opakowania blister pack do wyrobów technicznych, tacki ze spienionego PS (EPS). Zasygnalizowano też sytuację w zakresie wytwarzania folii z PLA i termoformowanych opakowań z tej folii. Wskazano przewidywane kierunki dalszego rozwoju analizowanego segmentu opakowań termoformowanych.
PL
Termoformowanie jest procesem przemysłowym, w którym sztuczne tworzywo termoplastyczne jest kształtowane pod wpływem ciepła i siły. Przedstawiono etapy procesu termoformowania tworzyw sztucznych, wykonywanego na maszynach termoformujących. Omówiono budowę i zasadę działania zarówno termoformierek wytwarzających opakowania, jak i maszyn termoformująco-pakujących. Zaprezentowano kilka urządzeń rożnych producentów do termoformowania.
EN
Thermoforming makes an industrial process in which thermoplastics are shaped under the influence of heat and force. The stages of the plastic thermoforming process carried out on thermofoming machines are examined. The construction and modus operandi of both thermoforming machines that produce packages and thermoforming-packing machines are discussed. Some thermoforming machines and equipment of various manufactures are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.