Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 360

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Biografie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
W eseju została przedstawiona postać Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920) gwoli przypomnienia jego zasług po części politycznych, lecz głównie na polu kulturoznawstwa i popularyzacji wiedzy o renesansie i baroku. Chłędowski jako urzędnik przeszedł drogę od najniższych stanowisk w administracji Austro-Węgier i Galicji jako kraju koronnego, po stanowisko ministra dla Galicji w rządzie austriackim. W trakcie swej pracy, a potem na emeryturze, stworzył kilka potężnych monografii poświęconych dziejom oraz kulturze renesansu i baroku we Włoszech i Francji. Jego prace cieszyły się wielką popularnością na ziemiach polskich oraz miały wiele nakładów i tłumaczeń, głównie w Niemczech i Skandynawii. Dziś wydaje się postacią nieco zapomnianą, stąd cel napisania tego eseju. (abstrakt oryginalny)
EN
The essay presents the life and work of Kazimierz Chłędowski (1843-1920), partly in recognition of his political merit, but first of all to acknowledge his contribution to cultural studies and the popularization of knowledge about the Renaissance and the Baroque. Being a mere clerk and occupying at first the lowest post in the administration of Galicia, the part of the Austro- -Hungarian Monarchy, with time Chłędowski raised to the position of the minister for Galicia in the Austrian government. Throughout his career and during the retirement he wrote several powerful monographs devoted to the history and culture of the Renaissance and the Baroque in Italy and France. His works had many re-editions in Poland and their translations won great popularity mainly in Germany and Scandinavia. Today Chłędowski seems to be a rather forgotten figure, hence the idea of writing this essay. (original abstract)
3
Content available remote Professor Zdzisław Henryk Hellwig (26.05.1925-8.11.2013)
100%
4
Content available remote Celebrating the 90th Birthday of Professor Oscar Sheynin
100%
XX
W pracy opisane jest życie i osiągnięcia naukowe Karoliny Iwaszkiewicz-Gintowt, która przed drugą wojną światową współpracowała z Jerzym Spławą-Neymanem. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the life and scientific achievements of Karolina Iwaszkiewicz-Gintowt, who before World War II worked with Jerzy Spława-Neyman. (original abstract)
XX
Mijają kolejne dziesięciolecia życia i znienacka okazuje się, że stajemy przed kolejną okrągłą rocznicą naszych urodzin i urodzin naszych przyjaciół. W większości przypadków liczba dziesiątek lat nie zaskakuje tych, którzy znają Jubilata czy Jubilatkę. W przypadku Marii Halamskiej zdziwienie, że to już taki właśnie jubileusz, jest naturalne, nic bowiem na to nie wskazuje - szczególnie jeśli Jubilatkę pamięta się z dawnych (dla młodych - bardzo dawnych) czasów. (fragment tekstu)
XX
Profesor Jaruga była prawdziwą pasjonatką nauki rachunkowości, której poświęciła 60 lat życia zawodowego. Inspirowała swoich podwładnych i współpracowników do podejmowania nowatorskich i trudnych wyzwań badawczych, dociekliwości i krytycznego osądu. [fragment tekstu]
XX
Uczelnia to nie tylko nauka, to również studenci, wykłady, ćwiczenia, godziny seminariów. Profesor Krystyna Znaniecka to wspaniały dydaktyk, nie sposób pominąć Jej życzliwego podejścia do studentów, seminarzystów. (...) Pani Profesor prowadzi na wszystkich rodzajach studiów zajęcia dydaktyczne : wykłady kierunkowe, specjalizacyjne, cieszące się zawsze ogromnym zainteresowaniem wykłady do wyboru, seminaria magisterskie i dyplomowe, na które trudno się zapisać ze względu na większą niż wyznaczone limity przyjęć liczbę zainteresowanych studentów. (...) Prowadzone przez Profesor Krystynę Znaniecką zajęcia zawsze charakteryzuje inspirujące intelektualnie powiązanie posiadanej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. (...) Na prowadzonych przez Panią Profesor zajęciach skomplikowane zależności stają się zrozumiałe. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia praktycznego do opracowania scenariuszy zajęć, studiów przypadków oraz gier ekonomicznych. (fragment tekstu)
XX
Biografia Prof. dra hab. inż. Jerzego Fiericha, statystyka, ekonomisty, historyka nauk rolniczych, kierownika Katedry Statystyk Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
11
Content available remote Profesor Ilona Kopocińska (1938-2016)
100%
14
Content available remote Alpejska działalność Mariana Smoluchowskiego
100%
XX
Większość publikacji dotyczących życia i osiągnięć Mariana Smoluchowskiego analizuje bardzo dokładnie jego działalność naukową, pomijając bądź poświęcając niewiele miejsca jego największej pozanaukowej pasji, jaką bez wątpienia były góry i wspinaczka. Poniższy artykuł, uzupełniając dotychczasową wiedzę o aktywności górskiej Mariana Smoluchowskiego, koncentruje się na jego aktywności wspinaczkowej prowadzonej w Alpach. Omawia on, na tle ówczesnej sytuacji w alpinizmie europejskim, narodziny i rozwój zainteresowania wspinaczką górską tytułowego bohatera, ukazuje jego dokonania i stosunek do gór i wspinania się oraz jego miejsce w dziejach polskiej eksploracji Alp. Dopełnieniem powyższego jest zestawienie osiągnięć alpinistycznych Mariana Smoluchowskiego, opracowane na podstawie jego wspomnień, opisy dróg publikowane w prasie specjalistycznej (niemieckojęzycznej) i materiały archiwalne. (abstrakt oryginalny)
EN
In Polish mountain historiography there are no studies presenting the alpine activities of Marian Smoluchowski. This article constitutes a look at the life of the title hero through the prism of his mountain passion and is the first attempt to assess the importance of his activities in the Alps and achievments. Marian Smoluchowski was connected with mountains by all life. His mountaineering was based on the cult of self-reliance and clean style. He consciously rejected the help of a highlanderguide, replacing it with the pleasure and difficulty of covered routes, i.e. to the benefit of modernistic clear climbing. A characteristic feature of Marian Smoluchowski's attitude towards climbing was the apotheosis of a conquering fight and the apotheosis of man's struggle with mountains - struggle with difficulties of overcoming terrain as well as oneself. There is no doubt that Marian Smoluchowski through his mountain activities, had impact on the development of Polish mountaineering in the Tatra. (original abstract)
15
Content available remote Profesor Ryszard Antoniewicz (1939-2015)
100%
16
Content available remote "Chłopiec z papierosami", czyli Andrzej Stanisław Barczak (1939-2019)
100%
17
Content available remote Wspomnienie o profesorze Andrzeju Stanisławie Barczaku (1939-2019)
100%
XX
Poziom popularności Władimira Putina od lat pozostaje na wysokim poziomie. Analizując ten swoisty fenomen należy zwrócić uwagę na czynniki systemowe, polityczne i osobowościowe. O ile uwarunkowania systemowe (autorytaryzm i silna pozycja przywódcy) i polityczne (społeczna redystrybucja środków, idea anty-zachodnia, kontrola mediów) są powszechnie rozpoznawalne, moim zdaniem istotne znaczenie mają czynniki związane z osobowością Putina. Istotne jest również określenie zagrożenia i umiejętna konsolidacja społeczeństwa wokół wspólnych wartości. Popularność i silna pozycja Putina w państwie nie wynika jedynie z postawy antyzachodniej. Ich źródłem jest tworzenie wizji wroga i ciągłego zagrożenia. Wizerunek ten kształtowany przez zmanipulowaną w dużej mierze telewizję i zafałszowane sondaże, jest konstrukcją odzwierciedlającą podstawowe wartości społeczne i zapotrzebowanie na silnego przywódcę. Powodzenie Putina wynika z efektywności jego przekazu, w którym odbiorcy otrzymują to, czego potrzebują. (abstrakt oryginalny)
EN
High Vladimir Putin's popularity over his presidency depends on some factors. They are connected with systemic and political factors and Putin's personality. While systemic (authoritarianism and the strong position of the leader) and political conditions (social redistribution, the anti-Western idea, the media control) are widely recognized, there are other serious factors associated with the personality of Putin. It is also necessary to determine the risks and society consolidation because of the threat. Putin's popularity and his strong position in the country do depend on the anti-Western attitude and the objective or imagined enemy in Russian society as well. This image created by largely manipulated and falsified satellite surveys, is a structure that reflects the basic social values and the need for a strong leader. Putin's popularity success is the result of the effectiveness of the message in which Russian society receive what they need. (original abstract)
XX
Przedstawiono krótką biografię prof. Zbigniewa Żabińskiego, uwzględniającą jego dorobek naukowy i zasługi w zbliżaniu różnych dziedzin nauki.
XX
Przedstawiono sylwetkę oraz działalność naukowo-badawczą Huga Dionizego Steinhausa. Głównymi dziedzinami jego badań były szeregi trygonometryczne i ortogonalne oraz zagadnienia sumowalności. Wśród swoich prac wiele miejsca zajmowały zagadnienia dotyczące zastosowania matematyki do różnych dyscyplin, m.in. biologii, medycyny, statystyki.
EN
Dionizy Steinhaus' profile and research activities were described in this article. The main field of his interests were mathematics and its application in biology, medicine, statistics and many other fields. (AT)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.