Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 523

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajnosc pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
7
100%
PL
W artykule przedstawiono wydajność i dochodowość pracy oraz wyposażenie w majątek typowych gospodarstw mlecznych, wyodrębnionych w IFCN (International Farm Comparison Network). Spośród analizowanych 103 typowych gospodarstw mlecznych z 34 krajów największy dochód z pracy w gospodarstwie mlecznym w 2006 roku osiągnięto w dużych farmach z USA, Australii i Nowej Zelandii. Wymienione farmy generowały dużo większy dochód na godzinę pracy niż wynosiła potencjalna, możliwa do osiągnięcia płaca za pracę poza gospodarstwem. Największą wartością majątku, w przeliczeniu na 100 kg produkowanego mleka, charakteryzowały się gospodarstwa europejskie, szczególnie o małej skali produkcji mleka.
EN
The main purpose of the article was to analyse the productivity and profitability of labour factor and to present asset endowments of the typical dairy farms distinguished within IFCN (International Farm Comparison Network). Among analysed 103 typical dairy farms from 34 countries, the highest net dairy farm profit characterised large farms from USA, Australia and New Zealand. Those farms generated also significantly higher profit per working hour then the potential wages that could be earned outside the farm. The highest assets value per 100 kg of produced milk characterised European farms (especially with low production scale).
PL
Przedstawiono analizę dynamiki zmian i zróżnicowania poziomu wydajności pracy w rolnictwie polskim oraz UE-15. Dokonano oceny zróżnicowania głównych czynników determinujących wydajność pracy, do których zaliczono: powierzchnię gospodarstw, uzbrojenie pracy w majątek oraz intensywność gospodarowania.
EN
Research undertakes attempt to measure a distance between labour productivity in agriculture between polish and EU countries as well as to indicate main structural parameters influencing labour productivity in agriculture. Research was conducted on the basis of farms providing bookkeeping in 1995-2001 under supervision of IERiGŻ and on the basis of results of agriculture bookkeeping UE-15 (FADN). Research showed that distance between labour productivity in agriculture between polish and EU countries is decreasing however is still meaningful. In 2001 labour productivity measured as gross value added in farms providing bookkeeping was lower by 4,5 times in comparison with EUfarms. The reason for that is first of all low production potential on polish farms, structure of agriculture and low linkage with modern processes of capital intensification of agriculture production indicated by substitution of labour with capital.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych systemu grzewczego wyposażonego w pompę ciepła wyprodukowaną przez firmę Sekut ze sprężarką typu scrol. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotny wpływ różnicy temperatur i ilości wyprodukowanego ciepła na wartość wydajności eksploatacyjnej pompy ciepła. Określona wartość sezonowego wskaźnika wydajności SPF kształtuje się na poziomie 3, tym samym spełnia wymagania dyrektywy 2009/28/EC.
EN
The paper presents the results of operating tests of the heating system equipped with a heat pump manufactured by Sekut. The statistical analysis revealed significant effects of the temperature difference and the amount of heat produced in the value of the operational efficiency of the heat pump. The value specified for the seasonal performance index SPF stands at 3, which complies with the requirements of Directive 2009/28/EC.
EN
The objective of observation and measuring of labor time is determining the standards for specified processes, study of development of labor effectiveness in relation to various environmental factors and for improvements in technological and production processes and organization. The use of video technique allows a quick, comfortable, economic and objective method of performing observations and measurements during a work shift and their analysis during replay. This shows all elements of labor time and organization during the performance of this labor.
PL
Przedstawiono zmiany liczby zatrudnionych oraz poziomu wydajności pracy w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach zakwalifikowanych jako najlepsze na podstawie Listy 300 publikowanej w „Nowym Życiu Gospodarczym” w latach 2007-2011 według położenia geograficznego (województwo). Najniższą wydajność pracy mierzoną przychodami ogółem w przeliczeniu na zatrudnionego badane przedsiębiorstwa uzyskały w 2008 r. Od 2009 r. średnio wzrastała ona corocznie o kilkanaście procent. Wystąpiło wyraźne zróżnicowanie wydajności pracy oraz dynamiki jej wzrostu między przedsiębiorstwami położonymi w północnej i zachodniej Polsce (z województw wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego dolnośląskiego i zachodniopomorskiego) a przedsiębiorstwami w południowo-wschodniej Polsce (z województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego) i w województwie łódzkim.
EN
The paper shows the change in the number of employees and the level of labor productivity in largescale enterprises classified as the best ones on the basis of The list of 300 published in the „New Economic Life” in the years 2007-2011 according to the geographical location (region). The lowest labor productivity measured by total revenues per employee the surveyed companies received in 2008. Since 2009, the labor productivity grew on average by more than ten percent. There was considerable variation in labor productivity and the dynamics of its growth among companies located in the northern and western parts of Poland and companies in south-eastern Poland.
19
88%
Sylwan
|
2009
|
tom 153
|
nr 07
466-471
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.