Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3013

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 151 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asortyment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 151 next fast forward last
PL
We współpracy z lokalnymi partnerami, takimi jak IPS czy Liefer24 - w ponad 50 miastach w Niemczech - w Hamburgu, Berlinie czy Augsburgu możemy zaoferować naszym klientom dostawę tego samego lub następnego dnia, docierając do nich w czasie, kiedy faktyczne są obecni w domu.
PL
Wstęp: Barwa jest jedną z głównych cech determinujących jakość i atrakcyjność produktów spożywczych. Do jej opisu stosuje się metody analizy sensorycznej oraz pomiar instrumentalny. Analiza sensoryczna zajmuje się oznaczaniem jakości sensorycznej żywności za pomocą jednego lub kilku zmysłów stosowanych jako aparat pomiarowy. W instrumentalnych pomiarach barwy stosuje się wyspecjalizowaną aparaturę, która oblicza wartości parametrów L* a* b* opisujących jasność i chromatyczność próbek. Cel pracy: Celem pracy była analiza sensoryczna barwy kawy rozpuszczalnej przeprowadzona metodą kolejności (szeregowania) i porównanie uzyskanych wyników z wynikami pomiaru instrumentalnego. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło 11 próbek kawy rozpuszczalnej. Wszystkie produkty zakupiono w placówkach handlowych na terenie Warszawy. Pomiar intensywności barwy kawy dokonano metodą kolejności (szeregowania) oraz metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem systemu CIE Lab. Wyniki: Wartości sum rang przyznanych przez panel oceniający wahały się w zakresie od 18 do 110. Wartości parametru L* opisującego jasność produktu dla przebadanych metodą instrumentalną próbek kawy wahały się w zakresie od 38,0 do 50,3. Analiza statystyczna otrzymanych danych wykazała istotny związek pomiędzy wynikami oceny sensorycznej przeprowadzonej przez panel sensoryczny metodą kolejności a wynikami pomiaru instrumentalnego z zastosowaniem systemu CIE Lab. Wnioski: Wyniki analizy sensorycznej są porównywalne z wynikami pomiarów instrumentalnych. Odpowiednie warunki analizy sensorycznej oraz okresowe szkolenia kandydatów panelu oceniającego mają istotny wpływ na wynik oceny sensorycznej.
EN
Introduction: Color is one of the main characteristics that determine the quality and attractiveness of food products. Now, sensory analysis and instrumental measurement are used to color description. Sensory analysis includes the sensory determination of food quality using one or more senses which are used as the measuring apparatus. The instrumental color measurements used a specialized apparatus which calculates the values of the L * a * b * parameters which describes the brightness and chromaticity of the samples. Objective: The aim of the study was sensory analysis of instant coffee colour by order (scheduling) methods and comparison of these results with the results of the measurement instrument. Material and methods: Study material consisted 11 samples of instant coffee. All products were bought in stores in Warsaw, instant coffee color intensity was performed using order (scheduling) method and spectrophotometric method with the use of CIE Lab system. Results: Rank sum value admitted by a sensory panel ranged from 18 to 110. L * value parameter describing the coffee samples brightness tested by using instrumental method ranged from 38.0 to 50.3. Statistical analysis showed a significant relationship between the results of sensory analysis performed by the sensory panel using order method and the results of the measurement instrument using the CIE Lab system. Conclusion: Results of the sensory analysis can be comparable with the results of instrumental measurements. Moreover, the conditions for sensory analysis and periodic training of panel sensory candidates have a significant impact on the sensory assessment.
first rewind previous Strona / 151 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.