Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Traktat Rzymski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote 50 lat Euratomu cele i okoliczności jego powstania
100%
2
Content available remote Aktualne kierunki polityki transportowej UE
100%
3
Content available remote Reguły konkurencyjne w UE a fuzje i porozumienia firm transportowych
86%
PL
Dyrektywa UE o fuzji spółek jako instrument przeciwdziałania powstawaniu monopoli i ograniczaniu swobodnej konkurencji. Dopuszczalne sposoby dokonywania fuzji. Warunki zwolnień grupowych od ograniczeń w łączeniu się firm i zawieraniu przez nie porozumień. Potrzeba adaptacji polskich zasad subwencjonowania działalności przedsiębiorstw przewozowych do Traktatu Rzymskiego i przepisów wykonawczych.
EN
The EU environmental policy had undergone long and difficult transformation before it formed a relatively coherent program and implementation concept. The concept includes crucial strategic elements targeted at introducing changes intrinsic for a sustainable civilisation. The author discusses the most significant EU documents: Rome Treaties, five subsequent action programs, Single European Act, Dublin Declaration, Green Book on transport and Maastricht Treaty.
PL
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej przeszła długi i trudny proces przemian, zanim została uformowana we względnie spójną koncepcję programowo-realizacyjną. Koncepcja ta zawiera istotne elementy strategii, mających na celu przemiany właściwe cywilizacji równowagi. Autor omawia najważniejsze dokumenty Unii, dotyczące ekologii, poczynając od Traktatu Rzymskiego, przez pięć kolejnych programów działania Unii, Jednolity Akt Europejski, Deklarację Dublińską, Zieloną Księgę dotyczącą transportu i Traktat z Maastricht.
6
Content available remote Zasada subsydiarności w europejskim prawie ochrony środowiska
72%
PL
Fakt podpisania Traktatu o UE nie był ostatnim krokiem na drodze do prawnego ukształtowania zasady subsydiarności w obowiązującym prawie europejskim, nie wyczerpał on również zagadnień dotyczących ochrony środowiska w ramach Wspólnot. Zagadnienia te wymagały bowiem znacznego doprecyzowania, czego spodziewano się po traktacie z Amsterdamu. Wśród jego postanowień znajduje się przepis stanowiący o przeniesieniu zasady integracji ochrony środowiska z innymi politykami sektorowymi do postanowień o zadaniach Wspólnoty. Zmiana ta - pozornie kosmetyczna - oznacza, w gruncie rzeczy, nadanie tej zasadzie wyższej rangi - rozciąga się ona teraz również na inne dziedziny działania Wspólnoty. Traktat został podpisany 2 października 1997 roku23, nie położyło to jednak kresu kontrowersjom i dyskusjom wokół zakresu stosowania zasady subsydiarności, mimo wyraźnego uznania jej przez Trybunał Sprawiedliwości za zasadę prawną24. Dlatego taż konieczne stało się dołączenie do jego treści Protokołu w przedmiocie stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności.
EN
The concept of subsidiarity is based on the Latin word substydium meaning aid and support and refers to the role of public authorities elected to assist the society in the achievement of its goals. Therefore, the public authorities are of secondary and support nature to individuals and social groups. The principle of subsidiarity is reflected both in the European Union legislation (as presented by the author), and in the Polish law. The principle of subsidiarity (the synonym for subsidy) became one of the fundamental principles of the political system of the Republic of Poland by virtue of its Constitutional Act. Subsidiarity was introduced into the preamble of the Polish Constitutional Act as one of the fundamental principles of the legal system of the state.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.