Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
W kolekcji winorośli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, założonej w 1992 roku, zgromadzono 234 taksony. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące plonowania - termin dojrzewania owoców, masę gron i jagód, plenność krzewów, zawartość ekstraktu, smak owoców; podatności krzewów na uszkodzenia mrozowe oraz choroby grzybowe - mączniaka rzekomego i prawdziwego winorośli, szarą pleśń oraz nekrozę korową 25 wybranych, deserowych odmian winorośli. Oceniane genotypy różniły się znacznie pod względem badanych cech. Winogrona dojrzewały od drugiej dekady sierpnia (‘Pearl of Csaba’ - Perła Czabańska, ‘Iza’, ‘Aloszeńkin’ i ‘Ananasnyj Rannyj’) do drugiej dekady października (‘Alden’, ‘Remaily Sdl’ i ‘Festivee’). Masa jagód wynosiła od 1,88 g (‘Canadice’) do 6,05 g (‘Festivee’), a masa gron od 115 g (‘Price’) do 405 g (‘Aloszeńkin’). W latach 2006-2008 najlepiej plonowały krzewy odmian Aloszeńkin i Reliance. Krzewy międzygatunkowych mieszańców powstałych przez krzyżowanie V. vinifera i V. labrusca (‘Alwood’, ‘Supaga’, ‘Price’, ‘Canadice’, ‘Reliance’) były mniej podatne na uszkodzenia powodowane przez mróz i choroby grzybowe niż odmian winorośli właściwej (Pearl of Csaba - Perła Czabańska, Topas, Chasselas Dore - Chrupka Złota). Krzewy międzygatunkowych mieszańców, powstałych poprzez krzyżowanie wcześniej uzyskanych mieszańców lub mieszańców i winorośli właściwej, miały zróżnicowaną tolerancję na mróz i porażenie przez patogeny. Odporność niektórych z nich (‘Kodrianka’, ‘Arkadia’) była zbliżona lub mniejsza w porównaniu do krzewów standardowych odmian winorośli właściwej.
EN
In the grapevine collection of Research Institute of Pomology and Floriculture, established in 1992, 234 taxons are gathered. The work presents the results concerning yielding (time of ripening, weight of clusters and berries, fertility of vines, percent of soluble solids, taste of fruits), winter hardiness and susceptibility to fungal diseases (downy mildew, powdery mildew, grey mould and excoriose) of 25 selected table cultivars. Assessed genotypes differed considerably in terms of the examined traits. Berries ripened from the second half of August (‘Pearl of Csaba’, ‘Iza’, ‘Aloszeńkin’ and ‘Ananasnyj Rannyj’) to the second week of October (‘Alden’, ‘Remaily Sdl’ and ‘Festivee’). The weight of berries amounted from 1.88 g (‘Canadice’) to 6.05 g (‘Festivee’), and the weight of clusters varied from 115 g (‘Price’) to 405 g (‘Aloszeńkin’). In the years 2006-2008 the bushes of cultivars Aloszeńkin and Reliance were most productive. Vines of interspecific hybrids obtained by Crossing V. vinifera with V. labrusca (‘Alwood’, ‘Supaga’, ‘Price’, ‘Canadice’, ‘Reliance’) were less susceptible to frost damage and fungal diseases than cultivars of V. vinifera (Pearl of Csaba, Topas, Chasselas Dore). Bushes of interspecific hybrids obtained by Crossing the previously acquired hybrids or hybrids with V. vinifera, varied in terms of frost resistance and susceptibility to infestation by pathogenes. The resistance of some of them (‘Kodrianka’, ‘Arkadia’) was similar or lesser than the resistance of bushes of standard V. vinifera cultivars.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.