Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The studies were carried out in two stages. The aim of the first stage was to assess the selenium levels in the feed for lambs, as well as in the milk and serum of their dams. The objective of the second stage of studies was to evaluate the impact of using two different doses and sources of selenium (sodium selenite or Se-enriched yeast) on its concentration in lamb serum. The experiment was conducted on 64 lambs divided into four groups, each consisting of 16 animals: group I, the control group - received no additional selenium, group II - received 0.1 mg Se/day/animal (Se-enriched yeast), group III - received 0.2 mg Se/day/animal (Se-enriched yeast), group IV - received 0.2 mg Se/day/animal (Na₂SeO₃). The concentration of Se in feed, milk and serum was determined by means of an atomic absorption spectrometer SpektrAA 220Z with electrothermal atomization and Zeeman background correction (by Varian). Low concentration of selenium in soil, plants and food would suggest a deficiency of this mineral. These results indicate that low Se levels in the serum of lambs generally reflect the level of dietary Se. The results of this study demonstrate that Se from organic sources was markedly more available to lambs than selenium from mineral sources.
4
63%
EN
The research was carried out on the Experimental Farm in Uhrusk, which belongs to the University of Life Sciences in Lublin. Two-year experiment were conducted in order to assess the influence of environmental conditions on the selenium content in sheep. The investigations included meadows grazed by sheep, from which samples of soils and meadow herbage were obtained for analysis of selenium content. The animal material consisted of 64 lambs and their mothers, whose blood serum was taken for determinations of the selenium content in their organism. The research results showed that the analyzed soils and meadow grasses were characterized by low selenium content. Also, the selenium content in fodder fed to the sheep and lambs was below the animals’ standard demand for this element. The low selenium level found in the sheep’s blood serum distinctly proved a deficiency of this element in their organisms. The results show that environmental conditions have a significant influence on the supply of selenium to adult sheep and their offspring. Selenium deficiency in particular trophic chain links can present a serious threat to the health of animals fed with homegrown fodders.
PL
Eksperyment przeprowadzono w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W cyklu dwuletnim oceniano wpływ warunków środowiskowych na zawartość selenu w organizmie owiec. Z łąk przeznaczonych do wypasu owiec pozyskano próbki gleby i roślin łąkowych, a następnie poddano analizie na zawartość selenu. Materiał zwierzęcy stanowiły 64 jagnięta i ich matki, od których pobrano krew w celu pozyskania surowicy do oznaczania zawartości selenu. W badanych glebach i florze łąkowej wykazano niską zawartość selenu. Również zawartość selenu w paszy dla owiec i jagniąt była poniżej zapotrzebowania zwierząt na ten pierwiastek. Niska koncentracja selenu w surowicy krwi badanych zwierząt wyraźnie wskazuje na niedobór tego mikroelementu w ich organizmach. Z badań wynika, że uwarunkowania środowiskowe mają istotny wpływ na podaż selenu dla dorosłych owiec i ich potomstwa. Niedobór selenu w poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt karmionych paszami produkowanymi lokalnie.
EN
Using AAS, Pb, Cd, Zn, and Cu concentrations were measured in the brain, cerebrospinal fluid, liver, bile, and blood in 10 weeks old calves, 10 month old young beef cattle, and 10-12 years old cows. The lowest concentration of Cd was observed in claves' brain, the higher - in the cerebrospinal fluid, blood and bile, and the highest - in the liver. Cadmium content in tissues and body fluids of cows and young beef cattle, was found to be several times higher when compared with that determined in calves. Contrary to Pb and Cd, the highest concentrations of Cu were noted in the cerebrospinal fluid, liver and bile of calves when compared with those determined in young beef cattle and cows. Similarly, the highest levels of Zn were found in the liver, brain, bile and cerebrospinal fluid of calves in comparison with those determined in young beef cattle and cows.
PL
Oznaczano stężenie ołowiu, kadmu, miedzi i cynku metodą spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej w mózgowiu, płynie mózgowo-rdzeniowym, wątrobie, żółci i krwi u bydła okolic Lublina.
EN
The objective of the study was to evaluate the efficacy of two selenium sources (sodium selenite and Se enriched yeast) in terms of its concentration in the liver, heart, kidneys and skeletal muscles of lambs. The experiment was conducted on 48 lambs divided into 3 groups, each consisting of 16 animals: group I (the control group) - received no additional selenium, group II received 0.2 mg Se/day/animal (Se enriched yeast) for 1 month, group III - received 0.2 mg Se/day/animal (Na₂SeO₃) for 1 month. Tissue samples for analyses were collected after slaughter, after 2 and 4 weeks of the oral administration of selenium and in the 6th and 8th weeks of treatment (after the end of selenium supplementation). Selenium was determined in the samples after microwave mineralization using the atomic absorption spectrometer SpektrAA 220Z with electrothermal atomization and Zeeman background correction, Varian. The research results revealed that selenium supplement has increased selenium concentration in lamb tissues and organs. The best performance was observed in the lamb group fed the yeast selenium improved diet. The highest selenium level was determined in lamb kidneys and liver, while the lowest in the heart. The selenium content in lamb tissues and organs recorded in the final stage of the experiment indicated a deficit of this element in the organism. Therefore, it is recommended to improve lamb diet with a selenium dose established on the basis of the selenium status of the animal’s organism as well as to determine selenium content in the sources of this element.
EN
The objective of the present research was to evaluate the dynamics of changes in the mineral content in blood serum and liver of lambs under dietary selenium supplementation. The study was conducted on 48 lambs assigned to three equal groups. The experiment started when the lambs were 5 weeks old, proceeded for 8 weeks and consisted of two stages. During the first, 4-week stage, the lambs were divided into three groups: group I – clinical control group, II – which received 0.2 mg Se/day in the form of enriched yeast, and III – which was fed 0.2 mg Se/day in the form of sodium selenite (POCH, Poland). During the second, 4-week stage, the lambs did not receive any supplements. Blood samples were taken after 1, 2, 3 and 4 weeks of the experiment. Liver samples were collected from slaughtered animals after 2, 4, 6 and 8 weeks since the onset of the experiment. Selenium supplementation significantly increased the Se concentration in the blood serum and liver of lambs. Selenium compounds significantly contributed to changes in the analyzed minerals, i.e. manganese, zinc, copper and iron. The results of this experiment suggest that selenium supplementation might lead to a decrease in levels other health-promoting elements such as Zn, Cu and Fe, and an increase in the Mn levels in the liver. Differences in the influence of organic and mineral forms of selenium on the Mn, Zn, and Cu content in the blood serum and liver were noticed. A significant decrease in the copper and iron content may induce symptoms of the deficiency of these trace elements in animals.
PL
Celem badań była ocena dynamiki zmian zawartości składników mineralnych w surowicy i w wątrobie jagniąt po suplementacji diety selenem. Badanie przeprowadzono na 48 jagniętach w wieku 5 tygodni. Doświadczenie trwało 8 tygodni i zostało podzielone na dwie części. W pierwszych 4 tygodniach jagnięta podzielono na trzy równe grupy: Grupę I stanowiły jagnięta kontrolne, grupę II – jagnięta otrzymujące drożdże wzbogacone w selen w dawce 0,2 mg/ dzień/zwierzę, grupę III – jagnięta, którym podawano selen w tej samej dawce co w grupie II w formie seleninu sodu. W drugiej części doświadczenia jagnięta nie otrzymywały suplementacji. Próbki krwi pobierane były po 1, 2, 3, 4 tygodniach eksperymentu, zaś wątroby po uboju po 2, 4, 6, 8 tygodniach od rozpoczęcia doświadczenia. Zastosowanie doustnej suplementacji selenem w sposób istotny przyczyniło się do wzrostu koncentracji tego pierwiastka w surowicy krwi i wątrobie jagniąt, ale jednocześnie spowodowało znaczne zmiany w koncentracji innych składników mineralnych, tj. manganu, cynku, miedzi i żelaza. Wyniki tego doświadczenia wskazują, że podawanie selenu może prowadzić do obniżenia poziomu ważnych dla zdrowia pierwiastków Cu, Zn i Fe oraz wzrostu koncentracji Mn w wątrobie. Stwierdzono różnice w oddziaływaniu organicznych i mineralnych form selenu na zawartość Mn, Zn, Cu w surowicy krwi i wątrobie jagniąt. Znaczny spadek zawartości miedzi i żelaza stwierdzony po zastosowaniu suplementacji selenem może sugerować ryzyko wystąpienia u jagniąt objawów związanych z niedoborem tych pierwiastków.
PL
The problem of thermal water pollution is still relatively unknown in Europe. The development of industry, especially the power industry, causes the release of enormous amounts of heated water from cooling operations to aquatic ecosystems. The observations made here confirm that an increase in water temperature in a reservoir leads to changes in aquatic ecosystem function and affects reservoir animals. Water temperature is one of the factors that determine species occurrence. Changes in water temperature immediately change fauna distribution and, consequently, the trophic relationships in a given ecosystem. Changes in water temperature can create conditions suitable for introduced fauna and may exacerbate the activity of infectious disease and parasitic agents that can damage native fauna populations. Increasing water temperature can lead to more frequent infections in animals by affecting the animal’s immune system and by influencing pathogenicity. Thermal pollution of water bodies is not ecologically neutral and needs more attention from European scientists, especially ecologists.
EN
Studies were carried out on 19 lambs and 7 adult sheep divided into 3 experimental groups. The first group (I) included lambs at the age from a few hours to 3 days of postnatal life, while the second group (II) - lambs from 2 to 4 weeks old. The third group (III) was composed of adult sheep. Concentrations of Pb, Cd, Zn, and Cu were measured in the homogenates of liver, brain, kidneys and skeletal muscles, using AAS. The highest Pb concentration was found in the liver of lambs from the group I, and the lowest - in the liver of adult sheep. Brain concentrations of Pb were the highest in lambs of group I, and the lowest - in lambs of group II. Similarly, the kidneys Pb content was the highest in lambs of group I, and slightly lower in older lambs (II) and adult sheep (III). The highest Cd concentration was found in the tissues of older lambs (II), and the lowest - in adult sheep (III). Cu and Zn concetrations did not show significant changes in the postnatal period, except for the liver in which the upward tendency was observed.
PL
Metodą spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej oznaczono zawartość ołowiu, kadmu, miedzi i cynku w wątrobie, nerkach, mięśniach szkieletowych i mózgowiu u jagniąt i owiec dorosłych.
EN
In this paper are presented the results of measurements determiny tin concentrations in the muscles, livers, kidneys and lungs taken from 15 cows from the voivodeship of Białystok, where small levels of environmental pollution with heavy metals were recorded and from 15 cows of the Katowice region, where significant environmental pollution with these metals were noted. The averages of these concentrations ranged: 0.025-0.040 µg/g per sample and were not dependent on the kind of sample or region. Tin concentrations in the examined organs and muscles within determined limits were not toxicologically dangerous for consumers.
EN
Sabin juniper (Juniperus sabina L.) is very toxic for humans and animals. The aim of this paper was to present the clinical course of sabin juniper intoxication in a 3-year-old-queen. Clinical symptoms after the ingestion of a juniper branch were general weakness, decreased body temperature, anorexia, bloody vomiting and the nerological symptoms: corectasia, involuntary movements, paraplegia and loss of consciousness. In the final stage symptoms of dyspnea, respiratory failure and total respiratory arrest were expressed in the animal. The autopsy showed haemorrhagic inflammation of the small intestine. Feed content with clotted blood was present in the small intestine. Local congestion and petechias were seen in the intestinal mucosa.
RU
Исследования провели в 3 группах быков по 3 головы (2 подопытные группы, а 1 контрольная). Материал для исследований составляло семя, взятое с применением искусственного влагалища. Ксиламиты (столярный и популярный) вводили внутрирубцово каждый второй день в течение 45 дней. Вводимые препараты вызвали ослабление полового влечения, сокращение времени выживания живчиков в темп. 46,5°С, понижение подвижности живчиков, рост процента мертвых живчиков, понижение уровня полного белка в плазме семени, рост активности кислой фосфатазы и понижение уровня фруктозы в семени. Не наблюдали зато увеличения порцента расстройств морфологического строения живчиков, а также изменений в макроскопической оценке семени в ходе опыта.
EN
The examinations were performed on 3 groups of bulls each containing two experimental animals, and one cow served as a control. The semen was being taken by means of an artificial vagina. Xylamites joiners type and a popular one were being given intramuscularly every other day for 45 days. The preparations brought about a drop of sexual potency, shortening the semen survival time at 46.5°C, a decrease of semen mobility, an increase of the percentage of dead spermatozoons, a fall of total protein in the semen plasma, an increase of act phosphatase activity and a decrease of the level оf fructose in the semen. No increase in the percentag of spermatozoons with morphological lesions wer observed.
EN
The objective of the studies was to determine the content of tin in dog and cat feeds conserved in metal packaging and available in retail trade in Poland in 1995. Tin concentration in home feeds ranged from 0.003 to 0.0269 mg/kg of fresh mass. The lowest level of this element was found in As feed, the highest in Dogland beef feed. Foreign fodder for dogs contained this metal at a concentration from 0.001 to 0.026 mg/kg. The lowest concentration of tin was found in Rokus feed with chicken and the highest - in Chappi. In the cat fodder, the lowest concentration of tin was noted in Whiskas cans, the highest in Felix feed. On the basis of these results and data from literature, moreover, assuming similar toxicity of tin for animals, it can be stated that the content of tin in the studied fodder within the determined limits is not toxicologically dangerous for its dog and cat consumers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.