Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia biogazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Źródła wykorzystujące energię biomasy (uprawy energetyczne, biomasa leśna, odpady rolnicze i przemysłowe), biogazu, wiatru oraz płynącej wody mają wg ocen ekspertów największy potencjał do wykorzystania w Polsce w ramach istniejących mechanizmów wsparcia. Obecnie technologie wykorzystujące energię słońca, z powodu niskiej efektywności ekonomicznej w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej, mogą odgrywać istotną rolę przede wszystkim w produkcji ciepła oraz w systemach wyspowych, nieprzyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń potencjału produkcji biogazu z odpadów hodowlanych. Parametry do obliczeń, jak ilość odpadów hodowlanych, zawartość suchej masy organicznej w odpadach, zaczerpnięto z literatury. Analizowano dwa systemy utrzymania zwierząt: system płytkiej ściółki i system bezściełowy. Na przykładzie województwa lubelskiego oszacowano potencjał produkcji biogazu z odpadów z hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu kurzego. Dla przyjętych założeń ustalono potencjał energetyczny biogazu z odpadów hodowlanych. Wyznaczono również potencjał produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu. Rozważaniami objęto dwa sposoby wykorzystania biogazu jako źródła energii: przetwarzanie biogazu w agregacie kogeneracyjnym oraz spalanie biogazu w kotle. Wobec faktu, że biogaz z odpadów nie jest paliwem darmowym, oszacowano jednostkowy koszt produkcji biogazu z odpadów hodowlanych. Wyniki obliczeń wskazują jak duży jest wpływ masy odpadów przetwarzanych w procesie fermentacji na koszty produkcji biogazu.
EN
The article presents the results of calculations of the potential production of biogas from livestock waste. Parameters for calculation, such as amount of livestock waste, the dry matter content of organic matter in waste derived from the literature. We analyzed two types of animal welfare: a system of shallow litter and the system without litter. In the example of voivodship lubelskiego was estimated potential production of biogas from waste from cattle, pigs and hens. For the assumptions used was determined the energy potential of biogas from livestock waste. Determined also potential production of electricity and heat from biogas. Considered two ways to use biogas as an energy source: the processing of biogas in the cogeneration unit and combustion of biogas in a boiler. Due to the fact that biogas from waste is not free fuel, estimated unit cost of production of biogas from livestock waste. The results of calculations show how large is the influence of the mass of waste processed the process of fermentation on the production costs of biogas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.