Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 375

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  makulatura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Od wynalezienia technologii produkcji papieru w Chinach minęło już blisko 2 tys. lat. Odkrycie, że podczas mycia i tłoczenia kijem jedwabnej waty powstaje błona, na której po wysuszeniu można pisać, było dziełem przypadku. Przedsiębiorczy Chińczycy szybko zorientowali się, że do produkcji papieru można używać znacznie tańszego surowca niż jedwab i zaczęli wykorzystywać m.in. łyka morwy, a także lniane szmaty. Obecnie nadal poszukuje się tanich surowców do produkcji papieru. Niewątpliwie jednym z nich jest makulatura.
2
Content available remote Rozwój technologii przerobu makulatury
100%
PL
W latach sześćdziesiątych XX w. zaczęły powstawać nowe urządzenia i operacje technologiczne, tworząc elementy wyspecjalizowanych linii technologicznych, przeznaczonych do przerobu makulatury. Głównym zadaniem przetwarzania mas makulaturowych jest usunięcie zanieczyszczeń i poprawienie jakości surowca, aby włókno wtórne nadawało się do wytwarzania produktu o wysokiej jakości. W wyniku głębokiego przerobu makulatury uzyskuje się papiernicze masy włókniste o relatywnie dobrych właściwościach.
EN
A review covering principal technological operations (defibering, sorting, purification etc.), fractionation of fibrous materials, disperging, bleaching, and pulping of paper boxes.
3
Content available remote Recykling papierniczych mas włóknistych
100%
PL
Przedstawiono znaczenie makulatury jako surowca dla przemysłu papierniczego oraz innych gałęzi przemysłu, rolnictwa i energetyki. Dokonano oceny zasobów tego surowca w Polsce oraz systemu jego recyklingu.
EN
A review covering basic elements of wastepaper recycling system (collection, processing), utilization of recyclates, use of recyclates in papermaking, and effect of wastepaper recycling system on properties of recyclates.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie recyrkulacji makulatury w Polsce. W pracy przedstawiono aktualne dane dotyczące poziomów recyklingu makulatury. Przeprowadzono ocenę funkcjonowania systemu recyrkulacji makulatury, działającego w Polsce.
EN
Recycling of waste paper in Poland is introduced in the paper. Current information concerning recycling levels of waste paper is presented. Estimation of recycling system in Poland was car-ried out.
PL
Wysoki poziom i szybkie tempo wzrostu zużycia papieru spowodowały pod koniec XX w. narastające w skali światowej trudności związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości surowców dla przemysłu papierniczego i z utylizacją rosnącej ilości odpadów papierowych. Odzyskanie i racjonalne wykorzystanie makulatury pochodzącej ze zużytych wyrobów papierowych w istotnym stopniu przyczynia się do rozwiązania powyższych trudności. W krajach wysokorozwiniętych funkcjonują i są doskonalone coraz sprawniejsze systemy recyklingu makulatury. W pierwszej części artykułu (1) dokonano przeglądu odzysku makulatury w skali globalnej oraz w krajach europejskich zrzeszonych w organizacji CEPI (Conlederation of European Paper Industries). Z materiałów zawartych w tym artykule wynika, że system odzysku makulatury w naszym kraju należy do najmniej efektywnych w Europie. Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcjonowania systemu odzysku makulatury w naszym kraju oraz przyczyn niskiej jego efektywności.
PL
Wysoki poziom i szybkie tempo wzrostu zużycia papieru spowodowały, pod koniec XX wieku narastające w skali światowej trudności związane z: - zapewnieniem odpowiedniej bazy surowcowej przemysłu papierniczego - utylizacją rosnącej ilości odpadów papierowych. Odzyskanie i racjonalne wykorzystanie makulatury pochodzącej ze zużytych wyrobów papierowych w istotnym stopniu przyczynia się do rozwiązanie powyższych zagadnień. Czynniki te powoduja, że w krajach wysokorozwiniętych funkcjonują i są doskonalone coraz sprawniejsze systemy recyklingu makulatury.
8
Content available remote Historia jednego surowca…papier
100%
PL
Papier – materiał znany i ceniony od setek lat. Wykorzystywany właściwie w każdej dziedzinie życia. Produkt, bez którego nasza cywilizacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Surowiec niemalże doskonały. Używając go codziennie, nie zastanawiamy się jednak ani nad jego pochodzeniem, ani nad nazwą. Po prostu jest.
EN
Paper – a material known and highly regarded for hundreds of years, used in virtually every area of life – is a product, without which our civilisation would look completely different. This material is almost perfect. Using it every day we think neither of its origins, nor its name. It just exists.
EN
The article describes drum screens in the waste paper pulping system. These types of devices are designed for processing rejects from stock cleaning system. In drum screens, the rejects are washed to separate all useful cellulose fibers. The new technology reduces the water and power consumption at the same time. The article describes drum screens from Voith (IntensaScreenDrum), Andritz (FibreWash drum FWD) and Kadant (from the Kadant Black Clawson Float Purger™ stock cleaning system).
PL
W ostatnich latach w Europie i Polsce nasiliły się działania związane z intensyfikacją recyklingu odpadów, w tym z papieru i tektury. Dotyczą one zarówno nowych rozwiązań prawnych, jak i dobrowolnych działań przemysłu. W zakresie odpadów z papieru i tektury istotne są: europejska deklaracja dotycząca odzysku papieru, nowelizacja Dyrektywy 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, wprowadzenie w Polsce (i nowelizacja od 2004 r.) ustawy o obowiązkach przedsiębiorców... i ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz dostosowanie Polskiej Normy PN-EN 643 dotyczącej „Europejskiego wykazu znormalizowanych odmian papieru i tektury z odzysku (makulatury)".
PL
Zazwyczaj karty papieru kojarzą się z książkami, których treść otula naszą duszę i wpływa na osobowość. Czy można zatem wyobrazić sobie te same strony, które po kilku zabiegach stają się piękną biżuterią? Takiej przemiany dokonuje angielski projektant Jeremy May, który stworzył autorską kolekcję niesamowitych pierścieni, bransoletek, kolczyków i wisiorów o nazwie „Littlefly”, a wszystko to z papieru z odzysku. Artysta wytwarza ozdoby ze starych książek przeznaczonych na makulaturę, które wybiera ze straganów, sklepów z używanymi rzeczami, otrzymuje bezpośrednio od znajomych lub znajduje porzucone przez nabywców. Według artysty, papier kryje wiele znaczeń: jest nośnikiem tekstu, ilustracji, historii i emocji. Dzięki swej pasji May potrafi uchwycić piękno tego surowca i zachować je na lata, a tym samym zachwycać zarówno wielbicieli sztuki tego typu, jak i zwyczajnych konsumentów. Za sprawą formy i kolorystyki, jaką nadaje swojej papierowej biżuterii, pasuje ona do każdego stroju i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Jej unikatowość sprawia, że właściciel ozdoby nie pozostanie niezauważony w tłumie! Tego typu dekoracje wymagają wyeksponowania i stanowią zwieńczenie całego wizerunku.
PL
W ostatnich latach w Europie, w tym w Polsce, nasiliły się dzialania związane z intensyfikacja recyklingu odpadów, w tym odpadów papieru i tektury. Dotycza one zarówno nowych rozwiązań prawnych związanych z gospodarka odpadami, jak i dobrowolnych działaniach przemysłu.
PL
W poprzednim artykule (5/2013), opisując ogromne trudności, jakie sprawiają w odbarwianiu makulatury niektóre farby i inne materiały drukarskie, skupiłem się na atramentach, tuszach i tonerach stosowanych we współczesnych technikach cyfrowych drukowania i kopiowania, pozostawiając jeszcze większe trudności w odbarwianiu fleksodruków do osobnego omówienia w niniejszym artykule. Nie pisałem o tym wcześniej, bo te problemy jakby jeszcze nas w Polsce nie dotyczyły, a ja zbierałem literaturę do wniosku o finansowanie projektu badawczego na ten temat. Obecnie jednak mamy już kilka odbarwialni makulatury gazetowej, a mogą do niej trafiać także gazety zagraniczne drukowane fleksograficznie, więc najwyższy czas ostrzec o trudnościach, jakie to może wywołać i dlaczego.
PL
Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania nowych paliw wtórnych w procesie wytwarzania energii. Do nowych paliw, które są analizowane i mogą być spalane w kotłach elektrowni, należą: makulatura, wybrane tworzywa sztuczne, odpady komunalne i ustabilizowane, komunalne osady ściekowe. Zastosowanie paliw wtórnych, o innych parametrach fizyko-chemicznych niż spalany węgiel, może wpłynąć na pracę kotła i jego sprawność, zmianę ilości i składu emitowanych gazów, ilość i charakterystykę wytwarzanych stałych odpadów paleniskowych oraz zużycie energii elektrycznej na potrzeby elektrowni. Wpłynie na zmniejszenie zużycie węgla, w ilości równoważnej energii zawartej w paliwie wtórnym. W pracy przeprowadzono cykle badań laboratoryjnych, których celem było wyznaczenie podstawowych właściwości charakteryzujących węgiel, powyższe paliwa wtórne oraz ich wybrane mieszaniny z węglem możliwe do współspalania w kotle. Przedmiotem badań laboratoryjnych było oznaczenie własności fizykochemicznych, reaktywności, charakterystyk zapłonu i samozapłonu oraz własności wybuchowych powyższych paliw przewidzianej do współspalania w Elektrowni Bełchatów. Podstawowe analizy paliw dostarczają informacji o możliwych zagrożeniach. Stanowią bazę w analizie zagrożeń pożarowo/wybuchowych pyłu, zagrożeń związanych żużlowaniem i popieleniem oraz w ocenie przydatności do spalania danego paliwa. Zakres wymaganych podstawowych informacji dotyczących właściwości paliw wykonywany był na podstawie własnych procedur, różnych międzynarodowych i krajowych norm oznaczania właściwości paliw oraz przepisów bezpieczeństwa.
PL
Dwie nowe, duże linie produkcji papierów na tekturę falistą w Polsce, a mianowicie pracująca już maszyna EC07 w zakładzie Mondi Świecie (1, 2) i planowana przez Stora Enso budowa podobnie ogromnej linii w Ostrołęce (3), budzą obawy, czy starczy dla nich makulatury mocnej typu OCC (Old Corrugated Containers), zwłaszcza że przystąpiono właściwie do zastawionego już prawie środkowoeuropejskiego stołu, po tym, jak za naszą zachodnią granicą uruchomiono w ostatnich latach wiele takich nowoczesnych maszyn nastawionych wyłącznie na makulaturę, której podaż w Polsce jest ograniczona, a zasoby dość płytkie (4-7). No bo jeśli sama nowa linia EC07 w Świeciu potrzebuje ponad 400 tyś. t rocznie makulatury, a nowa maszyna w Ostrołęce będzie zużywała co najmniej drugie tyle, to już odpowiada to razem połowie całej makulatury zbieranej w naszym kraju (4), a ponieważ makulatura mocna stanowi w przybliżeniu połowę całkowitego pozysku (51,4% w 2008 r, wg (4)), to obie te nowe wytwórnie byłyby w stanie zagospodarować całą obecnie pozyskiwaną makulaturę mocną, jako podstawowy surowiec na makulaturowe testlinery i flutingi. A przecież pewne jej ilości zużywa nawet papiernia w Piechowicach do produkcji ręczników papierowych.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.