Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  licencje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Procedury akredytacji w szkolnictwie wyższym, które jeszcze kilka lat temu nie były znane, w ostatnim okresie stały sie przedmiotem dość częstych dyskusji. Jest to niewątpliwie związane z narastającą w śodowisku akademickim świadomością konieczności wprowadzania rozwiązań, które zapewniłyby odpowiedni poziom jakości kształcenia, a także wymuszałyby proces podnoszenia jakości.
3
Content available remote Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy
75%
PL
Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła trzy licencjonowane zawody związane z obsługą sfery nieruchomości: pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcę nieruchomości i rzeczoznawcę majątkowego. W opracowaniu scharakteryzowano zakres i zasady funkcjonowania tych zawodów oraz przedstawiono firmy, w ramach których realizują swe zadania. Dokonano jakościowej i ilościowej charakterystyki firm zajmujących się w Polsce pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, rzeczoznawstwem majątkowym.
EN
Act on real estate economics, introduced three certified professions operating in real estate market: real estate broker, property manager and real estate valuator. The paper presents scope of activities of the professions, regulations that rule the operations of the professions. Presented were also companies within which professionals operate. The Authors conducted quantitative and qualitative description of companies operating as real estate brokers, property management and valuators.
6
Content available remote Licencja jako efektywna forma ochrony własnosci intelektualnej rozwiazan IT
75%
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z jednym z instrumentów ochrony innowacyjności przedsiębiorstw – umów licencyjnych mających za przedmiot m.in. rozwiązania z zakresu IT. Umowy licencyjne, zwłaszcza o charakterze niewyłącznym, są rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez przedsiębiorstwa działające w brany IT. Autorka dokonuje charakterystyki umowy licencyjnej z uwzględnieniem zakresu praw autorskich, specyfikacji pól eksploatacji oraz zasad wypowiadania, odnosi się także do formy umowy – pisemnej lub ustnej, uzależnionej od charakteru licencji. Zagadnienia dotyczące umów licencyjnych są bardzo istotne z punktu widzenia licencjodawcy, a umowa licencyjna jest często jedynym instrumentem prawnym chroniącym własność intelektualną.
EN
Article refers to the problems associated with one of the instruments for the protection of innovation of enterprises – licensing agreements whose object is, among others, solutions in the field of IT. Licensing agreements, in particular of a nonexclusive, are the solution widely used by companies operating in the IT industry. The author makes the characteristics of the contract, including the scope of copyright exploitation field specifications or rules of speaking, referring also to the form of the agreement – written or oral, dependent on the nature of the license. Issues relating to license agreements are very important from the point of view of the licensor and the license agreement is often the only legal instrument protecting intellectual property.
12
Content available remote UTK : zadania- działalność
75%
PL
Tekst inicjuje stałą rubrykę zawierającą aktualne informacje o zadaniach i działaniu Urzędu Transportu Kolejowego. Główne obowiązki i kompetencje Prezesa UTK. Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego. Lista licencjonowanych przewoźników kolejowych. Skład osobowy kierownictwa Urzędu
EN
The article initiates a regular column concerning current activities of Railway Transport Office. Main duties and authorities of UTK President. Regulations and licensing in the railway transport. The list of the licensed railway carriers. The Office management staff.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.