Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 803

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
1
Content available ISEE - Intelligent System of Energy Efficiency
100%
EN
Increasing energy efficiency is one of the priorities of the European 3x20 climate and enery package. The ISEE system - Intelligent Energy Efficiency Control is a response to the growing interest in energy saving. It is also closely related to energy efficiency and reduction of greenhouse gas emissions. The presented system also allows connecting renewable energy sources to the analyzed facilities. It is intended for a wide range of recipients.
2
Content available remote Symulator ED3 do energonomicznej optymalizacji układów sterujących maszyn
80%
PL
W artykule zaprezentowano symulator działający na zasadzie pomiaru jakości regulacji z zastosowaniem kryterium całkowitego opartego na kształcie charakterystyki czasowej odpowiedzi operatora na wymuszenie. Repertuar zmiennych symulatora obejmuje 16 parametrów układu sterującego. Podczas eksperymentów znajdywane są te kombinacje wartości poszczególnych parametrów, dla których jakość regulacji jest najwyższa. Przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją trzech parametrów układu sterującego z dźwignią ręczna.
EN
For the ergonomic optimization of the parameters of the control system and elements a Simulator ED3 is build. On the Simulator the follow up tracking is testing. The quality of regulation for every combination of the value of tested parameters is measured. The best quality of regulation determines these values of parameters, which should be accepted for a technical solution. Research for the optimization of three parameters of the hand lever was presented.
EN
In this paper the results of measurement uncertainty tests conducted with a Heidenhain TS 649 probe on CNC machine tools are presented. In addition, identification and analysis of random and systematic errors of measurement were presented. Analyses were performed on the basis of measurements taken on two different CNC machine tools with Heidenhain control system. The evaluated errors were discussed and compensation procedures were proposed. The obtained results were described in tables and figures.
4
80%
EN
The paper deals with the control design of semi-active seat suspension systems. A semi-active vibration control strategy basing on the inverse dynamics of a spring or damper element and a primary controller is studied. The optimisation procedure proposed in the paper makes it possible to calculate controller settings and these, in turn, to define vibroisolation properties of semi-active suspension systems.
PL
W pracy przedstawiono sposób projektowania systemu sterowania semi-aktywnym układem zawieszenia siedziska. Analizowano algorytm sterowania semi-aktywnego, który bazuje na modelu odwrotnym elementu sprężystego lub tłumiącego oraz na kontrolerze głównym. Procedura optymalizacji zaproponowana w pracy dodatkowo wspomaga dobór nastaw regulatora, ktore to nastawy definiują właściwości wibroizolacyjne semi-aktywnego układu zawieszenia.
EN
This paper deals with the constraints imposed on error compensation systems by their implementation strategies. Constraints stemming from the structure of the control system with an NCK architecture of the ADCBI type are presented. Practical realizations of compensation and potential solutions offered by contemporary commercial CNC controllers are discussed.
6
Content available remote Dynamic characteristics of an experimental mr fluid damper
80%
EN
The paper provides the results of experimental studies of dynamic characteristics of a linear MRF damper, designed specially for research purposes. Two MR fluids having different viscosity were used in the experiments. Damper design and parameters of the applied MR fluids are discussed. The relationship between the damping force and piston velocity was determined and utilised to identify the involution model of the damper. Currents in the coil were measured for voltage excitations with pulse width modulation and parameters of equivalent model of the control system were identified.
EN
This article presents results of performance tests for a developed information exchange system dedicated to distributed control systems.
8
80%
EN
In this paper we explore the linear difference equations with fractional orders, which are functions of time. A description of closed-loop dynamical systems described by such equations is proposed. In a numerical example a simple control strategy based on time-varying fractional orders is presented.
9
Content available remote Nastawnica WT UZm sposobem na niezawodne sterowanie ruchem kolejowym
80%
PL
W artykule zaprezentowany został komputerowy system sterowania ruchem kolejowym zaprojektowany i zrealizowany przez pracowników Zakładu Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z przemysłem, a następnie wdrożony na czterech posterunkach w warszawskim metrze. Omówiono unikalną architekturę systemu oraz wyniki przeprowadzonej analizy funkcjonalno-niezawodnościowej nastawnicy elektronicznej.
EN
The main objective of the paper is to present a railway traffic control system designed and implemented by the employees of the Traffic Control Division's Rail Transport Warsaw University of Technology in cooperation with industry, and then implemented in several posts in the Warsaw subway. Discusses the unique architecture of the system and the results of its functional analysis and analysis of reliability.
10
Content available remote Niezawodna instalacja. Uniwersalne, modułowe przekaźniki bezpieczeństwa
80%
PL
Prosta i bezproblemowa instalacja elementów systemu sterującego bezpieczeństwem w projektowaniu nowoczesnych instalacji jest niezbędna. W szafie sterowniczej muszą być monitorowane, a następnie oceniane pod kątem prawidłowego działania i krzyżowania się obwodów różne sygnały z rejonu eksploatacji urządzeń. W zależności od potencjalnego niebezpieczeństwa przyciski awaryjne instaluje się jako jednokanałowe z jednym zestykiem rozwiernym wymuszonego odłączania lub dwukanałowe z dwoma zestykami rozwiernymi.
11
80%
EN
In this paper two examples, of a different nature, are presented to demonstrate, basing upon the author’s experience from the past, that the control engineer facing a design problem must think in broad terms, be careful when design supporting tools are used and do not neglect theory related to the considered design problem.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono dwa przykłady o różnym charakterze, dla wykazania, w oparciu o doświadczenie autora, że inżynier systemów sterowania napotykający problem projektowy musi myśleć nieszablonowo, stosować roztropnie narzędzia wspomagające projektowanie i nie może zaniedbywać teorii związanej z rozważanym problemem projektowym.
12
80%
PL
W pracy przedstawiono projekt modernizacji układu sterowania robota przemysłowego PR-02 z napędem pneumatycznym o strukturze kinematycznej RTT. Zastosowano nowy blok zaworów elektromagnetycznych, do którego przystosowano układ sterowania elektro-pneumatycznego. Wykonano sterownik do komunikacji komputera klasy PC z robotem PR-02 poprzez port LPT. Napisano programy do sterowania robota PR-02 opierając się na modelu blokowym Simulinka oraz w środowisku Windows XP. Zaprojektowany sterownik może być wykorzystany do sterowania innych urządzeń o ośmiu sygnałach sterujących, wyposażonych w port LPT.
EN
The paper deals with control system modernization of pneumatic manufacturing robot PR-02 of kinematical structure RTT. A new block of solenoid valves with the adjusted electro-pneumatic control system was applied. The controller ensuring communication between PC and PR-02 through LPT port was devised. The control programs for PR-02 based upon block Simulink model were written in Windows XP. The designed controller may be used to control other devices of eight control signals with LPT port.
13
Content available remote Układ z dwupołożeniowym sterowaniem robota przemysłowego
80%
PL
Manipulator robota PR 02 ma cztery stopnie swobody. Poszczególne człony są napędzane sprężonym powietrzem, a sterowanie odbywa się za pomocą zaworów elektropneumatycznych zasilanych napięciem 24 V DC. Pierwsze trzy człony są wyposażone w wyłączniki krańcowe. Ze względu na takie rozwiązanie konstrukcyjne w danej chwili pracuje tylko jeden napęd. Wyłączniki krańcowe, zasilane napięciem 24 V DC, są podłączone do wejść cyfrowych karty sterującej. Za pomocą tej karty są sterowane również zawory elektropneumatyczne. Do planowania zadań robota wykorzystuje się opracowany do tego celu język programowania. Dodatkowo, każdy ruch można obserwować na monitorze komputera.
EN
PR 02 robot has 4 degrees of freedom. Robot is driven by compressed air, which is controlled by means of electro pneumatic valves. Links are performed to limit positions. The valves and limit switches are supplied with voltage 24 V DC. Robot is controlled by means of parameter card. Signals from limit switches are supplied to digital inputs. Valves are driven relays, which are located on the parameter card. Tasks of the robot are written special created to this end program language. A command of this language can be defined as extreme located natural co ordinate. Additionally it enables creating trajectory for requested configuration.
14
Content available remote Ekspert Jakości - Rozproszony system pomiarowy o podwyższonej niezawodności
80%
PL
Opis rozproszonego systemu pomiarowego i kontroli jakości, wdrożonego w KGHM SA w Hucie Miedzi Cedynia w Orsku. System spełnia podwyższone wymagania niezawodnościowe i jest zaimplementowany na platformie systemu operacyjnego QNX. Opisana została struktura sprzętowa systemu, oraz użyte oprogramowanie podstawowe i aplikacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na środki prowadzące do osiągnięcia wymaganej dostępności systemu. Opisano także doświadczenia uzyskane w czasie realizacji i eksploatacji systemu.
EN
This article presents the distributed quality control system, called "Quality Expert". System controls the quality of copper rod and has been implemented in KGHM S. A., Cedynia Rolling Mill, in Orsk (Poland). System consist of four object computers and two database servers, connected by duplicated LAN. The QNX 4 real time operating system has been applied as a platform for application software. Described system meets increased availability requirements. Duplicated network connections and two concurrent database servers helps to achieve required availability level. Database servers are synchronized by the replication mechanism. Same experiences gained during development and exploitation of the system has been described in the paper.
EN
Conventional linear system identification techniques fail to capture the strong nonlinearity characteristic of distillation processes. On the other hand, general theories to guide selection of design variables in nonlinear system identification methods, such as the model structure selection, are lacking. In this paper, using the results of a binary distillation column simulation as a basis, problems relating to the proper selection of model structure and input perturbation design for nonlinear system identification are investigated systematically. Three commonly used model structures including the second-order Volterra model, blockstructured models and the NARX model are considered. Identification results using a control-relevant technique are also presented where the goodness-of-fit is naturally represented by closed-Ioop performance requirements.
EN
The purpose of this paper is to present a novel mechatronic system for gait re-education which consists of a body weight support system (BWS system) and a treadmill. This publication covers mainly issues related to the design and optimization process of a control algorithm dedicated for the unloading system. The proposed control system is based on a fuzzy logic controller coupled with a PID regulator. The optimization of parameters for regulators has been conducted based on numerical simulations in which a hybrid optimization method combining a genetic algorithm with a gradient algorithm has been used. The developed control system has been tested experimentally.
EN
This paper presents an approach to the construction and measurements of electrodynamic and reluctance actuators. Executive elements were used as drives in a novel concept of a magnetomotive micropump. The paper discusses various aspects concerning the designation of parameters, control system, the explanation of physical phenomena, and the optimization of the basic elements for coil units. The conducted work describes the measurement system and the analysis of the derived values. The actuators were compared and the pros/cons of building the conceptual device were highlighted. The best solution to be used in the upcoming work concerning the construction of a magnetomotive micropump was chosen based on measurements, engineering aspects, layout control, and key parameters such as the piston velocity, energy stored in capacitors, and efficiencies.
18
Content available The control system of the flywheel energy storage
80%
EN
In this article authors described the control system for Flywheel Energy Storage. The device consists of the power electronic system and control system. The control system based on the FPGA. The power electronic system consists of the special rectifier and converter.
EN
The methods to identify the rotor angular position used in sensorless control usually do not pro vide the sufficient angular resolution. We can increase the resolution using the digital synthesis systems, but this approach uses linear extrapolation which is characterized by low accuracy. The article shows how to solve the problem. To determine the angular position the polynomial Aitken extrapolation with the improved accuracy is used.
20
Content available remote Regulatory rozmyte dla napędu prądu stałego
80%
PL
Zaprezentowany kaskadowy układ sterownika napędu z silnikiem prądu stałego, zasilanego z przekształtnika tyrystorowego ma pętlę stabilizacji prądu i prędkości. Z bloków Simulink-a zbudowano model symulacyjny, który zawiera układ mechaniczny, silnik prądu stałego, przekształtnik tyrystorowy i układ sterowania. Przyjęto, że regulatory prądu i prędkości są regulatorami PI, z nastawami dobranymi przybornikiem Nonlinear Control design (NCD) Blockset. Zaprojektowano rozmyte regulatory PI prądu i prędkości typu Mamdani i Sugeno, z wykorzystaniem Fuzzy Logic Toolbox. Przeprowadzono badania symulacyjne pracy napędu przy skokowej zmianie momentu obciążenia silnika i znaczącej zmianie momentu bezwładności układu mechanicznego. Porównywano przebiegi przejściowe prądu stojana i prędkości silnika dla ukałdu sterowania z regulatorami klasycznymi PI i rozmytymi typu Mamdani i Sugeno.
EN
The control system of D.C. (Direct Current) motor drive with two feedback loops is considered. First loop is used for stabilization of armature current, second loop is used for speed stabilization. Simulink model was used for simulation of D.C. motor drive and mechanical system. Nonlinear Control design (NCD) Blockset was used for tuning PI controller parameters. Mamdani and Sugeno fuzzy controllers were designed using Fuzzy Logic Toolbox. the moment of inertia and disturbance load were changed independently several times. Time response of armature current and motor speed against disturbances of load torque and moment of inertia was tested for the above system. Drive systems using fuzzy controllers (Mamdani and Sugeno) were compared with drive using conventional PI controllers.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.