Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metabolizm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Poszukiwanie środków leczniczych na różne dolegliwości jest procesem wpisanym w historię człowieka. Dzięki temu wiedza ludowa wskazywała na wykorzystanie porostów jako możliwego źródła pomocy w leczeniu chorób. Nowoczesna nauka dowodzi, że substancje odpowiedzialne za potencjalną zdrowotną aktywność porostów nazywa się metabolitami wtórnymi. Celem artykułu jest podkreślenie jednej z możliwości wykorzystania tych związków jako komponentów przeciwgrzybicznych. Ich rola i aktywność w środowisku przyrodniczym i wykorzystanie w medycynie jest coraz bardziej dostrzegana. Artykuł podkreśla ich udowodniony potencjał przeciwgrzybiczny, dzięki czemu będą one coraz częściej badane jako naturalne substancje antybiotyczne
EN
The search for medicaments for various ailments is a process inscribed in human history. Thanks to this, folk knowledge indicated the use of lichens as a possible source of help in the treatment of diseases. Modern science proves that substances responsible for the potential health activity of lichens are called secondary metabolites. The aim of the article is to emphasise one of the potential uses of these constituents as antifungal compounds. Their role and activity in the natural environment and use in medicine is increasingly noticed. The article emphasizes their proven antifungal potential, thanks to which they will be increasingly examined as natural antibiotic substances
8
Content available Struktura i funkcje białka βKlotho
88%
EN
The βKlotho gene was identified on 2000, based on sequence similarity with the αKlotho gene. The KLB gene encoded single-pass transmembrane protein, which is expressed predominantly in liver and white adipose tissue. KLB–/–mice, unlike αKL–/– mice, grow and develop quite normally, but they exhibit increased bile acid synthesis and resistance to gallstone formation. Similar phenotype was also observed in mice lacking FGFR4 or FGF15. These observations led to hypothesis, that βKlotho interacts with FGFR4 and functions as a coreceptor for FGF15. Subsequent studies have shown, that βKlotho form complex with FGFR1c and function as coreceptor for FGF21. It was found, that via FGF-FGFR signalling pathway βKlotho can regulate many cellular processes. Functions as coreceptor for FGF19 (the orthologous protein in humans), KLB can regulate inter alia bile acids metabolism and energy homeostasis. Function as coreceptor for FGF21 protein can mediate promotion of lypolisis in white adipose tissue and ketogenesis in liver.
PL
Gen βKlotho (KLB) odkryty został w roku 2000, jako homolog genu αKlotho. Gen KLB koduje monotopowe białko przezbłonowe, ulegające ekspresji głównie w wątrobie i białej tkance tłuszczowej. W odróżnieniu od myszy αKL–/–, myszy KLB–/– rozwijają się prawidłowo, jednakże wykazują one znaczny wzrost biosyntezy kwasów żółciowych oraz oporność na tworzenie się kamieni żółciowych. Podobny fenotyp obserwuje się również u myszy z wyłączonym genem FGFR4 lub FGF15. Dane te były podstawą sugestii, że białko βKlotho oddziałuje z FGFR4 i pełni rolę koreceptora dla FGF15. Dalsze analizy pokazały, że βKlotho tworzy również kompleks z receptorem FGFR1c, funkcjonując jako koreceptor dla czynnika FGF21. Wykazano, że poprzez działanie na szlaku FGF-FGFR, białko βKlotho zaangażowane jest w regulację licznych procesów komórkowych. Funkcjonując jako koreceptor dla czynnika FGF19 (ortolog FGF15 u człowieka), KLB wpływa m.in. na metabolizm kwasów żółciowych oraz homeostazę energetyczną. Natomiast jako koreceptor dla FGF21, białko KLB wpływa na promocję lipolizy w białek tkance tłuszczowej oraz ketogenezy w wątrobie.
12
Content available Otyłość a cukrzyca
88%
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.