Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sylimaryna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W latach 1981-1989 w IRiPZ prowadzono prace hodowlane mające na celu otrzymanie odmiany ostropestu plamistego o zwiększonej zawartości sylimaryny i dobrym plonie nasion. Ród 89/6 otrzymany na drodze selekcji rodowodowej porównywano z populacją krajową, dokonując oceny wartości gospodarczej oraz cech morfologicznych i biologicznych. W 1993 roku w COBORU w Słupi Wielkiej wpisano ten ród do rejestru odmian pod nazwą Silma.
EN
From 1981 to 1989, in Institute of Medicinal Plants in Poznań, the breeding research were done to obtain the new, valuable variety of milk thistle. The strain 89/6, obtained after strains selection, was compared with the cultivated population. The morphologic, biologic and utility features were studied in that experiment. In 1993, Silma (89/6) was registered in COBORU at Słupia Wielka as the Polish variety of milk thistle.
EN
The effect of antioxidant of natural origin, i.e. silimarine on mechanical properties and thermooxidative degradation of biodegradable polylactide and polyhydroxybutyrate (PLA/PHB) blends obtained by melt mixing in a single-screw extruder (D = 25 mm, L/D = 24) was investigated. The addition of silymarin (0.7, 1.4 and 2.1 wt. %) improves the resistance to thermooxidative degradation of PLA/PHB blends, as evidenced by the value of the aging coeffi cient. Moreover, thanks to its unique properties, silymarin has a stabilizing effect and can be used as a pigment for polymers.
PL
Zbadano wpływ przeciwutleniacza pochodzenia naturalnego, tj. sylimaryny na właściwości mechaniczne oraz degradację termooksydacyjną biodegradowalnych mieszanin polilaktydu i polihydroksymaślanu (PLA/PHB). Mieszaniny otrzymano metodą mieszania w stanie stopionym przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej (D = 25 mm, L/D = 24). Dodatek (0,7; 1,4; 2,1% mas.) sylimariny poprawia odporność na degradację termooksydacyjną mieszanin PLA/PHB, o czym świadczy wartość współczynnika starzenia. Ponadto dzięki swoim wyjątkowym właściwościom sylimaryna ma działanie stabilizujące i może być stosowana jako barwnik do polimerów.
PL
Celem pracy była ocena zawartości związków biologicznie czynnych (kompleksu flawonolignanów, określanych zbiorczo jako sylimaryna) i innych składników owoców ostropestu plamistego, jako potencjalnego dodatku do pieczywa oraz określenie wpływu różnych dawek zmielonych owoców na jakość pieczywa. Poziomy dodatku dobrano tak, aby dietetyczne dawki sylimaryny stanowiły 10% dawek leczniczych. W suchej masie owoce zawierały: 2,83% sylimaryny, 16,0% białka ogółem z dominującym wśród aminokwasów kwasem glutaminowym, 20,6% tłuszczu, w którym największy udział stanowił kwas linolowy (54,7%) oraz 24,2% włókna surowego. Zastosowane dawki owoców ostropestu - 0,4, 0,84, 1,4 g do 250 g ciasta nie wpłynęły na zmiany smaku, zapachu, barwy oraz cech fizykochemicznych pieczywa.
EN
The aim of this research was to evaluate the content of biologically active compounds (flavonolignan complex, together referred to as silymarin) and other components of milk thistle fruits, as a potential additive to bakery products and to determine the effect of different doses of ground fruits on the bakery products quality. The additives levels were selected in such a way as to make the dietetic doses of silymarin account for 10% of medicinal doses. The dry matter of fruits included 2,83% of silymarin, 16,0% of total protein with the glutamic acid dominant among amino acids, 20,6% of oil with linolic acid accounting for the greatest share (54,7%) and 24,2 % of crude fibre. The milk thistle fruit doses applied 0,4 g. 0,84 g. 1,4 g for every 250 g of dough did not change the flavour, smell, colour and physicochemical properties of the bakery products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.