Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lonicera kamtschatica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
High resistance to frost, disease and pests, early vegetation, a short period of ripening fruit, low production costs and low soil requirements make Kamchatka berry fruits more and more popular among growers. Fruit berries have antiinflammatory and bacteriostatic also contribute to the removal of heavy metals from the body and reduce the effects of drug poisoning.
PL
Wysoka odporność na mróz, choroby i szkodniki, wczesna wegetacja, krótki okres dojrzewania owoców, niskie koszty produkcji i małe wymagania glebowe sprawiają, że owoce jagody kamczackiej cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród plantatorów. Owoce te posiadają właściwości przeciwzapalne i bakteriostatyczne, dodatkowo przyczyniają się do usuwania z organizmu metali ciężkich i obniżają skutki zatrucia lekami.
EN
In the years 2004-2006, investigations on the abundance of pollen production in two cultivars of Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. - Atut and Duet, were conducted at the Felin Experimental Farm of the Agricultural University in Lublin. Moreover, the viability of pollen grains was estimated and measurements of their size were taken. Ten flowers of both studied cultivars supplied 11.42 mg of pollen and the average pollen productivity per 1 ha of a several-years-old plantation was 30.04 kg. The pollen of the observed plants was eagerly collected by honey bees. Pollen grains of both cultivars are suboblate. Considering their size, they can be described as large ones (P=47.55 µm, E=60.37 µm). Pollen viability for both cultivars is high, about 95%.
PL
Doświadczenia nad obfitością pylenia kwiatów dwóch odmian Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.: ‘Atut’ i ‘Duet’, prowadzono w latach 2004-2006 w Lublinie w Gospodarstwie Doświadczalnym AR - Felin. Zbadano także żywotność i wykonano pomiary wielkości ziaren pyłku. Kwiaty badanych roślin wytwarzały 11,42 mg pyłku z 10 kwiatów, a przeciętna wydajność pyłkowa z 1 ha kilkuletniej plantacji dla obu odmian wynosiła 30,04 kg pyłku. Pyłek był chętnie zbierany przez pszczoły miodne. Ziarna pyłku obu odmian posiadają kształt lekko spłaszczony (suboblate), pod względem wielkości należą do dużych (P=47,55 µm, E=60,37 µm) i charakteryzują się wysoką żywotnością w granicach 95%.
EN
The structure of the fl oral nectaries of Lonicera kamtschatica was examined using light microscopy, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. Nectariferous tissues are located in the lower portion of the corolla tube. It was found that the secretory tissue of the nectary was composed of two layers of epidermal formations: short papillae and about 3x longer unicellular trichomes. They cover the adaxial surface of a small spur. Nectar secretion takes place through the apical portion of the trichomes and papillae. The cell wall of the upper part of the trichome has protuberances participating in nectar transfer to the subcuticular space which reaches large dimensions. The lateral walls of the trichomes are saturated with cutin. The papillae have much thicker walls than the trichomes. In the papillae, there are no wall protuberances. Less secretion accumulates in the subcuticular cavities of the papillae than in the trichomes.
PL
Przy użyciu mikroskopii świetlnej, skaningowej elektronowej i transmisyjnej elektronowej badano strukturę nektarników kwiatowych Lonicera kamtschatica. Tkanki nektarnikowe położone są w dolnej części rurki korony. Stwierdzono, że tkankę sekrecyjną nektarnika stanowiły dwie warstwy wytworów epidermy: krótkie brodawki i około trzy razy dłuższe jednokomórkowe włoski. Pokrywają one doosiową powierzchnię niewielkiej ostrogi. Wydzielanie nektaru odbywa się przez szczytową część włosków i brodawek. Ściana komórkowa górnej części włoska posiada protuberancje uczestniczące w przenikaniu nektaru do przestrzeni subkutykularnej, która osiąga pokaźne rozmiary. Boczne ściany włosków są wysycone kutyną. Brodawki mają znacznie grubsze ściany niż włoski. W brodawkach nie występują protuberancje ścian. W przestrzeni subkutykularnej brodawek gromadzi się mniej wydzieliny niż w przypadku włosków.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.