Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substytucja pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Po oszacowaniu funkcji dochodowej, przy przyjęciu jako zmiennych niezależnych ziemi, pracy i kapitału, a następnie dokonaniu jej przekształceń, ustalono rentowność wybranych technik wytwarzania oraz wyliczono krańcowe stopy substytucji pracy kapitałem.
EN
The objective of the paper was to evaluate the profitability of capital for labour substitution in farms of size 407100 ESU and farms of size 7100 ESU. The Cobb-Douglas function was used in the research to analyze the competitiveness of production factors. The results of conducted analysis proved that the estimated profitability of production methods in the average farm of size 407100 ESU was lower than the profitability of farms of size 7100 ESU. The main reason for heterogeneity of production methods profitability was the different level of marginal rate of substitution. In light of the present circumstances, capital for labour substitution leads to the growth offarms' income. The higher level of farm’s income, the better conditions for self- financing of its growth.
PL
Relacje pomiędzy poziomem dochodu rodziny rolnika a nakładami pracy oraz poziomem zaangażowanych środków mechanizacji i środków obrotowych, analizowane w grupach gospodarstw o zbliżonym poziomie produkcji końcowej netto pozwoliły ocenić efektywność substytucji pracy w tych gospodarstwach.
EN
Physical (quantitative) and economical (by value) relationships between the labour inputs and inputs of mechanization means and current assets were investigated on 73 family farms. The effectiveness of studied relationships was evaluated by farmer’s family income level, in 6 groups of farms, divided according to the level of net final production. Labour substitution, considered as a physical relationship, occurred on all investigated farms, however, the economical efficiency of this process was observed only on the farms where net final production exceeded 50 grain units per ha agricultural land. Those farms in 1992 -1993 obtained annual family income above 60 million zł (6.000 -zł) per working person.
PL
Celem opracowania była ocena dochodowości substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych zaliczonych do sześciu klas ich ekonomicznej wielkości, zgodnie z polskim FADN. Wykorzystując zależność między dochodem gospodarstwa rolnego (SE420) a zagregowanymi czynnikami produkcji i ustalając na ich podstawie równania izokwant i krańcowych stóp substytucji określono zróżnicowanie nasilenia substytucji i ich związek z poziomem kształtowania w gospodarstwie przyjętego kryterium celu. Najbardziej efektywnym czynnikiem wpływającym na dochodowość gospodarstw był czynnik kapitału. Oddziaływał on w gospodarstwach ≤ 8 ESU nieco mniej skutecznie aniżeli pierwotne czynniki produkcji, tj. praca i ziemia. Im wyższa była ekonomiczna wielkość gospodarstwa, tym czynnik kapitału coraz silniej wpływał na poziom dochodowości gospodarstw. Celowa jest substytucja pracy kapitałem we wszystkich gospodarstwach przyjmujących jako kryterium celu działalności dochód z gospodarstwa rolnego.
EN
The objective of the paper was to evaluate the profitability of capital for labour substitution in the commercial farms classified into six economic size classes, according to the Polish FADN. Using the relation between income of agricultural holding (SE420) and aggregated factors of production as well as calculating, on their basis, the equations of isoquants and the marginal rates of substitution, the diversity of substitution intensity and their relation with the level of farm realization of the formulated goal criterion were evaluated. The capital factor was the most effective factor affecting farms profitability. Capital was a little less effective than general factors of production, i.e. labour and land, in the farms ≤ 8 ESU. The bigger farm’s economic size was, the strenger capital affected the level of farms' profitability. Capital for labour substitution is recommended in all farm choosing income as the goal criterion.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.