Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ostropest plamisty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W latach 1981-1989 w IRiPZ prowadzono prace hodowlane mające na celu otrzymanie odmiany ostropestu plamistego o zwiększonej zawartości sylimaryny i dobrym plonie nasion. Ród 89/6 otrzymany na drodze selekcji rodowodowej porównywano z populacją krajową, dokonując oceny wartości gospodarczej oraz cech morfologicznych i biologicznych. W 1993 roku w COBORU w Słupi Wielkiej wpisano ten ród do rejestru odmian pod nazwą Silma.
EN
From 1981 to 1989, in Institute of Medicinal Plants in Poznań, the breeding research were done to obtain the new, valuable variety of milk thistle. The strain 89/6, obtained after strains selection, was compared with the cultivated population. The morphologic, biologic and utility features were studied in that experiment. In 1993, Silma (89/6) was registered in COBORU at Słupia Wielka as the Polish variety of milk thistle.
EN
In the following experiment, the effect of nitrogen fertilization on the yield and biomass structure of two forms of milk thistle has been examined. A higher yield of achenes and biomass produced by milk thistle was obtained by growing a Polish population variety than the cultivar Silma. The yield of achenes rose proportionally to the increasing rates of nitrogen. The population variety responded better than cv. Silma to the increased nitrogen fertilization rates. The highest percentage of achenes in the total biomass structure was achieved when applying 2 g N per pot.
PL
W pracy badano wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i strukturę biomasy dwóch form ostropestu plamistego. Większy plon niełupek i masy wegetatywnej ostropestu plamistego uzyskano, uprawiając wyselekcjonowaną populację krajową niż odmianę Silma. Plon niełupek wzrastał proporcjonalnie do dawek azotu. Rośliny krajowej populacji silniej reagowały na wzrost poziomu nawożenia azotem niż odmiana Silma, ponadto rośliny krajowej populacji wytwarzały więcej i bardziej dorodnych owoców niż odmiana Silma. Największy udział niełupek w strukturze biomasy uzyskano, stosując nawożenie w dawce 2 g N na wazon.
PL
W opracowaniach na temat ostropestu plamistego występuje szereg nieścisłości, które przede wszystkim dotyczą łacińskiej nazwy rośliny, składników sylimaryny, mylenia owoców z nasionami oraz używania określenia „bielmo”. W oparciu o naukową literaturę przedmiotu wskazano, że poprawną nazwą gatunkową jest Silybum marianum (L.) Gaertn., plonem ostropestu są owoce, a nasiona są bezbielmowe. Sylimaryna (kompleks flawonolignanów – sylibina, sylikrystyna i silidianina) skumulowana jest w owocni i łupinie nasiennej. W zależności od warunków wegetacji ostropest osiąga wysokość od około 0,7 do 1,7 m, a okres wegetacji na plantacjach surowcowych trwa 80-110 dni.
EN
The reports on milk thistle include a number of discrepancies, which concern, first of all, the Latin name of the plant, components of silymarin, mixing fruits with seeds, and the use of the term ‘endosperm’. Based on the applicable literature, it was shown that Silybum marianum (L.) Gaertn. is the proper name of the species, fruits are the milk thistle yield and seeds are endospermless. Silymarin (as the sum of flavonolignans: silybin, silychristin and silydianin) is accumulated in the pericarp and the seed shell. Depending upon growing conditions, the plants are from 0.7 to 1.7 m high, while the growing period on the raw material plantations takes 80-110 days.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.