Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Chernobyl disaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The authors analyzed the presence and content of Ukrainian theme in the documents of Czech civic initiatives during the second half of the 1980s. The development of citizens initiatives has become a catalyst of socio-political life in Czechoslovakia. The number of participants in civic initiatives increased, and their programs were politicized. In program statements the principle of the so-called leading role of the Communist Party of Czechoslovakia was rejected as inconsistent with the principle of equality of citizens and the code of civil and political rights. The source base of this research comprised documents and materials of human rights activists, first presented in the self-published (samizdat) bulletins of independent Czech civic initiatives: “Information on Charter 77” (“Informace o Chartĕ 77”), “The Case of the East European News Agency” (“Zprava vychodoevropske informačni agentury”) and “Bulletin of Independent Peace Commonwealth – Initiative for demilitarization of society” (“Bulletin nezavisleho miroveho sdruženi – Iniciativy za demilitarizaci společnosti”). It has been shown that the Ukrainian theme is presented in two documents of the human rights association of Charter 77: the document “Before the Chernobyl Accident” (May 6, 1986) and the telegram of Czechoslovak human rights activists to Lviv, addressed to the group “Dovira” (“Trust”) (April 22, 1989). Czech “Independent Peace Commonwealth – Initiative for demilitarization of society” and Ukrainian, Lviv, “Dovira” Group, exchanged a letter and a telegram of solidarity. The informational reasons for creating the documents were the Chernobyl disaster – man-made accident on a global scale and the brutal dispersal of a peaceful demonstration in Lviv. Documents of Czech human rights activists and pacifist activists focus public attention on late Soviet realities: concealment of information from society about radioactive contamination and another human rights violation in Soviet Ukraine
PL
Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie z tym, co naprawdę stało się w Czarnobylu, czy musiało dojść do tej katastrofy i jakie były rzeczywiste jej rozmiary, a także, jakie są długofalowe skutki tego wydarzenia i związany z tym wpływ na rozwój energetyki jądrowej na świecie. Dziś, po prawie 24 latach, można już w miarę obiektywnie ocenić to wydarzenie i zastanowić się, czego nas ono nauczyło i jaki miało wpływ na lepsze i bezpieczniejsze stosowanie reaktorów jądrowych do produkcji energii elektrycznej.
EN
The results of measurements of heavy metal concentration and plutonium isotope activity in soil samples from a former Soviet Army military range in the region of Borne-Sulinowo are presented. Heavy metal concentrations determined by using ED-XRF method for elemental analysis do not exceed the limits recommended by the European Community for plowing soils. Mean values of activity of Pu isotopes, determined by radiochemical separation and alpha spectrometry measurements, were equal to about 0.27 Bq/kg of dry soil of 239,240Pu, and about 0.015 Bq/kg of 238Pu. A contour line map showing the 239, 240 Pu distribution on studying area was presented. A calculated fraction of 239,240Pu from Chernobyl contamination was about 5%. It was shown that soils in Borne-Sulinowo region are not contaminated by heavy metals nor by plutonium isotopes other than from global fallout.
EN
The paper summarizes the results of plutonium findings in atmospheric fallout samples and marine samples from the southern Baltic Sea during our research in 1986–2007. The activities of 238Pu and 239+240Pu isotopes were measured with an alpha spectrometer. The activities of 241Pu were calculated indirectly by 241Am activity measurements 16–18 years after the Chernobyl accident. The 240Pu/239Pu atomic ratios were measured using accelerator mass spectrometry (AMS). The 241Pu activities indicate that the main impact of the Chernobyl accident was on the plutonium concentration in the components of the Baltic Sea ecosystem examined in this work. The highest 241Pu/239+240Pu activity ratio was found in sea water (140 ± 33). The AMS measurements of atmospheric fallout samples collected during 1986 showed a significant increase in the 240Pu/239Pu atomic ratio from 0.29 ± 0.04 in March 1986 to 0.47 ± 0.02 in April 1986.
12
72%
EN
The article describes the actions of the Soviet authorities undertaken throughout the first fortnight after the Chernobyl disaster. It addresses the questions of the liquidation of the disaster’s consequences, protection of people against radiation exposure, and information policy both in the country and abroad. It also attempts to answer the question where the mistakes were made and from what they resulted.
PL
Artykuł opisuje działania władz sowieckich w pierwszych kilkunastu dniach po katastrofie czarnobylskiej. Poruszona została w nim kwestia likwidacji skutków awarii, ochrony ludności przed promieniowaniem oraz polityka informacyjna w kraju i za granicą. Zawiera też próbę odpowiedzi na pytanie, gdzie popełniono błędy i z czego one wynikały.
EN
Background. The study aimed to determine the effect of iodine deficiency and increased radiation on morbidity of thyroid cancer in patients living in the Ternopil region of Ukraine. The task was solved by comparing the patients with thyroid cancer from the district areas with iodine deficiency and increased radiation with those coming from the regions with normal iodine content and a normal radioactive background. Material and methods. The area of the Ternopil region was divided into the following 1) the northern area, with sufficient iodine content in food, radiation background – 0.09 mcSv/h; 2) the central and western areas, endemic in terms of iodine content and increased background radiation (up to 0.13 mcSv/h); and 3) the southern area, with sufficient iodine but increased background radiation (up to 0.15 mcSv/h). To conduct the analysis and determine the sickness rate, the patients were grouped depending on sex and age. Results. The sickness rate and prevalence of thyroid cancer in males in 2016 were 4-6 times lower when compared to females in all areas. The sickness rate of the females in the areas with increased radiation turned out to be age-dependent with a 1.25-3.2 times increase when compared to the areas with normal conditions. In the areas of the increased background radiation and dietary iodine insufficiency, the sickness rate of females was 1.54-5.4 times higher than the index in the areas with normal conditions. Conclusions. The highest rates prevalence and sickness rate of thyroid cancer in Ternopil region of Ukraine were observed in women over 51 years. The prevalence was 2 times, and the sickness rate 3 times higher in women over 51 years in the areas with iodine deficiency and an increased radiation background when compared to those in the areas with normal iodine and radiation background.
PL
Wprowadzenie. Celem pracy było określenie wpływu niedoboru jodu i zwiększonej radiacji na zachorowalność na raka tarczycy pacjentów mieszkających w ukraińskim obwodzie tarnopolskim. Porównano grupę pacjentów chorujących na nowotwory tarczycy pochodzącą z obszarów, gdzie stwierdzono niedobór jodu i zwiększone promieniowanie z pacjentami, z grupą u których stwierdzono tę samą chorobę, ale pochodzą z regionów o normalnej zawartości jodu i normalnym promieniowaniu radioaktywnym. Materiał i metody. Obwód tarnopolski został podzielony na następujące sfery: 1) północną, z wystarczającą ilością jodu w żywności oraz promieniowaniem − 0,09 mcSv / h; 2) centralną i zachodnią, endemiczną pod względem zawartości jodu oraz zwiększonym promieniowaniem (do 0,13 mcSv / h); oraz 3) południową, z wystarczającą ilością jodu, ale zwiększonym promieniowaniem (do 0,15 mcSv / h). Aby przeanalizować częstotliwość występowania choroby, pacjentów pogrupowano w zależności od płci i wieku. Wyniki. W 2016 r. wskaźnik zachorowalności i częstość występowania raka tarczycy u mężczyzn był 4-6 razy niższy niż u kobiet we wszystkich badanych obszarach. Wskaźnik zachorowalności u kobiet na obszarach o podwyższonym promieniowaniu skutkował średnim wzrostem, w zależności od wieku, tj. o 1,25-3,2, w stosunku do osób pochodzących z obszarów nienapromieniowanych. Na terenach zwiększonego promieniowania i niedoboru jodu wskaźnik zachorowalności u kobiet był 1,54-5,4 razy wyższy od spotykanego na obszarach nieskażonych. Wnioski. Najwyższe wskaźniki zachorowalności na raka tarczycy w tym regionie Ukrainy zaobserwowano u kobiet powyżej 51 roku życia. Częstotliwość występowania raka na obszarach z niedoborem jodu i zwiększonym promieniowaniem była 2 razy większa, a liczba zachorowań 3 razy większa, niż u kobiet pochodzących z obszarów o normalnym poziomie jodu i promieniowania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.