Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  event management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper introduces a novel implementation of an upcoming paradigm in network security. The Network Security Event Management paradigm aims at detecting events in the network and correlating them with attacks, so that the attacks can be prevented even from being successfully attempted. The use of mobile agent technology provides distinctive advantages over client-server architecture and the use of an expert system adds to the intelligent analysis and correlating capabilities of the system. The event management paradigm has been successfully implemented by integrating the modules of Network Monitor, Network Traffic Analyzer and an Expert System for intelligent decision making. This system provides with various advantages over traditional network security tools in manners that, this system detects and acts on pre-attack postures itself, reduces the network traffic by transporting the know-how to the client itself. Other advantages include intelligent analysis and correlation of events, flexible reporting, automated alerting and preventive action enabling.
PL
Artykuł przedstawia implementację nowej polityki bezpieczeństwa w sieci, polegającej na wykrywaniu zdarzeń w sieci i ustalaniu ich korelacji z występującymi atakami, co pomaga zapobieżeniu tych ataków. Wykorzystanie technologii ruchomych agentów przynosi znaczne korzyści w stosunku do architektury klient-serwer, a zastosowanie systemu eksperckiego wspiera inteligentną analizę zdarzeń i ustalanie korelacji. System zarządzania zdarzeniami jest realizowany poprzez integracje modułów Monitora Sieci, Analizatora Ruchu i Systemu Eksperckiego. Niektóre zalety opisywanego systemu w stosunku do tradycyjnych narzędzi zabezpieczających sieć to możliwość uprzedzania ataków, zmniejszenie natężenia ruchu w sieci poprzez przeniesienie niezbędnej wiedzy na poziom użytkownika, inteligentna analiza i korelacja zdarzeń, raportowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, automatyczne alarmowanie i podejmowanie akcji zapobiegawczych.
PL
Analiza ilościowo-jakościowa za rok 2014 dotyczy 1948 spotkań i wydarzeń zorganizowanych przez rekomendowanych organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Analiza zebranego materiału ukazuje kierunki rozwoju kluczowych organizatorów spotkań, charakterystykę rynku i tendencje, którym ulegają stowarzyszenia i korporacje organizujące spotkania i wydarzenia. Ponadto pokazuje aktywność agencji eventowych, organizatorów kongresów oraz firm obsługujących korporacje działające w Polsce. 45,38% wszystkich spotkań stanowiły te określane jako branża humanistyczna czyli takie, które były związane z kulturą, sztuką – filologią, muzykologią, etyką, filozofią, oraz ze społeczeństwem – historią, archeologią, socjologią, psychologią, ekonomią i antropologią.
EN
The quantitative and qualitative analysis for the year 2014 concerns 1948 meetings and events organised by the recommended organisers of congresses and motivational trips of the Poland Convention Bureau of the Polish Tourist Organisation. The analysis of the collected material presents the directions of development of the key organisers of meetings, the market description and the trends undergone by the associations and corporations organising meetings and events. Moreover, it shows activity of event agencies, organisers of congresses, and firms serving the corporations operating in Poland. 45.38% of all meetings were those described as the humanistic branch, i.e. such which were connected with culture and arts: philology, musicology, ethics, philosophy as well as with the society: history, archaeology, sociology, psychology, economics, and anthropology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.