Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popularyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Jak zwiększyć popularność salonu w mediach społecznościowych?
100%
Optyka
|
2016
|
tom Nr 1
60--61
PL
Artykuł stanowi sprawozdanie z sesji poświęconej pracom W. Dworzaczka. Sesja owa została zorganizowana przez Poznanski Oddział Polskiego Towarzystwa Historyczneg i Instytut Historii UAM w Poznaniu w 2009 r
3
100%
PL
Współczesny rozwoju turystyki wiążą się ze zwiększonym zainteresowaniem terenami przyrodniczo cennymi. Przyrodnicze walory regionów turystycznych, obok stanu infrastruktury, decydują o ich ogólnej atrakcyjności turystycznej. W opracowaniu dokonano przeglądu i analizy funkcji pełnionych przez media lokalne i regionalne w rozwoju i propagowaniu różnych form turystyki przyrodniczej. Szczególnie wzięto pod uwagę rolę jaką te media mogą pełnić w edukacji i promocji nowych przyrodniczych produktów turystycznych. Podjęto też próbę identyfikacji najważniejszych problemów w komunikowaniu się z tą grupą mediów. Podziały mediów na różne grupy często wskazują na tę ich część, która ze względu na przekazywane treści, zasięg i nakład oraz sposób ich dystrybucji mogą być nazywane regionalnymi lub lokalnymi. Mimo potencjalnie bardzo wysokiej turystycznej konkurencyjności terenów przyrodniczo cennych ich konsumpcja jest dotychczas niedostateczna. Poza obszarami o ugruntowanej marce i o dobrej infrastrukturze turystycznej pozostała ich część jest omijana i niedoceniana. W tym względzie wydaje się istotne zaangażowanie mediów w propagowaniu nowych przyrodniczych destylacji i przyrodniczych produktów turystycznych. Wiele z analiz rozwoju rynku turystycznego w naszej części Europy wskazuje na bezsprzeczny zasób przyrodniczych walorów jako podstawę przyszłej oferty turystycznej. W tym wypadku rolą mediów jest propagowanie nowych przyrodniczych produktów turystycznych.
EN
The modern development of tourism increases the interest of natural valuable areas. The natural values of the touristic regions decide on their general touristic attractiveness apart from the infrastructural status. In this elaboration a review and analysis of functions of local and regional media in development and propagation of various forms of the natural tourism has been done. Particularly, the role of these media being played in education and promotion of new natural touristic products has been emphasized. An attempt to identify the most important problems in communication with this group of media has been also done. The division of the media into various groups often shows such a part which may be called regional or local one according to their issue, range and edition as well as the way of distribution. Besides potentially very high touristic competition of the natural valuable areas, their consumption is insufficient so far. Apart from the areas of great value as well as the well developed touristic infrastructure, the remaining part of them is omitted and not appreciated. It seems important to engage the media in propagating new natural distillations and natural touristic products. Many analyses being made in our part of Europe show the unquestioned amount of natural values as a base of the future touristic offer. In this case the role of media comes to the propagation of new natural touristic products.
7
Content available remote Metryki parafialne w Belgii. Źródła do historii rodziny i nie tylko
88%
PL
Autorki opisują historię zapisów matrykalnych, charakteryzują ich zawartość oraz przybliżają metody popularyzacji tego typu źródeł
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.