Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Streszczenie: Zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu, liczne są miejscowości formalnie wiejskie, które w przeszłości miały status miasta. Niektóre z nich zostały zdegradowane nie tylko w sensie formalnoprawnym - utraciły one również określone atrybuty miejskości. Część takich jednostek zachowała jednak liczne miejskie cechy, w związku z czym ich szanse na przywrócenie praw miejskich są realne. Celem opracowania jest charakterystyka tytułowej kategorii miejscowości, uwzględniająca między innymi aspekty: demograficzny, funkcjonalny i morfologiczny. Niektóre miejscowości wytypowano jako posiadające szanse na odzyskanie praw miejskich.Słowa kluczowe: miasta zdegradowane, prawa miejskie, funkcje miejskie, morfologia miejska, zachodnie Mazowsze.Summary: In the Mazowieckie voivodship, as in whole Poland, there are numerous now formally rural settlements, which used to have urban status in the past. Some of them have been degraded not only in the formal-legal sense - they have also lost the specific attributes of urbanity. Some of these localities, however, have retained a number of urban characteristics, and therefore they have real chances to regain urban status. The aim of the study is to characterize the degraded towns, taking into account, among other aspects, their demography, functions and morphology. Some villages have been pointed to have chances to recover their urban status.Keywords: degraded towns, town privileges, urban functions, urban morphology, Western Mazovia.
EN
Former cities are an important component of the rural settlement network. The purpose of the study is to characterize the villages located within the current borders of the Łódź Voivodeship, which have lost their city status, as well as the answer to the question whether there are villages in this area with real chances of obtaining this status in the near future. The set of villages discussed in the article includes all former cities that were degraded before 2010. Research has shown that there are relatively many (73) such villages in the Łódź Voivodeship, which is a consequence of the tsarist decree depriving many cities of their rights within the Russian partition in the second half of the 19th century.
PL
Miasta zdegradowane są ważnym składnikiem wiejskiej sieci osadniczej. Celem opracowania jest charakterystyka miejscowości położonych w obecnych granicach województwa łódzkiego, które utraciły status miasta, a także odpowiedź na pytanie, czy są na tym terenie jednostki osadnicze mające realne szanse na uzyskanie w niedalekiej przyszłości tego statusu. Zbiór miejscowości omówiony w artykule obejmuje wszystkie byłe miasta, które zostały zdegradowane przed 2010 r. Badania pokazały, że na obszarze województwa łódzkiego jest ich relatywnie dużo (aż 73), co jest konsekwencją dekretu carskiego, pozbawiającego w II połowie XIX w. praw miejskich wielu ówczesnych miast w granicach zaboru rosyjskiego.
Turyzm
|
2014
|
tom 24
|
nr 1
75-82
EN
Tourism is often seen as an important factor in local development. The good or relatively good financial standing of tourist gminas and their inhabitants is usually emphasised while the positive impact of tourism on the development of infrastructure and other effects generally seen as favourable. What is less often emphasised are the problems associated with the development of tourism. The purpose of this article is to recognise the consequences of tourism development in a gmina of high tourism and recreation value and set them against the opinions of its inhabitants.
EN
In the southern part of Mazowieckie voivodship, there are numerous former towns possessing a village status nowadays. Most of them were deprived of town privileges between 1869 and 1870, under the Tsar’s regulation. These sites lost the characteristics of urban areas in the slightest degree. The paper analyzes the functional, morphological and demographic situation of such category villages. Some of them were identified as having a chance to regain the town rights.
PL
Na terenie południowej części województwa mazowieckiego znajdują się liczne miejscowości będące kiedyś miastami, a obecnie mające status wsi. Większość z nich pozbawiono praw miejskich jednorazowo na mocy dekretu wydanego przez władze rosyjskie i wprowadzonego w życie w latach 1869-1870. Niektóre miejscowości tej grupy zatraciły tylko część cech miejskich. W pracy analizowana jest sytuacja demograficzna, funkcjonalna i morfologiczna miast zdegradowanych. Część z nich wytypowano, jako posiadające szanse na odzyskanie praw miejskich.
PL
Streszczenie: Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się liczne miejscowości będące kiedyś miastami, a obecnie mające status wsi. Wiele z nich zachowało miejski układ przestrzenny oraz liczne inne cechy, które pozwalają im ubiegać się o status miasta. W pracy analizowana jest aktualna sytuacja demograficzna, ekonomiczna, funkcjonalna i morfologiczna wszystkich miast zdegradowanych, zarówno przejściowo, jak i trwale. Celem badania jest ich porównanie, a także stwierdzenie, czy (i które) miejscowości formalnie wiejskie spełniają współczesne kryteria pozwalające na przywrócenie im statusu miasta. Część z nich została wytypowana jako ośrodki de facto miejskie, posiadające realne szanse na uzyskanie praw miejskich.Słowa kluczowe: nowe miasta, miasta zdegradowane, prawa miejskie, funkcje miejskie, morfologia miejska, województwo podkarpackieSummary: In the Podkarpackie Voivodeship, there are numerous former towns possessing a village status nowadays. Most of them preserved the urban spatial arrangement and many other features which allow them to apply for city status. The study analyzes the current demographic, economic, functional and morphological situation of all towns which were degraded either temporarily or permanently. The aim of the study is to compare them, and to determine whether (and which) formally rural settlements meet the modern criteria to restore the urban status. Part of them was chosen as de facto urban centers with realistic chances to obtain town rights.Keywords: new towns, degraded towns, town privileges, urban functions, urban morphology, Podkarpackie Voivodeship
6
Content available remote New towns in Poland
100%
EN
Over the last three decades, more than a hundred new towns have emerged in Poland. The paper concerns the characteristics of these towns. It also addresses transformation of the settlement pattern caused by the change of the towns’ formal-legal status. The paper also verifies the hypotheses aimed at identifying the factors that contribute to the creation of new towns.
EN
In the east part of Mazowieckie voivodship, there are numerous former towns possessing a village status nowadays. Most of them were deprived of town privileges between 1869 and 1870, under the Tsar’s regulation. These sites lost the characteristics of urban areas in the slightest degree. The paper analyzes the functional, morphological and demographic situation of such category villages. Some of them were identified as having a chance to regain the town rights.
PL
Na terenie wschodniej części województwa mazowieckiego znajdują się liczne miejscowości będące kiedyś miastami, a obecnie mające status wsi. Większość z nich pozbawiono praw miejskich jednorazowo na mocy dekretu wydanego przez władze rosyjskie i wprowadzonego w życie w latach 1869–1870. Niektóre miejscowości tej grupy zatraciły tylko część cech miejskich. W pracy analizowana jest sytuacja demograficzna, funkcjonalna i morfologiczna miast zdegradowanych. Część z nich wytypowano, jako posiadające szanse na odzyskanie praw miejskich.
EN
The project presented in this article, which consists in designing and launching a three-stage suborbital rocket with a 40 kg payload covers the subjects of the rapid development of a multi-stage proof-of-concept vehicle with a limited time to deploy. These finite resources and a negligible percentage of the technology available tested in-house in advance led to the implementation of chosen, well-known industrial solutions into the concept for a winning strategy. This paper presents the recent achievements and lessons learned from the production phase of the components, namely: the rocket motor, control section compartment, guidance and navigation bay, together with recent achievements and future challenges. This set of components, derived from the project, will fill the gap in the technological chain for future Polish launchers and munition. The three-stage suborbital rocket development project is divided into three phases, which will last a total of three years. The first phase is the conceptual design stage, along with laboratory tests of solutions and subsystems used in the rocket. The second phase consists in flight tests for individual stages, together with the decisive flight of a three-stage rocket made to reach the Kármán line. The final stage involves the commercialization of the developed technology and the creation of a service for carrying research loads of up to 40 kg. The project is valued at approximately USD 5 million. The project is co-financed by the National Centre for Research and Development (NCRD) as part of dedicated support for the Polish space industry.
9
51%
EN
Appendicitis inflicts diagnostic difficulties, particularly in ambiguous morbid symptoms defined in the scale ALVARDO in the section 4-6 pt.The aim of the study was the comparison of the diagnostic values of the classic method of recognizing appendicitis and those improved by ultrasonographic examination.Material and methods. Patients were classified in this investigation according to symptoms from the section compartment 4-6 pt of the ALVARADO scale. Qualification for the treatment was determined according to the medical investigation and laboratory examinations. Ultrasonography (US) was executed in all patients with the aim of the evaluation of the appendix. The percentage of correct recognitions by means of the classic diagnostics was compared to the percentage determined with the aid of US.Results. It was affirmed that in ambiguous clinical cases of appendicitis, the addition of US to the traditional investigational diagnostics improoves the percentage of correct recognitions of appendicitis from 62.8% to 86.2% (p<0.01).Conclusion. With the US supplementing the classic diagnostics, the percentage of correct recognitions of appendicitis enlarges in adult patients with the suspicion of appendicitis with so-called "grey zone" symptoms comprised in the scoring 4-6 pt of the ALVARADO scale.
EN
The aim of the study was an assessment of the early stage of felon - non exceeded 72 hours from the first symptoms - with 99mTc-MPD (metylendiphosphonien marked by Technetium) in relation to patient physical investigation and radiological hand investigation.Material and methods. 72 patients with the one finger felon were classified to the research. All patients were on the base of clinical investigations classified to the surgical intervention. Then they were divided on to two groups: one (A) where decision about final treatment method was based on 99mTc-MPD result. In the group X-ray was made also. The B group where the recognition verifying investigation was hand X-ray picture.Results. of investigations. In the A group on the basis of 99mTc-MPD to the surgical incision only 11 from 30 patients (36%) were classified. A pathological content was affirmed in 26% (at 8 patients). However in group B on the basis of X-ray examination only 5 patients (11%) from 42 were classify to surgical finger incision. Furthermore pathological content was affirmed in 14 patients (33%) after incision.Conclusion. In the early stage of finger felon the 99mTc-MPD investigation could be useful for verifying treatment method only.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.