Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 346

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  por
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Wyznaczono współczynniki wnikania ciepła do plasterków porów suszonych w warunkach konwekcji naturalnej. Do obliczeń wykorzystano wyniki pomiarów kinetyki suszenia porów. Współczynnik wnikania ciepła obliczany był dwiema metodami. Pierwsza polegała na wykorzystaniu modelu wysychania ciała stałego w okresie stałej szybkości suszenia, w drugiej zaś wyznaczono współczynnik wnikania ciepła, korzystając z równania kryterialnego. Obliczony współczynnik wnikania ciepła przyjmował wartości 5,2-8,5 W/m²K. Stwierdzono zależność badanego współczynnika od różnicy psychrometrycznej.
EN
The coefficients of heat penetration into leek slices dried under natural convection were determined. The results of measuring the kinetics of leek drying were a basis for computations. Two methods were used to calculate the heat penetration coefficient. The first method was based on application of a model of drying solid body at constant drying rate period, while in the other one the coefficient of heat penetration was determined using a criterial equation. Computed values of heat penetration coeeficient ranged within 5.2-8.5 m²K. The relationship between studied cofficient and psychrometrie difference was stated.
PL
Wyznaczono współczynniki wnikania ciepła do plasterków porów suszonych w warunkach konwekcji naturalnej. Do obliczeń wykorzystano wyniki pomiarów kinetyki suszenia porów. Współczynnik wnikania ciepła obliczany był dwiema metodami. Pierwsza polegała na wykorzystaniu modelu wysychania ciała stałego w okresie stałej szybkości suszenia, w drugiej zaś wyznaczono współczynnik wnikania ciepła, korzystając z równania kryterialnego. Obliczony współczynnik wnikania ciepła przyjmował wartości 5,2-8,5 W/m2K. Stwierdzono zależność badanego współczynnika od różnicy psychrometrycznej.
EN
The coefficients of heat penetration into leek slices dried under natural convection were determined. The results of measuring the kinetics of leek drying were a basis for computations. Two methods were used to calculate the heat penetration coefficient. The first method was based on application of a model of drying solid body at constant drying rate period, while in the other one the coefficient of heat penetration was determined using a criterial equation. Computed value of heat penetration coefficient ranged within 5.2-8.5 m2K. The relationship between studied coefficient and psychrometric difference was stated.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.